Volby2017/113: Co na to Pilný?

30. květen 2017 | 07.00 |

Zařazuji do seriálu o říjnových volbách. Velmi poučné z hlediska toho, jak daleko se odtrhla politika od odbornosti. A jak současní politici s naprostou samozřejmostí předpokládají, že věda jim není schopna nic říci. Možná budou brzy překvapeni. Zde je velmi poučný popis toho, co se před pár dny stalo:

Ještě ani nebyla ukončena procedura jmenování Pilného lakomým ministrem, a ten už se vší upřímností řekl (v rozhovoru pro deník Právo publikovaném v sobotu 20. května, jak to vidí:

"Penzijní systém samozřejmě dojede, dřív nebo později. Je třeba hledat cesty, jak z toho. Zatím se to nikomu nepodařilo. Moje děti nebudou dostávat důchod, z čeho by to proboha bylo? Musejí se o sebe postarat a šetřit si na stáří. Přemýšlet o tom, zda si koupit auto, jezdit na Seychely."

"Pamatuji si svou mámu, která měla důchod 400 korun. Je pravda, že v té době nájem v garsonce stál 80 korun a s elektrikou to bylo nějakých 250 korun, takže 150 jí zbylo. Důchodci žebrali na nádraží o polévku. Nechali jsme je bydlet v nevytopených bytech. To se neděje. Neříkám, že se mají dobře. To v žádném případě."

0pt; font-family:"Times New Roman","serif"">"Ti lidé mohou ještě pracovat. Nemohou řídit třeba autobus, ale mohou pracovat. A my budeme potřebovat, aby pracovali, protože je tady zoufalý nedostatek pracovních sil. Je potřeba jim dát příležitost vzdělávat se, socializovat, měli bychom jim zlevnit internet."

"Určitě sedmdesátiletý člověk nebude řídit autobus, ale může sekat v parku trávu."

"Někteří lidé jsou unaveni už v pětadvaceti. Musíte rozlišovat lidi, kteří se dostali do problému nezaviněně, protože měli v životě velký pech, a to jsou především invalidé. Pak jsou lidé, kteří nepracují a pracovat nechtějí."

Vyvolal tím velmi kritické reakce. Zvláště po té, co M. Fendrych a někteří další k jeho výrokům napsali pikantní komentář, viz:

https://nazory.aktualne.cz/komentare/pilneho-lepsi-cesko-duchody-skonci-seniori-se-nebudou-valet/r efa940383ed011e791210025900fea04/

Mě na výrocích Pilného nejvíce zaráží jeho DILETANTISMUS. Problém, na který narazil je vážný. Ale některého jeho výroky jsou zcela mimo. Např. děti Pilného budou dostávat důchod z průběžného systému, který těžko kdo změní, a budou na tom mnohem lépe než jeho babička. Především však řešení, které je jak sociální, tak i ekonomické, která umožňuje bohatší náplň života člověka i ve vyššíma vysokém věku, které umožňuje, aby člověk nebyl stresován apod., existuje. V naší monografii jsme je přinesli doslova na stříbrném podnose, cituji:

10.3. Co by mohlo (a mělo) být v programu kterékoli rozumné (a volitelné) politické strany

V předcházejícím roce jsme na závěr kapitoly o vztahu teorie a praxe, která se týkala toho, čím začít již nyní, uveřejnili část nazvanou "Deset příkladů toho, čím začít, tj. co kdo může udělat již dnes" (Valenčík a kol. 2015, s. 91). Letos na tomto místě uveřejňujeme ve velmi zahuštěné, téměř instantní podobě to, co by mohlo (i mělo) být v programu kterékoli politické strany. Pochopitelně po příslušných úpravách, po přeměně instantní formy v živou a srozumitelnou, která zapadá do dalších částí programu té či oné strany a je v souladu s její politickou profilací. Zde je příslušná pasáž:

Napravíme současný stav odchodu do důchodu, který nedostatečně motivuje k tomu, aby se člověk (jako na nejlepší investici do svého zabezpečení ve stáří) mohl zaměřit na prodloužení doby svého produktivního a tedy i výdělečného uplatnění. K tomu:

- Předkládáme příslušný projekt a dáváme jej k dispozici k odbornému posouzení.

- Aktivity směřující k realizaci výše uvedeného budeme konzultovat a koordinovat s našimi partnery v sousedních zemích, se kterými nás spojuje společná tradice, společné zkušenosti, společný způsob života, společný vývoj institucí.

- Budeme veřejnost podrobně informovat o cestě, kterou půjdeme, a neudělám žádný krok bez dostatečně plného souhlasu veřejnosti a politických, občanských i profesních organizací, které ji reprezentují.

Na základě toho zabezpečíme plnou stabilitu penzijního systému a vytvoříme podmínky pro posílení solidarity mezi těmi, kteří se chtějí a mohou produktivně uplatnit i po překročení hranice odchodu do důchodů, a těmi, kteří v důsledku vývoje své profesní dráhy či důsledku stárnutí tuto schopnost ztrácejí. Výsledkem této stability bude mj. posílení výplat v základním penzijním systému, tedy v tzv. prvním pilíři. Každý se bude moci na vlastní oči podívat a vlastním rozumem přesvědčit, jaké efekty bude náprava současného stavu do důchodu mít.

Tím vytvoříme podmínky pro postupnou, plynulou a dobrovolnou reformu celého penzijního systému. A to tak, že každý si bude moci zvolit dobu odchodu do důchodu ve stávajícím systému podle stávajících pravidel a když uzná za vhodné, přejít do systému, který navrhujeme.

Budeme podporovat komplex změn v těch odvětvích, které umožňují prodloužit dobu produktivního uplatnění člověka, a to i s ohledem na specifika jednotlivých profesí a očekávaného změny vývoje profesního uplatnění v jednotlivých odvětvích. Jde zejména o změny v nadstandardním zdravotním pojištění, celoživotním vzdělání, lázeňské péči, výchovy k racionálnímu projektování celoživotní profesní dráhy (již na úrovní základního vzdělání a návazně, ve vyšším věku, za aktivní pomoci a podpory profesních organizací).

Dosáhneme toho, že naše společnost bude uvažovat a následně i realizovat všechny změny s plným pochopením toho, o co jde, s vizí celé dlouhodobé perspektivy. Předpokládáme, že se tato dlouhodobost promítne i do způsobu života.

Postupně tak vytvoříme ekonomický základ pro vzestup odvětví, která umožňují nabývat, uchovat a uplatnit lidské schopnosti, tak se stala dominantním sektorem ekonomiky (vzdělání, péče o zdraví, výchova v rodině, zajištění startovní rovnosti šancí pro mladé). Odvětví těchto produktivních služeb nabídnou neomezené možnosti pro dynamické profesní uplatnění většiny obyvatelstva, zejména pak té části, která bude v souvislosti s technologickými změnami dalších vln průmyslové revoluce uvolňována z bezprostřední výroby, a současně vytvoří dostatečný silný inovační potenciál pro tyto technologické změny.

Stabilní a efektivní systém založený na celoživotním nabývání, uchování a uplatnění schopností člověka, v jehož dynamice bude hrát významnou roli zásluhovost, otevřeme všem, kteří se na vytváření tohoto systému budou mít zájem podílet a se kterými nás bude spojovat ochota ke vzájemnému respektování hodnot, kulturnímu obohacení a úcta k základům toho, z čeho náš sociální a ekonomický život vyrůstá.

Patrně se objeví námitka, že je to pro lidi příliš náročné, že by tomu neporozuměli, že to narazí na jejich předsudky. Jsme přesvědčeni, že to lidé pochopí a že právě něco takového čekají.

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/4161-r2017-046-m-monografie-cely-text-ke-stazeni.html

Co víc jsme mohli udělat pro to, aby se konečně začaly problému u nás řešit kvalifikovaně?

Mohli. Ještě jsme na Potůčkovu komisi k důchodům připravili vystoupení, které podrobně popisuje, jak by systém fungoval, viz:

SBORNĺK Z PRACOVNĺ KONFERENCE

Odborné komise pro důchodovou reformu

konané dne 30. listopadu 2016

Mertl Jan, Mihola Jiří, Valenčík Radim, Wawrosz Petr – "Postgraduální nadstavba současného systému penzijního pojištění", s. 19, viz:

http://www.vsfs.cz/soubory/epssi/sbornik_z_konference_ok_pro_dr_-_30_11_2016.pdf

A jak jsem se dozvěděl od kolegy Mertla, na prestižní konferenci "International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing (ISCOBEMM 2017)" pořádané Masarykovou univerzitou jsme právě dostali cenu za nejlepší příspěvek. Ten byl podrobným rozvedením právě tohoto tématu.

Mj. o neústě k možnosti kvalifikovaného poznání společenské reality svědčí i to, že na stránkách ANO stále ještě visí program propagující zavedení tzv. 2. pilíře, dokonce a automatickou účastí. Píše se zde:

"Chceme prosadit automatické členství v druhém pilíři pro nové účastníky pracovního trhu, zavedení automatického členství s možností vystoupení z druhého pilíře je kompromisem mezi jeho dobrovolností a dostatečnou robustností systému druhého pilíře."

Můžete se sami přesvědčit:

http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/program/resortni-program/

Nebylo by lepší, kdyby se politické strany kromě rozkrádání společnosti shora a politikaření také trochu věnovali koncepčnímu přístupu k současným problémům? Je dobře, že ministr je pilný. Nevadí, že je lakomý, když je to ministr financí. Ale měl by být také znalý věci.
(Pokračování dalším tématem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Volby2017/113: Co na to Pilný? pamětník 30. 05. 2017 - 08:52
RE: Volby2017/113: Co na to Pilný? honza 30. 05. 2017 - 09:33