Článek Volby2017/125: Titanic: Model hry a realita/9

Vložit nový komentář

Přihlášení
jméno:heslo:ze serveru:
vaše jméno:
vaše www: http://*
opište kód:

Pozn.: označená pole nejsou povinná. Odkaz na www bude zobrazen pod Vašim komentářem, pokud se jedná o odkaz na blog.

Komentáře k článku: Volby2017/125: Titanic: Model hry a realita/9

11. 06. 2017 - 12:26

ondrey: Místo kooperace se konflikt stává výhodou
- Hra typu Titanic s trestáním nekooperujících hráčů je hra, kdy při prosazení kooperativní strategie má hráč, který zvolil nekooperativní strategii, menší šanci na záchranu, než hráč, který zvolil kooperativní strategii.
- Hra typu Souboj klanů je hra, kdy se vzájemně trestají hráči z opačných klanů (jejich strategiemi je v tomto případě volba toho klanu, ke kterému se hráč přidá). V této hře mají obě strany náklady s přijetím každého dalšího hráče. Jeho přijetím (a tudíž zvýšením pravděpodobnosti toho, že vyhraje daný klan) se snižuje pravděpodobnost záchrany nedominantních vyvolených hráčů.
Navrhuji tedy zvážit oddělování hry zvané Souboj klanů v rámci her typu Titanic, když jde jen o souboj vzniklých koalic z hráčů, kteří odmítli společně kooperovat.
V některých situacích a vzájemných mezilidských interakcích je výhodné, dohodnou-li se skupiny hráčů mezi sebou o jisté formě spolupráce směřující ke zlepšení jejich výsledku v konfliktní situaci. Takové skupiny kooperujících hráčů se nazývají koalice. Otázka kdo s kým má utvořit koalici je do jisté míry oddělitelná od otázky volby strategií z prostorů strategií hráčů. Pro posouzení síly a tedy výhodnosti jednotlivých koalic pro jejich členy je nutné znát hodnotu úhrnné výhry koalice, kterou může koalice získat již bez spolupráce s nečleny koalice. Funkce, která každé z potenciálně možných koalic přiřazuje její celkovou možnou výhru se nazývá charakteristická funkce hry. Konflikt, který je zadán charakteristickou funkcí se nazývá hra ve tvaru charakteristické funkce. Charakteristická funkce hry je množinová funkce, tj. funkce, která množinám hráčů (koalicím) přiřazuje jejich možné celkové výhry; tedy reálná čísla. Je-li K nějaká koalice, odpovídá při typickém značení této koalici funkční hodnota v(K). Písmeno v je odvozeno od slova value = hodnota.