Volby2017/139: Titanic: Model hry a realita/16

28. červen 2017 | 08.08 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

V rámci seriálu o volbách uveřejním postupně na pokračování sérii o tom, jak číst současnou realitu (u nás i ve světě) prostřednictvím zdokonaleného modelu hry typu Titanic.

Model hry Titanic, efektivní nástroj analýzy současné reality – 16. část

"Nezaujatí pozorovatelé" (Chvála asymetrie)

V současné době si velká většina obyvatelstva neuvědomuje, že se rozehrává hra typu Titanic, že lidé jsou ohroženi více, než si připouštějí a více než si jsou ochotni připustit. A to i ti, kteří jsou vybaveni dostatkem životních zkušeností. Ani oni totiž neměli příležitost setkat se s něčím obdobným tomu, co se odehrává nyní.

Z hlediska "nezaujatého pozorovatele" (těch, kteří se doposud nenechali vtáhnout do současných her, přesněji předehry toho, co nás čeká) současná situace vykazuje obdobu spíše s hrou typu Souboj klanů:

- Jedni nás straší hybridním útokem ze strany Ruska.

- Druzí nás straší islámskou expanzí.

- Ti první za vším vidí ruské agenty, kteří chtějí destabilizovat situaci a ovládnout nás.

- Ti druzí agenty americké, kteří chtějí zničit svého evropského konkurenta.

Je velkým štěstím naší země, že se velká většina lidí nenechá vtáhnout do této hry, resp. předehry. Těm, kteří spouštějí hru typu Titanic, totiž vyhovuje, aby předehra proběhla ve stylu hry Souboj klanů, protože to umožní nejvíce oslabit pozice těch, co budou usilovat o prosazení kooperativní strategie v navazující hře typu Titanic. Zde si opět dovolím připomenout dvojici schémat popisujících rozdíl mezi hrami typu Titanic a typu Souboj klanů:

Ve hře typu Souboj klanů obě skupiny usilují jen o záchranu vlastních (klanových) hráčů. Vzájemným konfliktem se zvyšují náklady na záchranu hráčů s každým hráčem přijatým do příslušného klanu, tj. pravděpodobnost záchrany těch hráčů, kteří nepatří mezi dominantní vyvolené hráče.

Ve hře typu Titanic (bez trestání nekooperujících hráčů) mají všichni hráči stejnou pravděpodobnost záchrany při prosazení kooperativní strategie. V určité výhodě jsou proto hráči prosazující nekooperativní strategii, kteří si v určitých případech v důsledku toho zvýší pravděpodobnost záchrany (viz černé body výplat oproti červeným na obrázku vlevo).

(V konkrétních hrách lze dosáhnout převahy kooperativní strategie eliminací této výhody formou vhodně volené míry trestání hráčů prosazujících nekooperativní strategii, ale to je samostatné téma.)

Pokud se místo hry typu Titanic prosadí hra Souboj klanů (resp. v realitě se tato hra odstartuje jako předehra a skutečná hra typu Titanic zůstane skrytá, nevyvine se), podstatně se sníží výplaty hráčů, kteří by ve hře typu Titanic byli ochotni kooperovat (tj. sníží se jejich pravděpodobnost záchrany). To jsou modré body výplat při hodnotách 0, 1, 2 nekooperujících při porovnání obrázku vlevo a vpravo.

Pokud by výchozí parametry hry byly podstatným způsobem symetrické, mohla by se spustit hra typu Souboje klanů. Tak tomu bylo v důsledku historického znepřátelení v bývalé Jugoslávii, v důsledku oživení náboženských rozporů v Iráku, Jemenu, Libyi, Sýrii, v důsledku historických atavismů mezi ruskojazyčným a nacionálně orientovaným obyvatelstvem na Ukrajině... Při vydatném živení animozit, jak se ukazuje, tato předehra velké hry typu Titanic zafunguje.

Tam, kde neexistují dostatečné předpoklady pro přerůstání dobře živených animozit ve hru typu Souboj klanů, vstupuje do hry (přesněji do komplexu her) jiný faktor: Základní asymetrie hry, která spočívá v tom, že při znepřátelení dvou skupin obyvatelstva jsou v jedné z těchto skupin dominantní vyvolení hráči (tj. ti, kteří se při prosazení příslušné skupiny zachrání s jistotou, zatímco ostatní s klesající pravděpodobností při zvětšování dané skupiny), zatímco ve druhé skupině dominantní hráči nejsou.

Tuto skutečnost popisuje obrázek, který vychází z popisu her s dominantními vyvolenými hráči, jejíž charakteristiku a částečný rozbor jsem již dal v 5. pokračování, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4547-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-5.html

Všimněme si, že s přibývajícím počtem hráčů patřících do skupiny nekooperujících ve hře typu Titanic se pravděpodobnost dominantních vyvolených hráčů zvyšuje (hnědá přerušovaná linie při různých mírách trestání), zatímco těch, co nejsou dominantní (černá nepřerušovaná linie při různých mírách trestání), klesá (naznačeno červenou oboustrannou šipkou). Podobně klesá i pravděpodobnost záchrany hráčů, kteří prosazují kooperativní strategii (naznačeno modrou oboustrannou šipkou).

Výsledek lze srozumitelněji přeformulovat z hlediska současné reality takto:

1. Pro oslabení potenciální orientace hráčů na kooperativní strategii se dominantním vyvoleným hráčům vyplatí nejdříve rozehrát hru ("předehru") jako hru typu Souboj klanů.

2. V důsledku asymetrie mezi hráči, kteří prosazují kooperativní a nekooperativní strategii (mezi hráči prosazujícími kooperativní strategii nejsou dominantní vyvolení hráči) může za určitých podmínek dojít ke shodě zájmů s části nedominantních nekooperujících hráčů.

V příštím pokračování se pokusíme abstraktně formulovaný koncept konfrontovat se současnou realitou.

(Pokračování)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4594-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-16.html


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4685-volby2017-136-titanic-model-hry-a-realita-15.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.67 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář