O. Krejčí a studená občanská válka v USA

30. květen 2017 | 08.55 |

Oskar Krejčí dal formou rozhovoru pro První zprávy (Parlamentní listy) brilantní rozbor současného dění v USA v souvislosti s nástupem D. Trumpa, viz:

http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/oskar-krejci-studena-obcanska-valka-v-usa/

Doporučuji nejen přečíst, ale i promyslet tento text. Nejde o ideologii, ale o přesnou analýzu toho, co se ve velké a mocné zemi odehrává. Dovolím si k tomu dodat jen maličkost, ale podstatnou. O. Krejčí v rozhovoru mj. říká:

"Opravdu se zdá, že se v USA zformovalo druhé mocenské centrum. Protiprezidentská média jsou jen dílčím projevem této skutečnosti."

Tato formulace nemá úplně jednoznačný výklad, a proto si dovolím doplnit svůj.

"Druhé" (stínové) centrum se formovalo postupně, od začátku milénia se stalo dominantním centrem moci a začalo si podřizovat proces dosazování viditelných reprezentantů moci. A to nejen prezidenta a jeho administrativy, ale i viditelných reprezentantů zpravodajských služeb. Přestalo být "druhým" centrem moci, ale stalo se jediným centrem moci. Obama hrál již jen roli "nejbezmocnějšího" muže světa.

Moc stínového centra (které nazývám jádrem současné globální moci) je založena na propojení enkláv zpravodajských služeb odtržených od jakýchkoli kontrolních mechanismů a propojených s finančními strukturami, které prostřednictvím špiclování lidí a dosazování vydíratelných osob do institucí (včetně mainstreamových medií) nejen v USA, ale po celém světě jsou sto prosadit prakticky cokoli. Tradičním nástrojem (kromě vydírání kompromateriály s využitím synergických efektů působení na více klíčových osob současně) je demonstrativní používání dvojího metru. Podrobněji jsem to popsal v tezích svého vystoupení na jihlavském setkání:

http://radimvalencik.pise.cz/4432-pred-jihlavou-o-degeneraci-soucasne-moci.html

Reálnou základnou, na které stojí a ze které vyrůstá současná globální moc, jsou struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Tento proces probíhá zdola a jádrem současné globální moci je jen usměrňován. Jedná se o struktury, které vznikají přirozeně a působily ve společnosti vždycky. Jejich moc však byla omezována několika faktory, mimo jiné:

- Globální konkurencí mezi říšemi či později státy. Tam, kde se tyto struktury rozbujely přespříliš, došlo k úpadku a příslušný státní útvar byl nahrazen zdravějším státním útvarem.

- Ochranou institucionálních struktur z pozic majetkových elit, které mezi sebe nepřipustily nekalou konkurenci založenou na zločinu způsobujícím úpadek společnosti.

V období monopolárního světa selhalo obé. Vnější i vnitřní omezení pro bujení struktur výše naznačeného typu. Jaké důsledky to má pro svět vidíme v podobě vyhrocování a rozšiřování konfliktů, kterými se překrývají problémy, k nimž fatálně vede degenerace a rozpad jádra současné globální moci (tj. "druhého" centra, které se na dlouhou dobu stalo jediným).

Nástup Trumpa je spojen s pokusem o obnovu vlivu viditelného centra moci a o řešení některých problémů spojených s dysfunkčním působením jádra současné globální moci.Je to jednak reakce na obnovující se vícepolaritu světa, jednak snaha části majetkových elit obnovit funkčnosti institucí, které omezují působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (tj. dopouštějí se těch největších lumpáren a zločinů, vzájemně se tím vydírají a vzájemně se kryjí).

Paradoxním způsobem je to tak vlastně Trump, kdo pokusem o obnovu původního centra moci vytváří nyní to, co se obyčejně nazývá "druhým" centrem moci (alternativou vůči stávajícímu). Uvidíme, do jaké míry bude jeho mimořádně obtížná mise úspěšná.

Pokud O. Krejčí označuje tento proces za "studenou občanskou válku" v USA (ale přesahující hranice USA), pak to pojmenoval úplně přesně. K tomu snad lze dodat jen to, že jádro současné globální moci ji vede ve stylu zoufalé goebbelsovské totální války.

Hlavně: Přečtěte si pozorně, co O. Krejčí píše.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.38 (8x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář