Dolejš z KSČM? Ilustrace programové prázdnoty/1

30. duben 2017 | 09.27 |

Jako další příklad programové prázdnoty všech současných mainstreamových politických stran současného establišmentu uveřejňuji rozhovor s místopředsedou KSČM Jiřím Dolejšem pro Haló noviny vedený Jaroslavem Kojzarem, viz:

http://www.halonoviny.cz/articles/view/45388258

Okomentuji ho obdobným způsobem jako před pár dny projev Petra Fialy na programové konferenci ODS, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4481-fiala-z-ods-skvela-ilustrace-zkazenosti-stran-1.html

(a dalších pět pokračování).

I tentokrát jsem si dělal průběžně poznámky k jednotlivým pasážím, i tentokrát mě zajímalo, zda a jakou formou se v  obsáhlém rozhovoru objeví to, co je v současné době tím nejdůležitějším:

Identifikování, pojmenování a případná analýza příčin současných (rychle narůstajících) problémů, na základě toho pak navržení cesty jejich řešení.

Bez toho se nemůže obejít program žádné politické strany, která nechce posloužit jen jako fíkový list kamuflování příčin současných problémů a tudíž i jako nástroj matení veřejnosti.

Pár technických poznámek k následujícímu textu:

1. Zveřejním ho celý včetně otázek, které J. Dolejšovi byly položeny.

2. Důležité, jak v projevu J. Dolejše, tak ve svých poznámkách, zvýrazňuji tučně.

3. Vystoupení J. Dolejše je tmavomodře, mé poznámky jsou uváděny průběžně, vždy k příslušné pasáži, v závorce a červeně.

4. Snažím se důsledně používat stejný metr k poukázání na programovou prázdnotu všech politických stran.

Nyní již text rozhovoru J. Dolejše s mými poznámkami.

* Programy politických stran a hnutí se tvoří anebo již byly vytvořeny. Jak jsou na tom komunisté?

S čím přesně půjdou ostatní do voleb, se teprve dovídáme. Volební sněm ANO byl letos v únoru, ale Babiš se tradičně víc než na program soustřeďuje spíše na marketing. ČSSD měla sjezd v březnu, ale program, se kterým chce mířit více doleva, chystá až na červen. ODS prezentovala svůj program Pro silné Česko právě nyní. TOP 09 zatím jen předvedla Vizi 2030, kde akcentuje otázky liberální svobody, konkrétní volební nabídku ale teprve ukáže. A lidovci jen nedávno uzavřeli volební dvojkoalici se STAN, která nabízí jakýsi facelift a sliby kvality a profesionality. Oba subjekty se teprve musí na volebních konkrétech dohodnout.

(Už první odstavec vede k určité pozornosti. Hlavním nedostatkem všech stávajících programových prezentací, o kterých J. Dolejš hovoří, je že nepojmenovávají a ani se nesnaží pojmenovat příčiny současných problémů. V době historického excesu, kdy problémy velmi prudce narůstají, hromadí se, neřeší se, zauzlují se, nemůže se žádná politická strana tvářit, že ji nezajímá jejich příčina. Zvláště pak, pokud se jedná o stranu programového typu. Uvidíme, jak se s pojmenováním příčin současných problémů J. Dolejš vyrovná v dalších pasážích.)

KSČM postup k volbám projednávala už na podzim loňského roku. To se ještě spekulovalo o dřívějším termínu voleb, a tak byla celá příprava původně orientována na březen a duben. Dnes už víme s jistotou, že parlamentní volby budou 20. a 21. října, takže je ještě čas a zvláštní zasedání ÚV na duben bylo zrušeno. Přesto byly programové návrhy KSČM v hlavních rysech již připraveny. Projednala je jak programová komise ustanovená VV ÚV KSČM, tak odborné zázemí a stínová vláda. K programovým otázkám se vyjádřily mnohé okresní a krajské nominační konference. K námětům pro aktualizaci programového zaměření proběhla 19. března t. r. i pracovní konference. A vyjádřili se také jednotliví krajští lídři, schválení na březnovém zasedání ÚV KSČM.

(Tak to na tom pracovalo hodně chytrých lidí. Už se těším, jaký bude výsledek této týmové práce v podání J. Dolejše.)

Byly na březnové programové konferenci KSČM zvlášť vyzvednuty některé body, jež se mají stát součástí volebního programu?

Tato konference sloužila především pracovní výměně názorů. Vedle programových námětů bylo diskutováno i sociální rozvrstvení voličů a způsoby jejich oslovení. Chceme-li na podzim získat více jak tři čtvrtě milionu hlasů, musíme na každého člena získat až dvacet hlasů od lidí s různými sociálními zkušenostmi a zájmy.

Vyzvednuty byly zejm. otázky řešení příjmové chudoby, strategické posílení veřejného sektoru, otázky míru a bezpečnosti i větší participace a samosprávy.

(Zatím mě J. Dolejš jen napíná. Jedna věc je "vyzvednout otázku", druhá věc je pojmenovat příčinu současných problémů, příčinu toho, proč se problémy hromadí, proč se neřeší, proč se programy stran staly jen definováním priorit.)

Doporučeno bylo připomenout, že KSČM je strategicky za alternativu vůči kapitalismu i za strategii trvale udržitelného života. Nad rámec přípravy volebního programu byla připomenuta i potřeba péče o teorii, analýzy rizik multipolárního světa a po volbách seriózně připravit možné oblasti další aktualizace dlouhodobého programu strany směrem k X. sjezdu.

(KSČM může být "strategicky za alternativu vůči kapitalismu" – doufám, že se myslí jeho současný stav – pokud ovšem pojmenuje příčiny problémů, se kterými se potýká.)

* Jsou některé cíle z minulého programu platné i dnes?

Samozřejmě. KSČM své důležité programové cíle s těmito volbami přeci nezahodí. Většina z nich zůstává v platnosti. Nebyly dosud realizovány, i přes to, že některé si vypůjčili i naši konkurenti např. z ČSSD. Třeba progresivní zdanění velkých korporací a oligarchů či založení komerční banky ve vlastnictví státu pro financování národních, krajských i obecních projektů a pomoc českému podnikání. Jsme stále proti zvyšování spoluúčasti pacientů či za vznik jedné zdravotní pojišťovny. Stále trvá náš dlouhodobý cíl přijmout zákon o obecném referendu či na řešení čeká náprava dopadů církevních restitucí. Také je bohužel čím dál potřebnější náš trvalý úkol odporu vůči militarizaci a fašizaci společnosti, proti šíření nesnášenlivosti a diskriminace.

(Tady už se začínám bát, že se od J. Dolejše odpovědi na otázku příčin současných problém nedočkám. Jak je možné hovořit o výše uvedených tématech bez pochopení příčin současných problémů a jejich provázanosti?! Tím se přece i KSČM, která si vytváří image trochu radikálnější a trochu alternativnější strany přidává k mainstreamu ostatních politických stran, které společně kamuflují příčiny současných problémů. KSČM jako by zapomněla na historii komunistického hnutí, které v úspěšných dobách vycházelo z přesné analýzy stavu kapitalismu a identifikování konkrétních, dobových příčin jeho selhávání.)

* A nyní konkrétně: co bude hlavními programovými cíli komunistů?

(Tady mě mrzí, že se J. Dolejše na příčiny současných problémů J. Kojzar nezeptal. Proč? Nechápu.)

Základní programové texty budou vlastně dva. Připraven je nejen obšírný komplexní volební program, ale i jeho stručnější, na jeden list koncentrovaný výtah, jakýsi volební manifest KSČM. Zcela jednoduché zprostředkování vybraných volebních cílů voliči budou mít na starost různé propagandistické nástroje, hesla, plakáty a různé tiskoviny včetně formátů užívaných elektronicky zejména na sociálních sítích. Propagandistické priority jsou odpovědí i na volání po jakémsi reklamním »x-teru« a připravují se souběžně s programovými texty, aby byly včas k dispozici.

Z hlavních programových cílů lze za určitý základ označit úctu k práci jako základní jistotě. Tudíž nám jde o právo na práci a spravedlivou odměnu. Také prosazujeme garance dostupných a kvalitních veřejných služeb. Rovněž vymahatelnost Listiny základních práv a svobod a ochrana ohrožených společenských skupin. Také odpor vůči prorůstání ekonomické, politické a mediální moci. Důležité je vzdělání podle schopností, a ne podle peněženky. Nebo snížení závislosti na dovozech potravin. Nadále jsme proti účasti v zahraničních vojenských misích bez mandátu OSN. A jsme proti nevýhodně připraveným smlouvám jako TTIP či CETA.

(To je všechno hezké, ale je to jen definování priorit. Nikoli program, který je založen na získání lidí pro jejich aktivní účast při řešení současných problémů. Je to náhražka programu určená k posílení pozic politických rentiérů, kteří se živí tím, že se vydávají za alternativu.)

(Pokračování zítra)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.75 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář