Článek Volby2017/091: Moudrý komentář/1

Vložit nový komentář

Přihlášení
jméno:heslo:ze serveru:
vaše jméno:
vaše www: http://*
opište kód:

Pozn.: označená pole nejsou povinná. Odkaz na www bude zobrazen pod Vašim komentářem, pokud se jedná o odkaz na blog.

Komentáře k článku: Volby2017/091: Moudrý komentář/1

07. 05. 2017 - 17:20

bohumil: Cesta k tomu, aby se lidé lépe orientovali a přemýšleli do hloubky je nesmírně trnitá. Jsem přesvědčen, že u nás na tom mají vinu a jsou hlavní příčinou tohoto stavu především naprosto zprofanovaná média, která jsou schopná šířit naprosté bludy a výmysly jen aby podpořila onu svatou Evropskou unii a její pochopy. Myslím, že bychom měli vyhledávat noviny nebo časopisy, které jsou opravdu seriózní a otevřeně je na našich stránkách zveřejňovat a pomoci tak lidem se orientovat v té mediální změti. Nikde jsem se na webech nesetkal s takovými odkazy pokud jde o naše ryze české prostředí. Odsuzujeme ČT, Bakalovo tiskové impérium včetně impéria Babiše, ale nikde nejsme schopni napsat, která média lze považovat za kvalitní z hlediska objektivní informovanosti. Moje zkušenost je spjata s vynikající publicistikou Institutu Václava Klause, která zveřejňuje prostřednictvím svých brožur ať už prostřednictvím IVK nebo Centra pro demokracii a kulturu (cdk.cz) naprosto fundované pohledy směřující k podstatě procesů odehrávajících se v rámci České republiky,Evropské unie a Evropy jako celku. Je to vynikající zdroj fundovaných informací, s jakým jsem se v běžném denním tisku nesetkal. Upřímně řečeno, byl bych rád, kdybych se tady dočetl o nějakých našich novinách nebo časopise, který by bylo možné soustavně sledovat bez obavy zkreslování věcí a situací. Kromě Literárních novin o žádných jiných nevím. Rád si nechám poradit. Bylo by přece dobré šířit jméno takových periodik s tím, že nejsme odkázáni jen sledovat weby. Mám dojem, že ty zdravé síly naší společnosti se upnuly příliš na počítač a tisk stojí stranou jejich zájmu. Myslím, že je to škoda a hlavně chyba. V praktickém životě je dobrý tisk živnou půdou kde lze cílevědomě prosazovat zájmy naší země a otevřeně pojmenovat lživou propagandu a nesmysly šířené lživými médii. Na závěr bych rád vyjádřil rozhodný nesouhlas s tvrzením, že Le Pen je (pseudo)vzbouřenec. Prohlásila, že je pro ni svatá nezávislost měnová,legislativní,teritoriální a ekonomická, tak věřím, že ví co říká. Ani jedna z našich politických stran toto neprohlásila, přestože právě totální jejich neexistence je ta hlavní příčina dnešní smutné evropské reality řízené představiteli Evropské unie a jejími pochopy. A ví určitě velmi dobře proč to říká. Je v daleko komplikovanější situaci než naši ustrašení politici, kteří zcela zaprodávají naše zájmy v rámci Evropské unie. U nás se mlčí kromě IVK a CDK. Vřele doporučuji sledovat brožury a tisk IVK a CDK. Podle mne jediné, nesmírně cenné, tiskové informační zdroje. Hezký den všem do hloubky přemýšlejícím čtenářům.

07. 05. 2017 - 23:21

bohumil: Omlouvám se, ale ještě bych rád doplnil to co jsem výše napsal. V současnosti se prý stírá rozdíl mezi pravicí a levicí. To je zbožné přání bezzásadových lidí. Pravicová politika byla a vždy bude zásadová. Kapitalismus je spojen s pravicí, s levicí všechno ostatní co už bylo vyhozeno na smetiště dějin. Kritizuje se kapitalismus jako systém, který prý selhává. Kapitalismus je skvělý, ale reálně ho rozvíjí nebo likvidují lidé. Kapitalismus je skvělý pokud se spojí s poctivostí, skromností, zásadovostí, pracovitostí, inteligencí, moudrostí,svobodou, otevřeností, upřímností a dalších pozitivních vlastností spojených s lidskou povahou. Bohužel lidé řadu tak skvělých hodnot, které lidstvo uplatnilo ve své historii, obrací proti společnosti uplatněním všech možných negativních vlastností lidské povahy. Svoboda spojená pupeční šňůrou s kapitalismem vytváří všechny předpoklady k uplatnění lidské tvořivosti, která je
předpokladem pro lepší a snazší budoucnost dalších pokolení. Chyba tedy není v systému, který má ze své podstaty všechno, aby zajistil lidstvu trvalý mír, prosperitu a blahobyt. Nejhorší je, že ony negativní vlastnosti projevující se především bojem o moc a peníze, se uplatňují v politice, kde bychom očekávali projev právě těch nejušlechtilejších rysů lidské povahy. Až politici pochopí, že více než osobní ambice v boji o moc a peníze musí při své činnosti respektovat i ekonomickou racionálnost, možná se dočkáme i u nás nového rozbřesku v oblasti politiky. Rozdíl mezi pravicí a levicí se tedy nestírá, jen se uplatňuje zcela nezásadový pohled. Příčina všech problémů kapitalismu je v lidech, v jednotlivcích. Naučit se přemýšlet, rozebírat jakýkoli problém je nesmírně těžké. My jsme v kapitalismu teprve pár let z hlediska historie. Lidé jsou však u nás nesmírně dezorientováni, protože si s kapitalismem spojují jen moc a peníze. Na vině je bezzásadová politika spojená především s levicí, která fantazíruje, že VŠICHNI mohou dosáhnout VŠEHO. Nikdy z historického hlediska nebudou mít VŠICHNI STEJNOU startovní čáru a NIKDY nebudou všichni NESMÍRNĚ bohatí. Kapitalismus má však všechny předpoklady proto, aby velká většina žila v blahobytu, který si však jednotlivec musí ZASLOUŽIT. Otevřené poukázání na tuto zásluhovost by mělo být alfou a omegou výchovy v rodinách a ve školách. Tuto zásluhovost, která má podobu v lehčí či obtížnější práci je nesmírně těžké OHODNOTIT. Lze však při dnešních výrobních možnostech stanovit jakýsi standart, dohodnout se, že téměř všechny druhy prací jsou ve skutečnosti dostatečně zásluhové v tom smyslu, aby obrazně řečeno jak ředitel společnosti tak poslední uklízečka, která má nemalou zásluhu na kvalitě pracovního prostředí mohli mít zajištěny všechny ZÁKLADNÍ potřeby od bydlení, přes stravu, ošacení, vzdělání, zdravotní péči a odpočinek. Vyčísleme tyto ZÁKLADNÍ potřeby a udělejme si představu o jakémsi průměrném standartu, kterého může dosáhnout při dnešním vzdělání téměř každý. Myslím, že to dnešní ekonom je schopen spočítat a k této hodnotě nastavme ZÁKLADNÍ platy tak, aby jak ředitel (což je samozřejmé), ale i ta uklízečka (což už samozřejmé být nemusí) dosáhli tohoto standartu. To není socialismus ani komunismus. To je lidský pohled na ČLOVĚKA, který dosáhl ve své historii nesmírné produktivity výroby, která je při dnešních možnostech schopná zajistit KAŽDÉMU člověku výše uvedené ZÁKLADNÍ potřeby. My se však budeme vymlouvat na to, že bychom zabránili dalšímu vývoji člověka, protože by se nikomu nechtělo pracovat, kdyby se lidem takto "DAROVALO" uspokojení jejich základních potřeb. Získání těchto potřeb by bylo vázáno na výdělek. Člověk je nejvyšší HODNOTOU, práce získává hodnotu až když ji člověk je schopen vykonat. Výrobek tedy stojí až za člověkem. Nejdříve se musíme postarat o člověka, o jeho zdravý růst v přijatelných podmínkách, vzdělání, při kterém mu musíme zdůraznit jeho ODPOVĚDNOST ZA SVŮJ ŽIVOT a také to, že JEN prací si bude moci vydělat na své základní životní potřeby. Udělat prostě vše co je v moci normálního člověka, aby vychoval platného jedince společnosti. Vůbec nevylučuji skutečnost, že řada lidí si vydělá během svého života tolik, že zajistí své děti. Ale to je jejich věc. Hovořili jsme o zajištění základního životního standartu. Vše co si člověk bude díky své píli, chytrosti a práci dopřávat na víc, budiž mu přáno. Nikdy nedosáhneme stoprocentní zaměstnanosti, to je iluze. Stoprocentní zaměstnanost tady byla a jak si ji lidé vážili ? Ne všichni budou chtít poctivě makat. Kapitalismus je práce, pot, slzy a krev (při obraně svobody). Za kapitalismu si lidé práce více váží a pak jejich přirozená potřeba něco dokázat, ale také si užívat, je žene kupředu, k výsledkům. Proto bych se příliš neobával úvah o nemožnosti zajistit všem lidem, aby si dokázali i často zdánlivě lehčí prací zajistit základní životní potřeby bez velkých půjček a úvěrů. Ne nadarmo se říká, že všechno je v lidech. Lidé jsou alfou a omegou, nikoli výše zisků, které jsou často tak závratné, že ti, kteří je získávají je poté zneužívají. Lidský život a jeho kvalita má VYSŠÍ hodnotu než jsou peníze. Podřiďme peníze životu nikoli život penězům. Peníze nestvořily člověka ale naopak. Moc a peníze ničí lidský rod. Peníze jsou jen prostředkem pro nezbytnou organizaci lidského řádu, nic víc. Právě proto, že byly postaveny NAD lidský život, učinily život jen těžko snesitelným. Ovládají společnost do té míry, že lidská společnost se organizuje téměř výhradně na základě finančně-materiálových toků a duchovní a lidská stránka člověka ustoupila do naprostého pozadí. Přitom duchovní a lidská stránka je pro člověka zdaleka nejdůležitější kvalitou života a uvědomění si této skutečnosti je předpokladem zabránit tomu, aby se peníze v rukou lidí stávaly vražednou zbraní lidstva. Globalisté zneužívají peníze k dosažení situace kdy se člověk má stát otrokem, který nesmí mít v hlavě nic jiného než boj o vlastní přežití, nesmí mít čas na přemýšlení o kvalitě svého života a už vůbec čas na to, aby si dopřál uvolnění, soukromí, duševní klid, pohodu, zábavu a odpočinek, prostě kousek lidského štěstí. Globalisté chtějí mít pod kontrolou všechno, všude a všechny. Lidé nesmí přemýšlet o způsobu vlády nad sebou samými. Globalisté touží lidi dezorientovat natolik, že lidem bude úplně lhostejné kdo jim ve skutečnosti vládne. A naše média včetně našich politiků jim jde ochotně na ruku. Jen nesahat na naše funkce, peníze a zisky. Lidé jsou jim úplně ukradení. Nejhorší je v současnosti přesvědčení lidí, že nemohou reálně nic změnit. Lidé dnes mají už reálný strach se bránit této politice. Cíle globalistů jsou prosazovány násilím a nezastaví se před ničím. Omezování svobody a demokracie se stalo naprostou samozřejmostí. Všimněme si, že takové jednání bylo vždy typické pro levici, nikoli pravici. Proto potřebujeme obnovit zásadovou pravici, která byla zvyklá nazývat věci pravými jmény a nepřekrucovala realitu. Ne v kapitalismu je problém, ale v lidech. Až změníme člověka, narovnáme systém. A člověka musíme změnit tak, aby si dokázal sám sobě říci: nejdříve musím dosáhnout alespoň kousek vlastního štěstí a teprve potom mohu také jiné lidi vést tak, aby dosáhli i oni kus toho osobního štěstí. Bude to trvat dlouho, ale jinou cestu před sebou nemáme. Nejdůležitější je tedy investovat do lidí, do jejich duševního a intelektuálního vývoje. Naučit člověka myslet na své potřeby, ale i na spokojenost společnosti jako celku. Co je vlastně lepší: globální, šedá, homogenizovaná, nemyslící a do nejmenších podrobností kontrolovaná společnost bez hranic,bez tradic, bez kultury, naprosto dezorientovaná a ztracená v přítomnosti, protože bude zcela umlčena tupostí svého prázdného života nebo společnost pestrá co do národů a národností, které jsou zvyklé chránit svou identitu, ale hrdé na svou historii a tradice, své zvyky, plné tvůrčího rozmachu, hrdé na to co dokázaly vytvořit a ochotné se o své tvůrčí architektonické či intelektuální poklady s ostatními podělit na základě vzájemného respektu a uznání? Pestrost, tvůrčí vzepětí a bohatost projevu byla vždy vlastní pravici nikoli levici. Proto potřebujeme obnovit pravici. Pravice musí být spojena se životem, nikoli se smrtí ať už duševní nebo fyzickou jako tomu bylo u levice. Nikoli levice je řešením, ale probuzení pravice a její naprosto zásadové politiky. Máme co dělat!! Hezký den...