Volby2017/136: Titanic: Model hry a realita/15

25. červen 2017 | 07.32 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

V rámci seriálu o volbách uveřejním postupně na pokračování sérii o tom, jak číst současnou realitu (u nás i ve světě) prostřednictvím zdokonaleného modelu hry typu Titanic.

Model hry Titanic, efektivní nástroj analýzy současné reality – 15. část

Hra Titanic a globálním a lokálním měřítku

Ještě před tím, než jsem zveřejnil výčet postojů, kterými je naše společnost rozdělována, se mě kolega, se kterým jsem připravovaný článek konzultoval, zeptal, jak si vysvětluji, že polarizace je tak jednoznačná v tom smyslu, že rozdělení společnosti podle kterékoli postoje je totožné s rozdělením podle kterékoli jiného postoje.

Nejdříve připomenu zmíněný výčet postojů:

1. Zeman musí být prezident. – Zeman nesmí být prezidentem za žádnou cenu.

2. Před uprchlíky se musíme bránit. – Uprchlíky musíme přijmout.

3. Babiš a Sobotka jsou stejní darebáci (možná, že od Babiše lze očekávat něco pozitivního). – Babiš je největší zločinec a největší zlo (nutno proto podporovat i Sobotku).

4. EU se mění v totalitní organizaci, jejíž nikým nevolené vedení poškozuje a ohrožuje menší země. – EU je náš domov a musíme za každou cenu co nejvíce vyhovět velkým západním zemím.

5. Rusko není náš nepřítel, s Ruskem je nutné spolupracovat jak v oblasti vojensko-politické (proti terorismu), tak i ekonomické. – Rusko je náš hlavní nepřítel, vede proti nám hybridní válku. Spolu s USA a dalšími našimi spojenci musíme Rusko zničit za každou cenu.

6. Trump je určitá naděje na změnu kurzu americké politiky směrem k rozumnějšímu uspořádání vztahů ve světě. – Pokud Trump nepodpoří současný typ politiky USA, bude ho nutné zlikvidovat.

K tomu mně byl dodána ještě další postoj:

7. Komunisti se stali stranou establišmentu a opustili svou původní roli. – Všichni komunisti ve všech podobách vždycky byli, jsou a budou zločinci zodpovědní za veškeré zlo.

Výše uvedenou polarizaci si vysvětluji tím, jak funguje, jak zdegenerovalo a jak se rozpadá současné jádro globální moci. Protože nechci opakovat to, co jsem již mnohokrát psal a poměrně přesně popsal, připomenu jen dva články, kde je to zformulováno poměrně přesně:

Starší: http://radimvalencik.pise.cz/2846-podstata-soucasne-moci-uvaha-k-vyroci-28-10.html

Novější: http://radimvalencik.pise.cz/4432-pred-jihlavou-o-degeneraci-soucasne-moci.html

Vraťme se však k našemu konceptu her typu Titanic. Pokusím se formou navazujících hypotéz zformulovat (prizmatem vztahu mezi hrami typu Titanic a s nimi spřízněnými hrami typu Souboj klanů), o co v současném světě jde:

1. Jádro současné globální moci, které ztratilo jak schopnost kontrolovat globální vývoj, tak zejména schopnost vyvést vývoj civilizaci ze současné krize, se pokouší rozehrát hru typu Titanic v globálním měřítku. Nedaří se mu to z následujících důvodů:

- Má samo problémy se svou konzistencí, nedaří se mu dostatečně demonstrativně prosazovat politiku dvojího metru a silové prosazování řešení avizovaných inside informacemi, což je základ jeho moci, základ, kterým udržuje svou síť slouhů, slouhů slouhů a zapouzdřených poskoků slouhů.

- Ve většině civilizovaných zemí existuje výrazná převaha těch, kteří by upřednostnili kooperativní řešení, pokud by se konflikt vyhrotil; to by mohlo vést k obnažení, resp. zviditelnění jádra globální moci a v důsledku toho pak k takovému odporu proti němu, který by pro něj byl fatální.

- Na periferii jádra globální moci a patrně i uvnitř něj existuje rostoucí počet zastánců reformování stávajícího typu moci, což brání prosazení "tvrdé linie"; současně s tím snaha odstavit potenciální nositele reforem vede k tomu, že vliv přebírají stále více neschopní.

2. Současnému jádru globální moci se tak podařilo v logice her typu Souboj klanů rozpoutat konflikty pouze v těch zemích, ve kterých:

- Existovalo etnické či náboženské znesváření obyvatelstva v takové míře, že bylo možné vzkřísit "zlé duchy minulosti".

- Neexistovala dostatečně kvalifikovaná reprezentace (a to ani v oblasti mimoparlamentní opozice), která by se vyzbrojila tím, co v rámci modelu her typu Titanic nazývám kooperativní strategií.

Synergickým nasazením prostředků, které jádro současné globální moci má, se podařilo vyvolat konflikt a destabilizovat řadu zemí. V řadě dalších zemí se to však nedaří a patrně proces pochopení většinou lidí toho, o co jde, který je doprovázen rozpadem jádra současné globální moci, bude dostatečně rychlý, než aby se podařilo "majdanizovat" (či jinak zavléct do zničujícího konfliktu) další země, mezi které patří již nejen některé země v našem bezprostředním okolí (Maďarsko, Polsko), ale i my sami.

Nástroje vyvolání konfliktu jsou známé:

- Hrubý ekonomický nátlak na příslušnou zemi, vydírání, kladení nesplnitelných požadavků.

- Zahraničně politická, mediální a ekonomická (přes tzv. "neziskovky") podpora tzv. "opozice" (rekrutované zčásti z koupených, zčásti z vydíratelných osob).

- Využití standardních postupů zpravodajských služeb včetně připravených a mediálním mainstreamem cíleně prezentovaných provokací.

- Vydírání klíčových osob politické reprezentace, od kterých veřejnost bránící se vyvolání fatálního konfliktu očekávala oporu, a následné selhání těchto osob.

- Bezohledná likvidace neformálních lídrů, kteří byli sto hru schopni rozpoznat a čelit vyvolání konfliktu ve vlastní zemi.

Tyto nástroje zatím selhávají. Již proto, že vše se stává stále více čitelným. Stačí připomenout tragikomické obnažování role nekontrolovatelných zpravodajských služeb v USA či stále arogantnější pokusy současné (vydíratelné) euroreprezentace o destabilizaci zemí středounijního prostoru. Pokusy zoufalé a průhledné.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář