Volby2017/086: O zkaženosti stran/6

2. květen 2017 | 07.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4310-volby17-030-o-silenstvi-ortel-a-merkel.html

Na úvod tohoto článku stručná poznámka: Článek vychází z toho, co jsem napsal před několika dny.

Uveřejňuji 6., závěrečnou část projevu předsedy ODS Petra Fialy"ODS nabízí silný program a pevné odhodlání" z 22. dubna 2017, viz:

http://www.ods.cz/clanek/13488-uvodni-projev-predsedy-ods-petra-fialy-na-programove-konferenci-ods-silny-program-pro-silne-cesko

Dělal jsem si přitom průběžně poznámky k jednotlivým pasážím. Zajímalo mě, zda a jakou formou se v jeho obsáhlém vystoupení objeví to, co je v současné době tím nejdůležitějším:

Identifikování, pojmenování a případná analýza příčin současných (rychle narůstajících) problémů, na základě toho pak navržení cesty jejich řešení.

Bez toho se nemůže obejít program žádné politické strany, která nechce posloužit jen jako fíkový list kamuflování příčin současných problémů a tudíž i jako nástroj matení veřejnosti.

Podrobný úvod je v 1. části.

Pár technických poznámek k následujícímu textu:

1. Zveřejním ho celý, kromě oslovení a závěrečných hesel (čte se to tak lépe).

2. Důležité, jak v projevu P. Fialy, tak ve svých poznámkách, zvýrazňuji tučně.

3. Vystoupení P. Fialy je tmavomodře, mé poznámky jsou uváděny průběžně, vždy k příslušné pasáži, v závorce a červeně.

4. Nejedná se o útok ani na ODS, ani na P. Fialu. Kdo četl mé kritické poznámky třeba k Dlouhodobému programu ČSSD či Okamurovy SPD mně dá zapravdu. Jde o zachycení stavu současné politické scény.

Nyní již text projevu F. Fialy s mými poznámkami.

Českou republiku – potenciál země a nervy milionů lidí – doslova sžírá byrokracie, zbytečné administrativní úkony a papírování. Současná vláda k tomu přispěla s nadšením, jaké v jiných oblastech neprojevila, a také s velkou vynalézavostí. Nejen že máme mnohem víc úředníků než na začátku volebního období. Ale máme i více byrokratických úkonů. A nekorunovaným králem toho všeho jsou taková zbytečná opatření, jako je EET.

(Teprve úplně na závěr je zmíněn jeden z problémů: "byrokracie, zbytečné administrativní úkony a papírování". Proč je tento problém trvalkou? Proč bujel i za vlád ODS? Tady by mohla začít příprava důvěryhodného programu.)

Chci být ale spravedlivý. Sklon k byrokracii, pokušení vlády a tendence státu vymáhat papíry a kontrolovat každého a všechny je u nás tradiční. Má hluboké historické kořeny. Na jedné straně patří k dobrému bontonu na byrokracii nadávat. Ale mnozí, když si zasednou v nějakém významnějším úřadě, jako by považovali za svou historickou úlohu něčím přispět k této naší nedobré tradici.

S tím chceme skončit. Proto dnes představíme antibyrokratický balíček, program méně byrokracie, více svobody – provedeme byrokratickou revoluci.

(Konečně až v úplném závěru – je pojmenován jeden z významných problémů a konečně se slibuje jeho řešení. Dokonce revoluční. Tak se podívejme, s čím ODS přijde.)

Slovo revoluce se ke straně jako ODS jaksi nehodí. Ale tady je namístě a používáme ho záměrně. Navrhujeme změnit základní koncepci fungování úředních postupů a státních úřadů. Slibujeme, že zavedeme princip, že žádný státní nebo veřejný úřad nikdy nesmí sám požadovat od občana či firmy údaje, které už má některý jiný úřad. Že všechno, co je možné vyřídit po internetu – a to je dnes téměř všechno –, si lidé, když budou chtít, budou moci vyřídit z domova. Ale my nechceme jen změnit papíry na elektronické formuláře – my chceme snížit počet povinností a procedur.

Nebudu zde nahrazovat své kolegy, kteří vám za chvíli představí antibyrokratický balíček ODS 2017. V tomto případě se nemusím ani ptát, jaké bude mít volič možnosti a co mu nabízí ČSSD nebo ANO.

Byrokracie je našimi občany označována dlouhodobě za jeden z největších problémů. Jenže ANO a ČSSD musejí mlčet a stydět se, protože se tu čtyři roky ve vládě chovaly tak, že občany svými kroky obtěžovaly a byrokracii dovedly až k nesnesení.

ODS se bude ucházet o podporu lidí a mandát do vlády a bude v ní chtít mít politickou zodpovědnost a volné ruce. Prosadíme zásadně méně byrokracie a papírování a prosadíme zásadně víc svobody. K tomu se zavážeme a to uděláme.

(Ale to všechno tady přece už bylo a částečně se i realizovalo...

Téměř každá politická strana hovoří o vizích do roku 2030, 2040, a proč ne 2200, 2400 a tak dále a tak podobně. Čím větším písmem a čím častěji napíšou vize, tím lépe. Předseda ANO dokonce hledá vizi na inzerát.

Já tomu říkám, že je to kamufláž bezradnosti.

Ano, všichni cítíme, že lidé čím dál méně důvěřují politikům. Všichni se setkáváme s tím, že je velmi těžké nadchnout lidi pro nějaké myšlenky. Ale to se nedá vyřešit tak, že na billboard napíšu slovo vize. Nic proti vizím, ale jak řekl už kdysi Einstein: "Vize bez realizace je halucinace." Slovo vize nemůže zakrýt, že politici nemají cíl a nemají program.

(Tady se předseda ODS nějak zauzlil. Opakuje znovu a znovu to, co již dvakrát řekl.)

My máme program a naším dlouhodobým cílem je silné, sebevědomé Česko v prosperující Evropě. Víme, co je třeba udělat, a náš cíl je konzistentní. Reálnou vizi máme, ale hlavně nabízíme 190 konkrétních kroků, jak našich cílů dosáhnout. A máme také schopnost a kompetenci je naplnit.

Jinými slovy: Máme dnes znovu to, v čem byla ODS v minulosti silná – a ODS byla silná v programu a byla silná v kompetenci – když převedla Českou republiku od totality k demokracii, od socialismu ke kapitalismu, ke svobodě, tržní ekonomice, a když položila základy dnešního ekonomického růstu.

(To už také bylo v tomto projevu dvakrát řečeno.)

Ano, bylo to i s chybami, ale povedlo se to – a jen proto je dnes Česká republika nejúspěšnější zemí z východní strany železné opony. Klidně to řekněme, protože je to pravda. A jsme na to v ODS pyšní, že tomu tak bylo a že tomu tak je a že jsme k tomu zásadně přispěli.

Ano, i s personálními klopýtnutími a některými politickými chybami. Nemá smysl to tajit, protože u každého jsou lepší a jsou horší období. Ale dnes můžeme říct, že si s sebou neseme to dobré a to špatné jsme nechali v minulosti, že jsme poučeni z minulosti, a jsme proto znovu dobře připraveni na budoucnost.

(Konečně, pár vět před koncem projevu, zmínka o tom, že ODS ne vždy byla dokonalá. Ale jen zmínila a až ke konci. To není moc důvěryhodné.)

ODS má dnes znovu to, co chybí české politice. Má cíl, má program, má kompetenci. Má tedy to podstatné. Protože vize bez návrhu konkrétní realizace je halucinace, mlhavý, prchavý sen, je to bezradný a bezobsažný nápis na billboardu.

Máme také odhodlání zabránit tomu, aby Česká republika padla na politické dno. Abychom se vyhnuli nějaké české verzi "demokracie oligarchů". Abychom nenechali rozvrátit náš politický systém. Abychom nemuseli zápasit o svobodu na náměstích. A aby nebyla znovu zpochybněna naše příslušnost k Západu.

Máme odhodlání k tomu, abychom lidi získali pro silné Česko, pro nižší daně a vyšší příjmy, pro víc svobody a méně byrokracie, pro kvalitnější školství, pro naši bezpečnost a naše dobré postavení v Evropě, pro lepší život nás a našich dětí.

(V kontextu předešlého vyznívá závěr rozpačitě a do ztracena.)

ODS se zatím přidala do jednoho šiku se všemi ostatními stranami, které zatvrzele odmítají identifikovat, pojmenovat problémy naší společnosti v globálním kontextu, analyzovat jejich provázanost a příčiny, včetně příčin jejich rezistence. A teprve potom a na základě toho dát skutečný program pracující jak s jasnou vizí, tak i akčními kroky jeho realizace (čím začít, jak pokračovat). Stále jsem optimista a stále si myslím, že na politické strany lze přitlačit zdola, prostřednictvím veřejného mínění a využívání řady příležitostí, které volební kampaň nabízí, aby nenabízely sliby místo koncepce řešení problémů.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Volby2017/086: O zkaženosti stran/6 bohumil 04. 05. 2017 - 20:43