volby 2017/186: Po Jihlavě o moci/2

14. srpen 2017 | 07.00 |

 ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

V rámci seriálu o volbách uveřejňuji trochu náročnější dvoudílný seriál, který se pokouší inovavovat pohled na to, co je (slovy Pjakina) "globální prediktor", přesněji jádro současné globální moci. Vyšlo před pár dny a nyní připravuji podstatnou inovaci.

Pokračuji v prezentaci některých nových poznatků oproti původnímu textu (ze 7. dubna) o tom, jak funguje, degeneruje současná globální moc, jak reaguje na svoji krizi, jak se ro projevuje v různých důsledcích, pokud jde o vývoj ve světě i jeho průměty u nás formou červeně psaných poznámek do původního modře obarveného textu:

III.

Představa o možnosti nevyčerpatelných (a v tomto smyslu samozřejmě i neomezených a trvale udržitelných) možnostech vývoje je významná nejen jako základ optimistické vize, k vytvoření nadhledu, z pozice kterého můžeme pochopit to, co děje a k čemu by měly směřovat nezbytné reformy. Je významná i k odvrácení nebezpečných představ, že k tomu, aby někteří (vyvolení) přežili, musí být velká část (či dokonce většina) obětována. Představ, které se v různých podobách šíří, jsou sdíleny částí tzv. mocenských elit, jejich slouhů, slouhy slohů a poskoky. Tento fenomén nazývám snahou o rozehrání komplexu her Titanic, kdy prohlubující se ekonomická nerovnost vede nejen k segregaci, ale kdy se systém začíná vyvíjet od segregace směrem k selektivní likvidaci.

K tomu: Jak jsem uvedl již včera jedním z nejvýznamnějších nových poznatků je, že hra typu Titanic je zvláštním případem her typu Souboj klanů. Ve hrách typu Souboj klanů se dvě skupiny snaží o přežití a z hlediska jednotlivce je důležité rozhodnou se pro tu "správnou" stranu. Mezi hrami typu Titanic a typu Souboj klanů je více různých vztahů:

- Hry typu Souboj klanů (vyvolání animozit mezi různými skupinami) jsou rozehrávány jako forma nekooperativní strategie ve hrách typu Titanic těmi, kteří se sami těchto her neúčastní a nejsou vystaveni jejich devastujícím účinkům (případně se o to alespoň snaží).

- Hra typu Titanic se v rámci her typu Souboj klanů začnu rodit za situace, kdy étosem společné záchrany (který musí být založen na realistické pozitivní strategii) ti, kteří si uvědomují, že nemají šanci dostat se mezi vyvolené, kompenzují své poziční nevýhody.

- Snaha vnést do hry typu Titanic hru typu Souboj klanů, zvrátit hru typu Titanic ve hru typu Souboj klanů, je součástí nekooperativní strategie ve hře typu Titanic.

Vztahů mezi oběma typy her je více a bude je nutno lépe proanalyzovat a následně srozumitelně popsat. Každopádně existence polarity her typu Titanic a typu Souboj klanů zvýrazňuje, a to podstatně, význam kooperativní strategie založené na znalosti realistické pozitivní vize.

IV.

Zlo současné globální moci (jehož obdobu bychom v dějinách těžko hledali) vzniklo pod vlivem dvou faktorů:

- Vzlínáním zdola, vytvářením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Tj. struktur, kdy je člověk na základě toho, že se dopustil něco difamujícího, vydírán, ale také kryt a protěžován v institucionálních strukturách. Struktur, ve kterých začíná být považováno za normální to, co normální není. Struktur, které postupně pronikají institucionálním systémem, podřizují si enklávy zpravodajských služeb, podřizují si majetkové elity, začínají ovládat společnost tunelováním jejích zdrojů prostřednictvím státu a dosazováním vydíratelných a nesvéprávných figur do reprezentací států a nadstátních organizací.

- Absencí vize možností neomezeného vývoje, vlivem demoralizace pocházející z představy, že není jiná cesta k přežití vyvolených, než cesta obětování velkého množství lidí či spíše velké většiny obyvatelstva naší planety.

K tomu: To, že současná globální moc je založena na vytváření struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, že toto je její ekonomickou základnou, ji činí zvlášť nebezpečnou. Étos je nahrazen cynismem, zodpovědnost za vlastní selhání je kompenzována agresivitou a nenávistí. A to v míře, jaká se u vrcholových mocenských struktur nevyskytla po staletí.

V.

Jádro současné globální moci v podobně nekontrolovatelných enkláv zpravodajských služeb, finančních agentů propojených s částí tradičních elit využívá permanentního vyvolávání a stupňování konfliktů:

- K překrývání příčin současných problémů.

- K vytváření prostředí vhodného pro tunelování zemí shora.

- K posilování prostředků kontroly obyvatelstva (jak formou technické vybavenosti, tak odbouráváním administrativních omezování kontroly soukromí).

VI.

Pokračující degenerace jádra současné globální moci zašla tak daleko, že roste intenzita tlaku na reformu jak zevnitř, tak i zvenku, ze strany veřejnosti. I zde se projevuje snaha jádra globální moci řešit problémy vyvoláním drastických konfliktů, tentokráte přímo uvnitř jednotlivých zemí, v nichž má jádro globální moci původ. Hrozbu pokračující degenerace a úpadku řeší jádro současné globální moci obdobně jako goebbelsovsky vyšinuté nacistické Německo pokusem o dotažení stávající tendence vyhrocování konfliktů k totální válce proti všem vedené slouhy, slouhy slouhů a zapouzdřenými poskoky této současné globální moci. Jsme přímými svědky a oběťmi této šílené totální války, jejím následkům se však dokážeme efektivně bránit, protože je stále zřetelnější, o co jde.

K tomu: Ve Spojených státech můžeme sledovat, jak se tento boj o přežití přežitíneschopného mění v tragikomickou frašku vzorové "demokracie", na kterou se odvolává globální zasahování (jako forma strategie vyvolávání konfliktů) kdekoli na světě. A protože stávající způsoby vyvolávání konfliktů selhávají, jsou nyní v Rusku současnou globální mocí aktivizovány vydíratelné skupiny jestřábů z jelcinovských dob, aby přispěly k vyvolání globálního konfliktu formou poskytnutí důvěryhodné záminky, resp. dostatečně přesvědčivé provokace. Jak se však zdá, už ani toto se současné degenerující globální moci nedaří.

VII.

K efektivní obraně a následné nápravě potřebujeme:

- Společně sdílenou realistickou vizi. To je nyní naprosto nejdůležitější, cestu k tomu nabízí otevření problematiky tzv. 4. průmyslové revoluce, resp. Průmyslu 4.0, tak jak jsme se o to s dílčím úspěchem pokusili poměrně nedávno a jak si určitě ještě zopakujeme, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4702-zdarile-sympozium-kprumyslu-4-0.html

- Odhalení mechanismů současné moci.Trpělivě a s využitím účinných teoretických nástrojů, včetně teorie her.

- Akční program obrany a nápravy. Tady může přispět každá poctivě míněná politická aktivita zdola.

(Pokud je myšlenka dobrá, vždy si najde toho, kdo pomocí ní zvítězí.)

V tomto směru jsem stále optimista.
(Pokračování dalším tématem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář