Volby2017/105: Ještě o "zločinech kapitalismu"/3

22. květen 2017 | 07.00 |

Na článek uveřejněný v rámci seriálu o volbách "Za všechno může "kapitalismus"?" jsem obdržel více ohlasů, než jsem čekal. Zde je odkaz na původní článek:

http://radimvalencik.pise.cz/4571-volby2017-099-za-vsechno-muze-kapitalismus.html

V článku reaguji na příspěvek, který přednesl generální tajemník Portugalské komunistické strany na Vratimovském semináři. Šlo mi o to ukázat, jak zavádějící mohou být zjednodušené pohledy na současnou realitu.

Od autora, který se podepsal PB, jsem dostal další obsáhlý rozbor stanovisek generálního tajemníka Portugalské komunistické strany a následně pak i několika mých otázek. S mnoha jeho názory nesouhlasím. Například s tím, že vše se odvíjí od toho "jací jsou lidé". Nicméně řada jeho postřehů a postojů formulovaných s nadhledem životních zkušeností i vzhledem k rozsahu poznámek uveřejňuji příspěvek (komentář) na pokračování (proloženě a tučně jsou moje otázky kladené v původním příspěvku):

Třetí část

Ad otázky a odpovědi:

- Jakým způsobem vlastníci kapitálu ovlivňují politiku? (Popsat mechanismy.)

Jako oligarchové, jako kmotři a přes lobbisty.

Nebo i přímým hospodářským nátlakem. Také prostřednictvím zaangažovaných politiků, kteří jsou buď zkorumpováni, nebo se snaží vyhovět tlakům kapitálu, aby dočasně vylepšili ekonomický život země.

- Kteří vlastníci kapitálu to jsou? (Adresně pojmenovat, ale i ty, kteří to nejsou.)

Čím větší, tím spíše. Každý, kdo vloží peníze do voleb, pojímá to jako investici, která musí být zhodnocena.

Všimněme si, že z kandidátů na nepříliš důležitou funkci českého prezidenta, byla většina uchazečů napojena na exkluzivní kluby typu Bilderberg, Římský klub, Trilaterální komisi apod. Za nimi se skrývají nedohledná nejvyšší patra mocenská a finanční. Na ně navazují think-tanky, které šíří propagandu přes zaangažované osoby v politice, v neziskových organizacích, a jejich téze jsou šířeny mainstreemovými medii celosvětově. Tato síť představuje celosvětové spiknutí, jemuž nemůže odolat jednotlivec, ani organizace chudých lidí. Tomu by mohla čelit pouze skupina osob srovnatelného vlivu, ale nejdřív by musela mít nějakou vážnou pohnutku, a musela by vzniknout tajně. (Roosewelt řekl: "Nic v politice se neděje náhodou, vše bylo tak či onak připraveno." Eisenhower: "Politické moci se zmocňuje vojenskoprůmyslový komplex.")

- Jak tito vlastníci způsobují šíření konfliktů, růst ultrapravice, terorismus nebo uprchlické krize?

Konflikty (války) jsou pouhými obchodními machinacemi. Tyto vlivové skupiny jsou nadnárodní a jejich vliv prosazují na národní úrovni osoby, které mají své vlastní cíle, ale pro daný účel vyhovují. Nebo osoby přímo placené, k danému úkolu zainteresované, do určitých funkcí účelově protlačené.

Na počátku je podnikatelský záměr, který nutně nemusí být dokončen v této generaci, stačí, když se věci trochu posunou, a dokončí to třeba synové nebo vnuci. Obvykle se jedná o získání zdrojů, nebo zvětšení vlivu, který bude někdy využit opět k ovládnutí zdrojů.

V cílovém prostoru se vytipuje latentní konflikt, který by sám o sobě třeba nikdy nevzplanul. Vytváří se propaganda, vhodná hesla. Lidé příliš nepřemýšlejí, fungují na bázi emocí. Stačí, když jsou zachyceni za své obavy a touhy. Pak sami vkládají do začínajícího konfliktu energii. Jakmile je rozpor dostatečně rozjitřen, přijde pomocná ruka z nějakého státu, či organizace, a usmiřuje obě strany, zatímco tajně přes své lidi v tajných službách je poškozuje. Nejsnazší poškozování je z pozice zachránce.

Tito lidé, kteří ovlivňují svět v nadnárodním měřítku, vypadají jako lidé, ale nejsou jimi zcela. Jsou otroky svých možností, nemají národnost, v rámci svých obchodních her nepoužívají cit. Morálkou je úspěch.

Válka není o tom, který stát vyhraje. Vítězstvím jejich zájmů může být i porážka státu, kde sídlí. Vyzbrojují obvykle obě strany. Cílem je chaos, loví pak v kalných vodách.

Ultrapravice není ultrapravice. Toto označení je hra se slovy za účelem hry s lidmi. V současnosti je to dehonestace lidového sebeobranného cítění.

Terorizmus je nástroj, který může využívat kdokoli pod jakoukoliv, i cizí vlajkou.

Je to nástroj k rozhození protivníka. Může být přímočarý, jako projev bezmocnosti. Může být odvetný. Může být falešný, pro zneklidnění, rozvlnění rovnováhy, či jako casus beli.

(Teroristický čin může být realizován nějakými zoufalci, jimž tajná služba přes nastrčené osoby umete cestičku ke zdárnému dovršení teroristického činu a pak je zastřelí, či stopy svede jinam. Výtěžkem může být záminka k čemukoli, či obecná nejistota.)

V uprchlické krizi kapitalizmus primárně asi nejede. Za tím se zdá být skryta ideologická příčina z oblasti sociálního inženýrství. Uprchlická krize je nástroj ke zrušení národních států. Tento bod je na celý článek. Nikdo se zatím nepřiznal, že to zaviňuje, takže to není zcela jasné. Lze pouze usuzovat z jednání aktérů, že "Kdosi" se rozhodl přeformátovat Evropu. Coudenhove Kalergi a jeho stoupenec Barnet naplánovali rozpustit evropské národy v moři Afričanů. Není to vyhaslé, protože nejméně tři osobnosti již obdržely řád Coudenhove Kalergiho (jehož nikdo nezná), což dokazuje, že myšlenka je ve vyšších kruzích velmi živá. V době, kdy jím byla dekorována Merklová, udělala kotrmelec a změnila názor na multikulturalizmus - z odmítání na prosazování. Zbláznila se? Ne, musela být zaúkolována, jinak to nedává smysl.

Evropan, který se ocitne ve skupině lidí, kteří mu jsou cizí náboženstvím, národností, mentalitou, kulturou, temperamentem, a ještě je musí živit, zatím co oni jím pohrdají, ztratí pocit národnostní příslušnosti k těmto lidem. Přestane být Čechem, Němcem, stane se Evropanem. Islám je horší zbraní, než rasa. Evropané budou přečísleni a posléze zislamizováni. "Islám" znamená podrobení, a tímto způsobem budou Evropané podrobeni. Islámské zákony přijdou do evropských států z Bruselu. Islám zvítězí "demokratickou" cestou, přehlasováním. Jednotliví rebelové budou zastrašeni nebo zabiti. Možná už za dvacet let.

Národní elity neslouží svým národům, jsou svým zaměřením nadnárodní. Neschopnost zastavit zničující vlnu vetřelců, která je o to nebezpečnější, že není ozbrojena, je důkazem spiknutí proti lidu evropských národů. Všechna opatření, která předstírají, jsou nefunkční, nebo kontraproduktivní.

Vedle toho se přiživují podnikatelé doufající v levnou pracovní sílu, neziskovky, čerpající za neviditelnou práci slušné peníze, politici, kteří již zajišťují pro své vetřelé nové voliče hlasovací právo (již toto samo není náhoda).

Evropa není tak bohatá, jak je nám tvrzeno, je přece horentně zadlužena.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář