Rusnokova vláda je připravena, "stojednička" ne

5. srpen 2013 | 09.16 |

Kdo si přečetl programové prohlášení Rusnokovy vlády a sledoval diskusní pořad ČT "Otázky Václava Moravce" 4.8.2013, mohl dospět k názoru, že zatímco Rusnokova vláda si je vědoma toho, kde bude probíhat hlavní politický střet a je na něj připravena, "stojednička" si stále nechce připustit, o co půjde. Patrně právě proto, že stále ještě žije v iluzi, že je je normální to, co normální není. Na celé diskusi i následné mediální prezentaci průběhu diskuse v pořadu ČT "Otázky Václava Moravce" 4.8.2013  jsou zajímavé zejména tři momenty:

1. Největšího zaváhání Rusnokovy vlády - nedostatečně zdůvodněného odvolání ředitele Národního divadla J. Buriana ministrem kultury J. Balvínem - se diskuse dotkla jen okrajově. To svědčí jednak o tom, že si akce "aktivistů" z řad některých umělců nenachází širší oporu, jednak o tom, že komentátory i aktéry politického dění je stále ještě nedostatečně pochopeno, kde v nejbližší době dojde k největšímu a nejvyhrocenějšímu střetu. (K tomu podrobněji hned v dalším bodu.)

2. Největší pozornost byla věnována tomu, zda Rusnokova vláda důvěru dostane či nikoliv, kolik hlasů dostane a kolik bude přítomno poslanců. Přitom již nyní je důležité vnímat a analyzovat spíše ty faktory, které budou hrát klíčovou roli při základním střetu, tj. střetu o to, jak se bude vyvíjet vztah občanů k Rusnokově vládě. S největší pravděpodobností půjde o to, zda (v případě, že Rusnokova vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny) se důvěra veřejnosti v Rusnokovu vládu udrží (a příp. bude posilovat), nebo zda se podaří obrátit veřejné mínění proti ní.

3. To nejzajímavější řekl K. Schwarzenberg: Pokud by prý vláda důvěru získala, podpoří TOP předčasné volby. (Většina komentářů diskuse tento moment nezaznamenala, přestože V. Filip na to okamžitě reagoval tím, že jde o veřejně učiněný slib.)

Rusnokova vláda si je přitom velmi dobře vědoma, že právě o získání veřejného mínění na svoji stranu jde. A připravila se na něj svým programovým prohlášením, aniž by si to někteří komentátoři a aktéři uvědomili (nezaznamenali to ani účastníci diskuse, která proběhla v pořadu "Otázky Václava Moravce". Uvedu několik příkladů:

- Formulace "Prožíváme rovněž hlubokou politickou krizi. Vláda tzv. "boje proti korupci" rozhodně nezabránila tomu, aby pokračovalo vyvádění veřejných peněz do soukromých kapes. To vše má mimo jiné i za následek všeobecnou krizi důvěry a odpovědnosti, což oslabuje výkonnost a kvalitu správy země." i celý úvod prohlášení v podstatě říká, že dle jejího názoru (a nejen jejího) je nemyslitelné, aby se výkonné moci ujala "reinkarnovaná" minulá vláda. Jak by ten, kdo zavinil "všeobecnou krizi důvěry a odpovědnosti," mohl získat důvěru veřejnost?

- Formulace "Jsme rozhodnuti nastavit elementární mechanismy, které přispějí k tomu, aby byl za všech okolností respektován veřejný zájem občanů ČR. To je pro nás hlavní priorita. Respektování zákonnosti a dobrých mravů považujeme za nezbytnou podmínku k naplňování tohoto předsevzetí." říká, že nelze považovat za normální to, co normální není (nejen pokud jde o "zákonnost",ale i "dobré mravy").Jde o to, zda si veřejnost zvykne na to a smíří se s tím, že její politická reprezentace považuje za normální to, co normální není, nebo zda bude požadovat nápravu a podpoří toho, koho bude považovat za jejího nositele.

- Formulace "Do konce řádného volebního období Poslanecké sněmovny zbývá maximálně necelých 10 měsíců. Proto naše vláda zaměří svoji pozornost jen na aktuální, někdy naléhavá rozhodnutí, která je nutno učinit v tomto krátkém období. Není jich rozhodně málo." v podstatě říká, že se připravuje na vládnutí až do řádných voleb.

Celé programové prohlášení viz: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tema/Programove-prohlaseni-vlady-20130802.pdf

K tomu dvě poznámky:

- Bývalá (dnes "stojedničková") vládní koalice neustále hovoří o tom, že jsme "parlamentní republika", že nemáme "prezidentský systém". To ovšem není pravda. Ústava ČR přesně popisuje rozdělení moci mezi moc zákonodárnou a moc výkonnou, aniž by se v ní (byť i implicitně) hovořilo o tom, zda je ČR "parlamentní republika", nebo "prezidentský systém". Není zde ani řečeno, které volby mají pro sestavení výkonné moci větší význam - zda volby do Poslanecké sněmovny nebo přímá volba prezidenta. Tj. obě hlavní politické síly, které mezi sebou budou soupeřit o většinovou přízeň veřejnosti (a bude to souboj tvrdý), se mohou odvolat na to, že jejich pozice je dána výsledky svobodných voleb.

- Čím více se bude "stojednička" dožadovat návratu k moci, tím větší váhu bude mít zveřejňování konkrétních údajů o tom, jak "fungovaly" (tedy spíše nefungovaly) "elementární mechanismy, které přispějí k tomu, aby byl za všech okolností respektován veřejný zájem občanů ČR".

Jak se zdá, je Rusnokova na nadcházející střet připravena, "stojednička" zatím žije spíše v nějaké iluzi.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.25 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Rusnokova vláda je připravena, "stojednička" ne ondrey 05. 08. 2013 - 20:40
RE: Rusnokova vláda je připravena, "stojednička" ne brouk pytlík 05. 08. 2013 - 22:33