V Padově o Rusnokově vládě

29. červenec 2013 | 08.40 |

Na neformální setkání k diskusi o připravovaném programu Rusnokovy vlády v pizzerii Padova v neděli večer se nás sešlo devět a bylo to příjemné. Bavili jsme se opravdu neformálně, přesto některé náměty stojí za zaznamenání (vybírám jen to nejdůležitější, aby to nezaniklo v řadě dalších námětů, z nichž některé Rusnokova vláda již deklarovala či realizuje):

1. Přesto (nebo právě proto) že Rusnokova vláda bude vládnout jen několik měsíců, měla by různými formami konkretizovat dlouhodobou vizi toho, jak u nás přistoupit k řešení problémů. Čeká nás totiž patrně určitá politická nestabilita a postupně konkretizovaná vize může napomoci zabezpečit určitou kontinuitu činnosti vlád. Jednu z konkrétních možností nabízí materiál "Mise vlády - hodnoty a pravidla naší služby" se kterým přišel J. Rusnok 18. 7. 2013. Zde se v části "Prosperita, kvalita života, udržitelnost a stabilita" mj. uvádí: "Prosperita však nesmí být samoúčelná, ale má sloužit kvalitě života a společnosti jako celku." Z hlediska vývoje společnosti však platí též doplněk výše uvedeného: Současně však kvalita života ve smyslu plného rozvoje schopností člověka, na základě toho pak prodloužení horizontu jeho produktivního uplatnění, je nejvýznamnějším faktorem ekonomické prosperity. Ta vláda, která si tuto skutečnost uvědomí a bude vědět, jak uvedený požadavek naplnit, se dokáže orientovat v tom, jaké reformy a jak prosadit.

2. Velmi významným přínosem Rusnokovy vlády by bylo důsledné zdokumentování situace na jednotlivých ministerstvech, audit a analýza personálního složení a mechanismů, které zde fungují. Úspěšně vládnout totiž v prvé řadě znamená obnovit funkčnost institucí vládnutí, která poměrně dost utrpěla. Tímto by Rusnokova vláda sehrála významnou roli v rámci svých kompetencí jako vlády přechodné, podstatně by pozitivním způsobem ovlivnila profilaci vlády, která nastoupí po ní. Zdokumentovat a analyzovat je důležité rovněž některé kroky předcházející vlády většího významu, zejména to, jak byl připraven zákon o tzv. církevních restitucích, zákony spojené s reformou penzijního systému, jak proběhl souhlas s prezidentskou amnestií, některá výběrová řízení apod. Požadavek zdokumentování, auditu, analýzy, vyhodnocení, ale také vhodné prezentace pro potřeby budoucí vlády mechanismů fungování státní moci na jednotlivých ministerstvech je pro důvěru Rusnokově vládě ze strany veřejnosti naprosto zásadní a ji samotnou chrání před tím, aby "neupadla do starých chyb".

Kromě těchto dvou zásadních požadavků bylo oceněno, že Rusnokova vláda se k současným problémům snaží přistoupit národohospodářsky kvalifikovaně a zodpovědně. Rovněž tak pozitivním fenoménem je důraz na prorůstovou politiku.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: V Padově o Rusnokově vládě ondrey 29. 07. 2013 - 11:44