Článek Volby 2017/173: Omyly Karla Ž. Procházky

Vložit nový komentář

Přihlášení
jméno:heslo:ze serveru:
vaše jméno:
vaše www: http://*
opište kód:

Pozn.: označená pole nejsou povinná. Odkaz na www bude zobrazen pod Vašim komentářem, pokud se jedná o odkaz na blog.

Komentáře k článku: Volby 2017/173: Omyly Karla Ž. Procházky

01. 08. 2017 - 07:35

honza: Referendum o členství v EU v současné době nepřinese nic dobrého. Jistě nelze upřít občanům právo se vyjádřit, ovšem jde o to za jakých podmínek a k čemu se budou vyjadřovat. Členství v EU je komplexní problém, referenda se lépe pořádají k lokálním problémům, na něž si lidé mohou vytvořit názor vycházející z toho jak je ta či ona věc přímo ovlivní. Pokud si chceme zopakovat britský scénář, můžeme si s těmito věcmi dále pohrávat, čím více se to bude rozviřovat, tím bude postoj veřejnosti rozpolcenější a ve výsledku rozhodne několik procent hlasů na tu či onu stranu. Navíc je otázka, zda pro referenda o státoprávních otázkách by neměla být požadována "ústavní", tj. třípetinová většina pro změnu statusu quo.

01. 08. 2017 - 23:38

selský rozum: No, vystoupení z EU by v současné době skutečně nepřineslo nic dobrého - s tím jednoznačně souhlasím! Veškeré úsilí Bruselu je momentálně soustředěno na to, aby byl BREXIT co nejexemplárněji potrestan: A TO SE JEDNÁ O NE LEDASJAKOU VELMOC!!!
Ťěžko si pak představit event. sankce zhrzených pozůstalých vůči nevděčnému zrádci, zaprodanci atd. atd., byla-li by jim nějaká nicotná východodoevropská donedávna nevyspělá nedemokracie. Příklady takovéto neposlušnosti a odbojnosti by "bruselské jádro" za potlesku všehoschopných "rádobydojádravlezců" nade vší pochybnost demokraticky a spravedlivě potrestalo tak, že by do budoucna nic podobného nikoho jiného na východě ani ve snu nenapadlo ! AVOTOMTOBEZESPORUPŘEDEVŠÍMDNESJE
Nevznikne-li širší blok nespokojených zemí - a to nevznikne :o)- pak nedej Bože referendum o vystoupení z v Česku !!!!

To však myslím nic nemění na věci, že stádo ovčanů, je-li považované za dostatečně kvalifikované k tomu, aby na dobu čtyř resp. šesti let (senát) na základě bilboardů a jiných neméně manipulativních oblbovadel zvolilo soubory "neodvolatelných vyvolených" (nad diskusními projevy ve sněmovně, logikou argumentů ale i pozoruhodným počtem omluv z účasti na jednáních ze zdravotních důvodů řady z nich pak člověku zůstává často nejenom rozum stát), tož ti samí ovčané by měli být již z principu považovaní za stejně dobře nadané schopností rozhodovat v referendech i o jiných (nikoliv pouze lokálních) záležitostech! Koneckonců následky ponesou sami stejně, jako je ponesou v důsledku svého hlasování ve volbách. Jinak vřele doporučuji obětovat občas nějakou tu hodinku zábavným přenosům (po půlnoci) ze sněmovny na ČT24!