Ještě jednou o knize Rozkrádání státu V. Dvořákové

23. leden 2013 | 07.44 |

Ještě jednou o knize Rozkrádání státu V. Dvořákové

Včera jsem napsal krátkou poznámku o knize Rozkrádání státu, jejíž autorkou je V. Dvořáková. Některé z myšlenek stojí zato zmínit.

Hned v úvodu v ní najdeme poměrně silné tvrzení: "V této chvíli se domnívám, že je naprosto zbytečné pokoušet se hledat obecněji zakotvená (teoreticky i ideologicky) řešení. Všechny úvahy o procesech globalizace a jejich dopadu na stát, všechny úvahy o finanční krizi či perspektivě státu blahobytu... zcela ztrácejí na významu. Aby se mohlo přijmout jakékoli řešení, je k tomu potřeba jedna podstatná věc - existence fungujícího státu. Teprve tehdy, když existuje, tj. funguje stát, kdy se nejen vládně, ale také spravují věci veřejné, kdy stát není jen "hadrem" v rukou politiků, nástrojem pouhých mocenských bojů (či hrátek), zdrojem vyvedených či odkloněných) finančních prostředků pro politické kariéry či obohacení jedinců, je možná začít zvažovat a diskutovat (a demokratickými procedurami prosazovat) všechny zmíněné otázky." (S.10)

Na jedné straně lze toto tvrzení chápat jako realistické východisko zaměření se na to nejpodstatnější, jak z hlediska úvah, tak i konání. Nemůžeme spoléhat na stát, takže jako první musíme obnovit funkce státu. Má to ovšem určité problémy:

- Odpůrci kritiky současného stavu a obhájci toho, co se ve společnosti odehrává, řeknou, že stát takto selhával vždy, že snění o funkčním státu je nesmysl.

- Může se najít někdo, kdo přijde s konfrontační ideologií založené na vytvoření nepřítele, které část méně zkušené veřejnosti může podlehnout.

- Budeme sice schopni říci poměrně mnoho o tom, jak by to mělo být, ale velmi obtížně budeme hledat realistickou cestu změny.

Proto je nutné zabývat se i otázkami, proč právě v současné době k takovému selhávání státu dochází, jak to souvisí s vývojovými proměnami společnosti, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/188865-ceka-nas-revoluce-pokud-ano-tak-jaka.html

K tomu je důležité mít připravenu i koncepční alternativu reforem, aby v jejich kontrastu bylo zřejmé, že ty současné jsou jen "zdrojem (vyvedených či odkloněných) finančních prostředků pro politické kariéry či obohacení jedinců" (S. 10). K tomu viz:

http://radimvalencik.pise.cz/188879-2012-od-kradeni-v-malem-ke-kradeni-ve-velkem.html

Jinak totiž značná část společnosti bude věřit tomu, že to, co jí přináší útrapy, je nutné, že to jsou ty reformy, o které jde, aby se pak následně pod tíží sociálních útrap nechala strhnout k nějaké konfrontaci na bázi vyvolané umělé polarizace společnosti.

Především však je nutné co nejpřesněji znát příčiny toho, proč stát ztratil své funkce. Tedy přesněji to, "jak funguje nefungování státu". K tomu v knížce V. Dvořákové najdeme mnoho zajímavého, např.: "Vím (i z vlastní zkušenosti), že všechny toto klientské sítě(podtrženo mnou) se brání zuby nehty, aby nebyly poraženy. Kdokoli upozorní na korupci a klientelismus či odhalí nešvary, musí být potrestán. To je jejich prevence, která má zabránit a zastrašit. Musíme hledat cesty, jak ochránit ty, kteří měli a mají odvahu na problémy upozornit; tím také snad posílíme i odvahu ostatních." (S. 12) Podrobně tyto sítě mapuje na příkladu kauzy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Tyto pasáže patří k nejcennějším v její knize.

Domnívám se, že právě v analýze anatomie, fungování a geneze (toho, jak se v posledních létech vyvíjejí a kam jejich vývoj směřuje) klientských sítí (struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad) má dobrá teorie nezastupitelnou roli. K tomu viz:

http://radimvalencik.pise.cz/190810-dobre-teorie-neni-nikdy-dost-vi.html

V současné době totiž nejde jen o nějaké izolované klientské sítě působící více či méně nezávisle v různých oblastech. Jde o celý jejich systém, který:

- Pronikl do všech oblastí státu, zejména do těch, které mají porušování obecně přijatých zásad bránit; pronikl i do těch oblastí, které ovlivňují veřejné mínění apod.

- Má globální vazby.

- Má vyjednávací jádro, které je schopno omezovat konkurenci jednotlivých struktur tohoto typu a zabránit střetům, které by vedly k indiskreci.

- Propojil se se sítěmi založenými na investování do společenské pozice, tj. sítěmi, v nichž dochází k přeměně majetkové výhody ve společenskou výsadu.

- Je schopen čelit situacím, v nichž by se "bílí koně" tohoto systému ocitli pod tlakem nespokojené veřejnosti, a to vyvoláním umělé konfrontace ve společnosti, která je krajní a současně vrcholnou formou zastírání toho, o co jde.

Vzhledem k výše uvedenému je velmi obtížné v současné době něco měnit k lepšímu, jakkoli si nárůst problému změnu vyžaduje. V. Dvořákové se v závěru pokouší dát doporučení tím, že odpovídá na otázky:

- kdo může dosáhnout změny k lepšímu,

- co změnit,

- jak to změnit.

Sama si uvědomuje a upozorňuje na to, že odpověď na třetí otázku je nesložitější. Právě proto je dobré si příslušné pasáže dobře pročíst.

V jedné části své knihy se mimoděk dostává velmi blízko k tomu, co je - dle mého názoru - klíčem k tomu, jak něco změnit k lepšímu. Píše zde: "Každé malé dítě vám odmítne hrát hru, která nemá pravidla, kde se pravidla mění nebo kde někdo podvádí: To nemá cenu..." Proč my tu hru s politiky i nadále hrajeme a necháme si to líbit?" (S. 22)

Jedním z největších problémů současnosti a nejúčinnějším nástrojem struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad je právě to, že se necháme vtahovat do her, ve kterých jsme pouhými figurkami, příp. jen pěšáky, které lze snadno obětovat. Do her, které jen zastírají to, o co jde, aby ti, co tyto hry rozehrávají, mohli vítězit v těch hrách, které jim umožňují okrádat ostatní a posilovat svou pozici ve společnosti. Proto moje doporučení je - osvojte si teorii her jako bojové umění efektivního jednání. To je nejlepší prevencí, aby k tomu nedošlo, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/188981-teorie-her-jako-bojove-umeni.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře