Volby2017/082: O zkaženosti stran/2

28. duben 2017 | 07.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4310-volby17-030-o-silenstvi-ortel-a-merkel.html

Na úvod tohoto článku stručná poznámka: Článek vychází z toho, co jsem napsal před několika dny.

Uveřejňuji 2. část projevu předsedy ODS Petra Fialy"ODS nabízí silný program a pevné odhodlání" z 22. dubna 2017, viz:

http://www.ods.cz/clanek/13488-uvodni-projev-predsedy-ods-petra-fialy-na-programove-konferenci-ods-silny-program-pro-silne-cesko

Dělal jsem si přitom průběžně poznámky k jednotlivým pasážím. Zajímalo mě, zda a jakou formou se v jeho obsáhlém vystoupení objeví to, co je v současné době tím nejdůležitějším:

Identifikování, pojmenování a případná analýza příčin současných (rychle narůstajících) problémů, na základě toho pak navržení cesty jejich řešení.

Bez toho se nemůže obejít program žádné politické strany, která nechce posloužit jen jako fíkový list kamuflování příčin současných problémů a tudíž i jako nástroj matení veřejnosti.

Podrobný úvod je v 1. části.

Pár technických poznámek k následujícímu textu:

1. Zveřejním ho celý, kromě oslovení a závěrečných hesel (čte se to tak lépe).

2. Důležité, jak v projevu P. Fialy, tak ve svých poznámkách, zvýrazňuji tučně.

3. Vystoupení P. Fialy je tmavomodře, mé poznámky jsou uváděny průběžně, vždy k příslušné pasáži, v závorce a červeně.

4. Nejedná se o útok ani na ODS, ani na P. Fialu. Kdo četl mé kritické poznámky třeba k Dlouhodobému programu ČSSD či Okamurovy SPD mně dá zapravdu. Jde o zachycení stavu současné politické scény.

Nyní již text projevu F. Fialy s mými poznámkami.

Nabízíme rozsáhlý daňový balíček, ve kterém se najde každý poctivý zaměstnanec a živnostník, protože lidé si dnes zaslouží víc – zaslouží si nižší daně a vyšší příjmy.

Náš antibyrokratický balíček zásadně zjednoduší život lidí i podnikatelů – protože méně byrokracie znamená víc svobody.

(S balíčky od ODS máme už zkušenosti, ale to se netýká toho, z čeho má program vycházet.)

Máme silný program pro kvalitnější vzdělání – pro děti, učitele, rodiče –, aby školy učily věci, které jsou použitelné pro další studium a pro práci, aby vůbec měly čas učit, protože na kvalitním vzdělání závisí naše lepší budoucnost.

(Nejde přece o pojmenování priorit, ale o pojmenování problémů. Pořád to nevidím.)

A zatímco ostatní o bezpečnosti jen mluví, my máme program, jak konkrétně posílit bezpečnost České republiky, protože – jak se říká – kdo je připraven, toho nic nezaskočí.

(V čem spočívají příčiny problémů v bezpečnostní oblasti?Proč hrozby víc a víc narůstají? – To už si z nás P. Fiala srandu, když nejen nedává, ale ani nehledá odpověď.)

ODS jde do voleb s programem konkrétním a zároveň programem závazným a voliči kontrolovatelným. Dnes si troufám říct, že jdeme do voleb s nejsilnějším programem v české politice.

(Síla každého programu je v hloubce analýzy problémů, přesnosti jejich pojmenování... Cítím živě, předsedo, že žvaníte..., parafrázoval bych Vančuru.)

Za první nezbytný úkol, který za nás také nikdo neudělá, však považuji rozptýlit nezdravou a nebezpečnou mentalitu, která se rozšířila v naší zemi před parlamentními volbami.

(Aha, takpříčinou současných problémů bude ta "nezdravá mentalita"! Konečně něco konkrétního! To se povedlo.)

Neboť nezdravá mentalita ovládla většinu médií a z nich se šíří do celé společnosti a otravuje náladu veřejnosti. Netvrdím, že to všichni dělají vědomě a záměrně. Ale vytváří se – a už téměř převládá – rezignovaná, ve skutečnosti poraženecká atmosféra. Jako by už bylo rozhodnuto, ale především – jako kdyby v parlamentních volbách 2017 už ani příliš o nic podstatného nešlo.

(No to je tedy něco! To je opravdu jádro pudla. Tady je ten pes zakopaný. "Nezdravá mentalita", kterou šíří náš mediální mainstream a která vede k "poraženecké atmosféře". – Popravdě řečeno, z toho jsem jelen... Ale třeba to bude racionálně vysvětleno.)

Nejprve chci všem vzkázat, požádat, vyzvat – demokratické politiky, naše politické konkurenty, naše oponenty, ale i média: neurážejme voliče. Nikdo nemá nic jisté: ani volební vítězství, ani volební porážku. Ani vládu, ani opozici.

(Ta výzva se mi líbí. Ale bojím se, že ze mě jako z voliče dělá pitomce. A možná, že nejsem sám, kdo to tak cítí. Někdo mě přesvědčuje, že je nejlepší, ale to, jaké problémy a jak chce řešit, mně neřekne. Nedělá tím ze mě pitomce?)

Zvláště média často kritizují politiky: tvrdí, že politici jsou prý odtrženi od lidí, že politici ignorují vůli voličů, že prý kují pikle a dělají tajné dohody za zády lidí. A zároveň ti stejní lidé, kteří z toho obviňují politiky, dnes sami dělají šíbry, chovají se, jako kdyby bylo všechno předurčeno a na voličích nezáleželo.

(V psychologii se tomu říká "projekce". Vlastní selhání projektujeme do motivů chování druhých. Ale hlavně, že za všechno mohou média. Ještě chybí nazvat novináře "blbečci, pitomečci" v Zemanově stylu.)

My toto dělat nebudeme. My, ODS, budeme v roce 2017 v kampani zdravě sebevědomí a zároveň přiměřeně pokorní. Rozhodně nebudeme urážet voliče tak, jak je urážejí všichni, kteří už dnes sestavují koalice, počítají procenta a tváří se přitom státotvorně. Půl roku před volbami, za zády lidí, občanů naší republiky, kteří budou teprve rozhodovat.

(No, mě se zdá, že místo pojmenování příčin současných problémů začíná urážení dvojího typu: "My, ODS, skvělí, všichni ostatní jsou darebáci". – Okoukáno od Babiše – včeci kradnú, jen my ne. A urážení voličů. Říkat jim, že nebudou uráženi, a místo pojmenování příčin problémů jim předkládat plytké urážení ostatních, to znamená dělat z voličů pitomce.)

Já osobně netančím oslavné tance na Facebooku po každém průzkumu veřejného mínění s dvojciferným číslem, které nás přibližuje k cíli. Ale ani nedělám paniku, když nás jiný průzkum pošle níže. To platí i pro procenta všech ostatních. Jako politolog a sociální vědec přece jen dokáži průzkumy číst a rozpoznat, který alespoň něco vyjadřuje a který je naopak součástí politického boje a dělání politiky. Ale i kdyby všechny řeči o tom, jak některé průzkumy vznikají, byly falešné pomluvy – stále jsou to jen průzkumy. Podstatné je a bude pouze rozhodnutí voličů ve volbách.

(Sebestředně trapné.)

Poslední volby v České republice na podzim loňského roku jasně ukázaly, že ODS na sebe musí vzít zodpovědnost lídra pravice – a že se podle toho musíme chovat. A my jsme na to připraveni.

(Ale to jsme pořád u toho stejného. "Jsme připraveni." Jeden, bývalý skaut, to měl na opasku, stačilo trochu zatáhnout a ukázalo se, že nebyl připravenej. Pojmenuj příčiny současných problémů, pak ukaž konkrétní cestu jejich řešení. To je důkaz připravenosti. A ne žvanění.)

Chci tedy říct, že budeme nejen respektovat rozhodnutí voličů, ale budeme i dobře poslouchat, co svým rozhodnutím řeknou. Protože my nejsme žádné hnutí na jedno použití ani projekt pro osobní účely. My jsme Občanská demokratická strana – a na všechna ta slova kladu důraz, protože něco znamenají.

Měli by to všichni znovu slyšet, a proto to ještě jednou zopakuji: Ve volbách 2017 jsme připraveni splnit úkol, který za nás nikdo neudělá. Zastavit levicově-populistickou vládu, vrátit politice její skutečný smysl, zjednodušit lidem život, ochránit svobodu a prosadit náš silný program pro silné Česko.

(Problémy pojmenovat nedokáže, ale nepřítele ano. Dost ubohé. V projevu P. Fialy od tohoto momentu začne postupně docházet od záměny pojmenování příčin problémů k hledání nepřítele, na kterého lze všechno svést. Starý trik)

To, že se tu vytváří dojem, atmosféra, že tu prostě jedna strana na podzim vyhraje volby, že vznikne nějaká koalice – a že se pojede dál –, to je nepochybně alespoň částečně i záměr. Myslím, že některým silám velmi vyhovuje, aby se příliš nepřemýšlelo a nemluvilo o tom, že parlamentní volby 2017 nejsou a nebudou – jak se pěkně říká - business as usual. A proto je tu snaha zahltit veřejnost dennodenními událostmi a koblihovým marketingem. Těkáním od jednoho tématu k druhému.

(Tak trochu mimo. Spíš oslovení sponzorů než voličů.)

(Pokračování další částí komentovaného projevu zítra)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Volby2017/082: O zkaženosti stran/2 okolojdoucí 28. 04. 2017 - 08:55