Uveřejnit pravdu = otevřeně přihrávat Rusům?

13. červenec 2017 | 08.46 |

Tereza Spencerová včera (13. 7.) uveřejnila následující na Facebooku dvě foto ze zničeného Mosulu:

K tomu dodala komentář: "Mosul... ještě, že ho takhle neosvobodili Rusové, to by bylo řevu..."

(V narážce na doložitelně uplatňovaný dvojí metr uplatňovaný naším i globálním mediálním mainstreamem.)

Jiří Č. na to zareagoval komentářem: "Paní Tereza Spencer otevřeně přihrává Rusům. Nic víc, nic míň."

V poměrně bouřlivé diskusi k tomuto výroku jsem si dovolil poznamenat: "Říkat pravdu = nahrávat Rusům? Neidealizujete si trochu Rusko jako jediného nositele pravdy, pane Částka?!"

Jiří Č. se vůči tomu ohradil: "Dobrý večer pane Valenčík! Prosím nepodsouvejte mi konstrukci, kterou jsem nenapsal. Díky!"

Trval jsem na svém hodnocení: "Logicky to vyplývá, z toho, co jste napsal. Nebo neuznáváte logiku?"

Celá diskuse (která obsahuje řadu zajímavých momentů) je na tomto vlákně:

https://www.facebook.com/tereza.spencerova/posts/1445935578785627?comment_id=1446344522078066¬if_t=like¬if_id=1499877035372021

Panu Jiřímu Č. ještě dodávám:

Tereza Spencerová uveřejnila nefalšované fotky s pravdivým komentářem. Nazvat takový počin "nahráváním Rusům" je jednak hloupost, jednak neklamným příznakem zapouzdření (skupinové stupidity, jak by to nazval Koukolík). Je to nebezpečný fenomén, který ohrožuje psychicky slabší jedince. Ti dávají přednost rozlišování na "my" a "oni", aniž by je zajímalo, kdo říká pravdu a kdo lže (případně i s ním samotným manipuluje). Postupně pak za nepřítele považují pravdu jako takovou. V počátečních stadiích se dá toto poškození psychiky překonat, v rozvinutějších stádiích se stává nevratným. Člověk ztrácí schopnost uvažovat v alternativách, není schopen nadhledu, ti, které považuje za "své" s ním velmi snadno manipulují, na což on sám dříve nebo později doplatí. (K prozření typu "funkcionářky" v závěrečné scéně slavného filmu "Sexmise" dochází v pozdějších stádiích zapouzdření zřídka.) Sdělení pravdy je nutno vždy ocenit a využít k posílení schopnosti kritického uvažování, i když se to člověku třeba nelíbí. Výraz "otevřeně přihrává Rusům" má v současné době jandovského mccarthyismu jednoznačné ideové zabarvení a je ve věcné diskusi nepřípustný. Nic víc, nic míň.

Na závěr:

Celá tato "nepodstatná epizodka" obsahuje důležité poselství, které již přímo s výše uvedenou diskusí nesouvisí. Když se lidí brání manipulaci a zlu, znovu ožívá spor o významu pravdy. Každý velký spor v dějinách byl sporem mezi těmi, kteří si dokázali uchovat rozum a posilovat jej v boji za pravdu, používat ho k hledání pravdy, dokázali uvažovat v alternativách. Postupně získávali ideovou převahu, zatímco ti, kteří se vyzbrojili lží a manipulací, postupně ideově degenerovali a jejich slouhové či poskoci se stávali nepoužitelní. Ať se to komu líbí či nikoli, pravda prostě vítězí, protože její odpůrci nakonec likvidují sami sebe.

Poznámka: Ná žádost Jiřího Č. Jsem zaměnil jeho plné jméno jím použitým označením Jiří Č. v příslušné jeho žádosti. Jeho žádost je v komentáři k tomuto článku, je tam i moje vyjádření k jeho žádosti. (13.7. 16.42)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.43 (23x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší