Volby2017/081: O zkaženosti stran/1

27. duben 2017 | 09.08 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4310-volby17-030-o-silenstvi-ortel-a-merkel.html

Na úvod tohoto článku stručná poznámka: Článek vychází z toho, co jsem napsal před několika dny.Tento měl rekordní počet přečtení.

Hned jak se objevil na internetu, přečetl jsem si úvodní projev předsedy ODS Petra Fialy"ODS nabízí silný program a pevné odhodlání" z 22. dubna 2017, viz:

http://www.ods.cz/clanek/13488-uvodni-projev-predsedy-ods-petra-fialy-na-programove-konferenci-ods-silny-program-pro-silne-cesko

Dělal jsem si přitom průběžně poznámky k jednotlivým pasážím, případně i myšlenkám, které se v něm občas vyskytly. Zajímalo mě, zda a jakou formou se v jeho obsáhlém vystoupení objeví to, co je v současné době tím nejdůležitějším:

Identifikování, pojmenování a případná analýza příčin současných (rychle narůstajících) problémů, na základě toho pak navržení cesty jejich řešení.

Bez toho se nemůže obejít program žádné politické strany, která nechce posloužit jen jako fíkový list kamuflování příčin současných problémů a tudíž i jako nástroj matení veřejnosti.

Musím se přiznat, že jsem se při čtení a formulování poznámek bavil. Petr Fiala dokonale sehrál hru, která se dala očekávat. Dokonce s obrovskou dávkou invence a kupodivu i upřímnosti. Prožíval jsem i určité vzrušení, zda z něj přece jen něco k povaze a podstatě současných problémů nevypadne... Ale nebudu dále předbíhat. Stojí za přečtení.

Pokud se vcítíte do projevu, budete také prožívat kombinaci různých pocitů od pobavení, někdy i rozhořčení, až po napětí, "jak to nakonec dopadne". Jako v dobře napsaném dramatu. Petr Fiala totiž nesmírně zajímavým způsobem, s určitou vnitřní konzistencí odvozenou od současného stavu strany, kterou personifikuje, i své vlastní osoby zajímavým způsobem nachází náhražku za pojmenování příčin současných problémů. Plynulý přechod k tomu je přímo učebnicový.

Protože jsem napsal až příliš dlouhý úvod, tak již jen pár technických poznámek k následujícímu textu:

1. Zveřejním ho celý, kromě oslovení a závěrečných hesel (čte se to tak lépe).

2. Důležité, jak v projevu P. Fialy, tak ve svých poznámkách, zvýrazňuji tučně.

3. Vystoupení P. Fialy je tmavomodře, mé poznámky jsou uváděny průběžně, vždy k příslušné pasáži, v závorce a červeně.

4. Nejedná se o útok ani na ODS, ani na P. Fialu. Kdo četl mé kritické poznámky třeba k Dlouhodobému programu ČSSD či Okamurovy SPD mně dá zapravdu. Jde o zachycení stavu současné politické scény.

Nyní již text projevu F. Fialy s mými poznámkami.

Abychom dnes řekli velmi nahlas, že naším cílem – cílem Občanské demokratické strany – je zlepšit život lidem v této zemi. Že naší strategií je silný program pro silné Česko. Velmi konkrétní program 190 kroků pro lepší život našich občanů.

Přišli jsme také říct, že do voleb 2017 jde ODS dobře vyzbrojená a připravená obrátit pozornost společnosti k tomu, co je opravdu důležité. A také jsme dnes přišli potvrdit – a všechny naše sympatizanty i oponenty ujistit –, že se nenecháme v následujících měsících znejistit a z této cesty vykolejit.

(Tak sledujme, co to je.)

Proto považuji dnešní den za významný nejen pro ODS. Považuji ho za významný den pro českou politiku. A společně s vámi všemi věřím, že dnešní den se ukáže jako důležitý pro budoucnost naší země.

Protože jsme se tu dnes sešli, abychom na rozdíl od koblihového marketingu vrátili politice v České republice skutečný smysl. Abychom vrátili sílu politice programu. Abychom vrátili váhu politice hodnot. A abychom letos na podzim zastavili a vyměnili levicově-populistickou vládu.

(Čtenář či posluchač je oprávněně napjat, určitě se dozví, v čem spatřuje ODS příčinu současných problémů.)

Není nic menšího, co musíme udělat, než toto – a nikdo jiný to za nás neudělá. Je to náš úkol. Je to naše povinnost a je to naše odpovědnost. A považuji to i za svůj osobní úkol, osobní povinnost a osobní odpovědnost.

(Dobře vylicitováno.)

Aby se nám to všechno na podzim podařilo, je před námi ještě hodně práce.

V posledních měsících dostávám od médií prakticky každý týden aspoň jednou otázku: A s kým byste šli a s kým nešli do vlády po budoucích parlamentních volbách? Pro mnohé už je výsledek voleb mnoho měsíců dopředu jasný. Tak s kým půjdete a s kým nepůjdete?

(Není to předčasně položená otázka – nebylo by lepší pojmenovat příčinu současných problémů a pak hledat nepřátele či spojence?)

Než se ale dostanu k tomu, co vlastně tyto otázky znamenají a jakou nebezpečnou, ale rozšířenou mentalitu ve skutečnosti signalizují – nejdřív vám chci na tomto místě poblahopřát. Vám v tomto sále a všem členům ODS, které reprezentujete.

Gratuluji vám – nám všem –, protože před 3 roky jsme takové otázky nedostávali. Ještě před 2 lety nás odepisovali. A možná ještě před rokem si mnozí troufali veřejně zpochybňovat pozici ODS v české politice.

(Buďto napíná, nebo utíká z přímé odpovědi.)

My jsme ale vrátili váhu značce ODS. Minulý rok v podzimních krajských volbách – a v měsících následujících – jsme obrátili trend. Dnes už jen málokdo zpochybňuje naši ambici sehrát v české politice znovu důležitou roli. Dnes už málokdo zpochybňuje, že ODS má pravděpodobně nejsilnější reálný koaliční potenciál ze všech politických stran. A už ani ti, co nám to nejvíce nepřejí, nemohou úplně ignorovat realitu a zpochybňovat nás.

(To jo, ale momentálně nezajímavé. Lepší by bylo jít k věci.)

A všem dnes můžeme říci: ODS je tady – a je třeba nás brát vážně. Jsme tady – poučení z minulosti a připravení na budoucnost. Jsme tady – abychom znovu splnili úkol. Jsme tady – abychom požádali veřejnost o podporu a abychom hráli s voliči znovu poctivou hru. Jsme tady – a říkáme, co konkrétně za tuto podporu ve volbách slibujeme udělat – a co naopak slibujeme, že po volbách nedovolíme.

(No a teď konečně k příčinám současných problémů. Jinak to začíná být nabubřelé a nudné.)

Jsme posíleni o spolupráci se Stranou soukromníků, do voleb jdeme s jejich podporou. Nepotřebovali jsme abstraktně mluvit o spojování pravice, my tu skutečnou pravici spojujeme. Konkrétními činy. Soukromníci jsou nám mimořádně blízcí svým programem, spolu s nimi budeme silněji hájit zájmy aktivních a pracovitých lidí, živnostníky a podnikatele a také svobodu v této zemi. Jsem rád, že do voleb jdeme společně.

(Tak se mně zdá, hochu, že utíkáš a utíkáš, snaží se vyklouznout z toho nejdůležitějšího. Znovu připomínám: Kde vidíš příčinu současných problémů? Když na to neodpovíš, budou všechno ostatní plky.)

Ze současného ekonomického růstu musejí mít prospěch všichni, kteří se snaží a kteří si to zaslouží – zaměstnanci, živnostníci i podnikatelé. Nesmí z něj profitovat jen lidé závislí na všemožných dávkách, jak to prosazuje ČSSD, nebo naopak jen oligarchové, k čemuž vede politika hnutí ANO.

(Jak tento žvást souvisí s pojmenováním příčin současných problémů, to opravdu nechápu.)

Současná vláda místo spravedlivého ocenění pracovitých lidí přidává jen po troškách a výběrově těm, kteří si o to nejhlasitěji řeknou, aby měla klid a lepší preference. Výsledky ekonomického růstu využívá na uplácení těch, o kterých si myslí, že ji budou volit.

(To je proto, že současná vláda, resp. ani jedna ze stran, které ji tvoří, nedokáže pojmenovat příčiny současných problémů.)

To není správné a to není ani spravedlivé. Z dobré ekonomiky musejí mít prospěch pracovití dělníci, učitelé, úředníci, lékaři, podnikatelé, prostě všichni, kteří stojí za ekonomickým růstem naší země. Česká republika musí být hrdou zemí, kde budou lidé spravedlivě a dobře odměňováni za svou práci.

(Musí, musí... To říkají všichni. Ale proč se to nedaří?)

Nepovažuji za náhodu – a musím to zdůraznit –, že ODS je první politická strana, která představuje program pro parlamentní volby 2017. Ne nějaké sny, abstraktní vize, vzdálené plány – ale skutečný program. Konkrétních 190 kroků pro lepší život v České republice.

(Nejde přece o to, kde vezme a kde přidáme. Jde o odpověď na otázku, proč se problémy hromadí, proč se cítíme víc a víc ohroženi, proč narůstá konfliktnost globálně a promítá se k nám lokálně. 190 kroků, nebo třeba 10 či 1000, musí vycházet z analýzy příčin současných problémů. A na to tu čekáme. Doufám, že nás zatím jen napínáš a že nečekáme marně.)

(Pokračování další částí komentovaného projevu zítra)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář