Volby2017/137: Sympózium k Průmyslu 4.0

26. červen 2017 | 05.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

V rámci seriálu o volbáchuveřejňuji článek o jedné významné akci.

Ve středu 21. června se na sympóziu "PRŮMYSL 4.0 A REALISTICKÁ VIZE ROZVOJE SPOLEČNOSTI" v budově Vysoké školy finanční a správní v rámci pravidelného teoretického semináře "Ekonomie produktivní spotřeby" sešlo 28 účastníků. Proběhla živá a kvalifikovaná diskuse v plánovaném formátu. Tj. krátká vystoupení, ve kterých na sebe účastníci reagovali.

Část diskuse zaznamenal a odvysílal Ž. Jovanovič, viz:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1225231044252823&id=100002978184049&pnref=story

(Nutno dát na maximální hlasitost.)

Připojuji velmi stručný záznam některých myšlenek, tak jak jsem si je stihnul při moderování diskuse zapsat. Účastníci zašlou podrobnější texty, které budu návazně zveřejňovat (doufám, že nepřesnosti, kterých se při reprodukci části jejich myšlenek dopouštím, je vyprovokují k dodání štěpných textů).

K. Hušner:

24. 6. uplynulo 300 let od založení Řádu svobodných zednářů v Londýně. Prvotní cíl – zlepšit svět pro všechny.

J. Mertl:

Aby lidé zvládali změny – je nutné i zdravotnictví, programy, které zpřístupní nadstandardní služby reagující na požadavky Průmyslu 4.0. Vstup nesmí být podmíněn hodnocením zdravotního stavu.

J. Mihola:

Živá, zvěcnělá práce a nadprodukt – výsledek technického pokroku. Politické strany redukují problém na uvolňování lidí z výroby.

L. Žák:

Nejde, kdo co dělá, ale jak se výsledek rozdělí. "Práva strojů." Tak jako kdysi práva žen či jak se řeší práva šimpanzů.

T. Kosička:

Symbióza člověka a stroje.

V. Příbramský:

Roboti budou uvažovat na stejném principu jako lidé. Je to jen otázka času a kapacity. Existují oblasti poklesu 40 % zaměstnanců – zpracovatelský průmysl, ale i naopak nárůstu o 50 % - zdravotnictví, kultura. Zemědělství, rybářství... zůstane na stejném. (Už proto, že zde již nyní pracuje málo lidí.) Ve výsledku pokles maximálně 12 %, ale kromě toho vzniknou oblasti pro nové aktivity.

J. Čmolík:

Bosch objevil hnojivo v Německu, což znamenalo úsporu půdy, a to ve stejné době Watt parní stroj. Úspora tehdy 50 % pracovních míst.

M. Bok:

Japonsko - klesá počet obyvatel, logicky Průmysl 4.0 pomůže. Problém alokace zdrojů. U nás může být problém, ekonomika právě v těch oborech, kde mohou být velké úspory pracovních sil.

M. Kroh:

Byl jsem na akci, kde Špidla hovořil o 54 % zbytečných. Ostatní neměli tak pesimistické vidění. Nazval bych to spíše digitální revolucí. Proces, který rozvíjejí lidé. Dekomoditizace práce. Uznat práci, která neprochází trhem, jako společensky nutnou. Probíhá rovněž deglobalizace.

J. Mihola:

Do robotů vkládáme to, co jsme my.

V. Příbramský:

K Japonsku – každý musí mít zaměstnání, i když okrajová zaměstnanost. Nízká zaměstnanost – výsledek umělé zaměstnanosti. Distribuce výsledků – zvýší se váha nepřímých daní.

R. Valenčík:

Marx a všeobecná práce.

J. Mertl:

Budeme schopni najít způsob financování specificky lidských výkonů? Podpořit přesun k výkonu specificky lidských funkcí. Samo tržně, liberálně, asi nemusí jít.

M. Rokytka:

Uhlídáme si, co nám patří, jako se to nepodařilo v případě lithia? Nejvíce vynálezů směřuje do vojenského průmyslu. Lidé musí řešit své lidské problémy.

T. Kosička:

Průmysl 4.0 je o celkové změně společnosti. Změna komunikace a sociálního způsobu života. Kdo to zastaví? Právníci, pokud by je měli nahradit stroje.

J. Mihola:

4. průmyslová revoluce není o automatizaci, ale digitalizaci.

J. Mertl:

Digitalizace potřebuje velké množství lidí.

J. Hlinka:

Růst role obslužných procesů. K tomu výchova lidí, praxe... Robotizace jen tam, kde robot předčí vlastnosti člověka.

J. Campbell:

Průmysl 4.0 je spíš politický koncept. Odpovídá požadavku vývoje založeného na expanzi. Kdo na to dá peníze. Nutno předpokládat i to, že stroje budou stále více se samoučící. K tomu – problém naší planety je přelidnění. Klesá regulační role států. Cena koně na začátku minulého století a dnes, když jsou traktory.

M. Kroh:

Je schopen automat reagovat na iracionální chování člověka, např. v dopravě? Lze vždy nahradit těžkou práci? Třeba prasklá vodovodní přípojka. Navrhuji k diskusi problém – lze vybojovat vojenský konflikt roboty?

D. Koller:

Problém není vyrobit, ale prodat. Nakonec je člověk levnější ve výrobě i při válčení. Většina vojáků jsou kriminálníci, kteří pro svůj stát mají spíše zápornou hodnotu. 4. průmyslová kontrarevoluce.

J. Campbell:

40 euro stojí hodina práce dělníka, robot 4 eura – jak zdaňovat roboty?

L. Žák:

Průmysl 4.0 – stroje začínají samy komunikovat mezi sebou. Výrobní díl sám sděluje, co z něho má být. Dobré heslo a dá se s ním skvěle strašit.

K. Hušner:

Dokud budu mít lidi, kteří to jsou schopni dělat, nebudu tam dávat robota, který je dražší. Teprve, když nebudu mít lidi, budu potřebovat na určité výkony roboty. Jde o sociálně citlivé zvládnutí civilizačních změn. Ti, co mají dnes moc, si s tím nevědí rady, a proto vymýšlejí různé zástupné aktivity. 40 % lidí je nevzdělatelných.

D. Mareš:

Jsou dimenzovány pozice, jako je lakýrník, svářeč. Robotizovat? Je to drahé. Dnes na základě zkušeností dokáže dělník stále lépe svářet, než robot. U lakýrníka je drahý programátor. Automobilka v Rakousku z 30 tisíc na 5 tisíc zaměstnanců, ale neřešitelné problémy, když se něco pokazí. Zase začínají navyšovat zaměstnance.

T. Kosička:

Jaderné havárie – vždy zavinili lidé a ne roboti. Několikanásobné porušení dobře nastavených bezpečnostních systémů.

J. Mihola:

Diagnostikování potenciálních chyb a jejich oprava.

J. Čmolík:

Přestanou platit vlastnická práva k robotům?

G. Maiello:

Problém války v souvislosti s Průmyslem 4.0.

M. Bok:

Války vždy stimulovaly pokrok. Ale morálka?

J. Červenka:

Před 20 léty Američan vykládal o internetu a považovali ho za blázna. Takže něco se děje. Svět bude mnohem komplexnější. Znalosti vědecké a specifické. Příklad svářeče – nesdělitelné specifické vlastnosti.

D. Koller:

Pozici státu ve světě determinuje jeho schopnost vyrábět nové zbraně. Problém přemnožení lidstva, 80 % lidí je navíc. Morálka u armády – jakou může mít morálku, když nebrání svoji zemi? Ideální armáda – armáda robotů, ale ony zase tak nefungují. Přebytek lidí hlavně v Evropě. Pokud ovšem zredukujeme lidi, pak se zmenší i trh.

A. Klesla:

Přebujelý finanční trh hledá způsob uplatnění nenávratných investic. Důsledek kvantitativního uvolňování. Finanční trhy čeká zkouška v podobě absorpce obrovského množství emitovaných peněz.

M. Kroh:

Otázka vlastnictví strojů – problém.

L. Žák:

Problém zbytečných lidí – těch, co nemají čím platit.

J. Mihola:

Zdroje se využívají z 15 %. Nejsme přemnožení. Lepší se dohodnout, než poprat.

M. Jurásek:

Oblast, kde vyspělá technika bude potřebná – kolonizace Vesmíru.

Ž. Jovanovič

Problém prodeje zbraní potenciálním nepřátelům. Jejich vlastnosti musí být schopni eliminovat.

G. Maiello:

Války ve Vesmíru? – Nejlepší řešení.

J. Šnajdar:

Průmysl 4.0 je především sociální záležitost, nutno více komunikovat na dané téma. Zejména proti katastrofickým scénářům.

M. Bok:

Aktuální Malthus. Problém přelidnění. Problém distribuce.

D. Koller:

Vyšší velení armády – politické rozkazy. Morálku zvýšit lze – popravy v zadních řadách. Prodej zbraní je vždy jen těm armádám, které prodávající stranu neohrozí. Uživit lidí, ale na jaké úrovni. Kyberválka? Stačí vypnout elektřinu.

J. Campbell:

Zprávy jako "Demonstrant rozbil policejního robota..." o něčem vypovídají. A když vás robot v sebeobraně zastřelí? Průmysl 4.0 v té formě, o jaké hovoříme, nebude.

L. Žák:

Hlavní problém – rozdělení statků a zdrojů. Jako v rodině. Aby se všichni najedli.

J. Kotěšovcová:

Objevy vždy sloužily lidem a na lidech záleželo, jak je využijí.

J. Mertl:

Při nastavení vhodných podmínek se populace reprodukují bezproblémově. Problémy se budou řešit na Zemi a ne ve Vesmíru.

Děkuji všem za účast a za aktivitu.

(Pokračování jednotlivými příspěvky, které, doufám, obdržím)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář