Volby2017/166: Hušner o 4. průmyslové revoluci/2

25. červenec 2017 | 04.59 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

V rámci seriálu o volbách uveřejňuji na pokračování článek, který na základě podnětů ze sympózia a Průmyslu 4.0, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4720-volby2017-137-sympozium-k-prumyslu-4-0.html

připravil Karel Hušner:
4. průmyslová revoluce a stratifikace společnosti – 2. část

Ing. K. Hušner, CSc

(Pokračování)

2. Přes všechny problémy a vlivy, na které jsem výše poukázal, lze reálně předpokládat, že se nové technologie postupně prosadí i v menších podnicích se střední úrovní sériové výroby a u velmi specializovaných podniků s malosériovou, ale kvalitativně vysoce náročnou výrobou. K této skutečnosti bude docházet i vlivem postupného výrazného poklesu cen nových technologií a robotizovaných pracovišť, při současném zvyšování jejich spolehlivosti, zlepšujícím se možnostem údržby těchto zařízení formou např. blokové výměny dílčích agregátů, bez nutnosti jejich opravy namístě, ale ve speciálních, k tomu vybavených opravnách. Tento reálný předpoklad je založen na skutečnosti pokračujícího trendu absolutního poklesu disponibilních pracovních sil, které nebude možné krýt ani imigrací ze zemí, jejichž vzdělávací systém potřebné specialisty/řemeslníky generuje (a to vůbec nemluvím o tom, co to "udělá" s ekonomikou zemí, jimž tyto odborníky vezmu tím, že je přeplatím) a pravděpodobně i cenovému stropu možností nákupu dílčích segmentů pro konečný výrobek v zahraničí.

Ceny dílčích celků mohou být na přijatelné úrovni po celou dobu výroby dané produkce pouze za dvou předpokladů - buď mě (jako podnikateli) podniky vyrábějící dílčí celky v zahraničí patří nebo v nich mám rozhodující majetkový podíl, nebo jsem schopen v případě potřeby potřebné segmenty vyrábět sám (vhodné i v případě politicky a ekonomicky motivovaných sankcí).

I při své skepsi, vzhledem k dále uvedeným prokazatelným skutečnostem, si myslím, že pokud neskončí naše civilizace jako Atlantida a na Zemi nezůstanou pouze některé kmeny v povodí Amazonky, na tichooceánských ostrovech, ve střední Africe případně v Austrálii a možná ještě v Kanadě, je reálné předpokládat významnější podíl zavedení technologií, jež jsou dávána do souvislosti se 4. PR, k roku 2030 – 2035. Tento časový předpoklad vychází z mých osobních podnikatelských a řídících zkušeností, a to jak z realizace přechodu existujícího typu výroby na novou technologii při zachování, resp. minimalizaci omezení výroby stávající, tak s vybudováním podniku pro nový výrobek "na zelené louce".

Proti tomuto tvrzení stojí další (sice nepřímé, ale významné) skutečnosti a vlivy. Zejména se jedná o vlivy politické, sociálně ekonomické, globalizační a racionálně předpokladatelná hrozba celosvětového finančního kolapsu bankovního systému, proti němuž se zdá být krize z roku 2008 dětskou hrou. Tyto vlivy se ale mohou dle současného trendu nebezpečného vývoje obrátit ve válečný konflikt, který si nejen ti nejvýše postavení, kteří se domnívají, že budou někde ukrytí, ale dokonce i ti "obětovaní" představují jako virtuální realitu, končící pouze slovy "game over" - v domnění, že se nic podstatného dít nebude, kromě nového přerozdělení přírodních zdrojů.

(Pokračování článku zítra)

   

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář