Volby2017/060: Studie o současné moci

5. duben 2017 | 07.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4310-volby17-030-o-silenstvi-ortel-a-merkel.html

Na úvod této série stručná poznámka: Článek vychází z toho, co jsem napsal před několika dny.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4415-volby2017-059-upadek-soucasne-moci.html

Ve "Zvědavci" byl 3. dubna uveřejněn nesmírně zajímavý článek (překlad z ruštiny) Vladimíra Pavlenka "Donald Trump a systémová korekce globalisticko-oligarchické vlády nad světem", který obsahuje řadu zajímavých postřehů navazujících i na poznatky zpravodajské činnosti a využívání otevřených zdrojů, ale i některé fabulace.

Nejdříve dám formou konspektu přehled nejvýznamnějších myšlenek a pak se k obsahu článku stručně vyjádřím. Zde je konspekt:

...Rovněž tak nelze brát vážně rozšířenou pověst, že se Trump vzepřel západnímu systému a jeho elitám a čelí jakémusi "stínovému státu" či paralelnímu "státu ve státě" ("Deep State") v USA.

Pod výrazem "Deep State" se skrývá úplně jiná formulace, která nás přivádí k fenoménu konceptuálního řízení. Tj. k někomu ve stínu, k institucionalizovaným i neformálním společenstvím, které řídí určitý projektový záměr a jsou propojeny společným korporativním duchem a vnitřní disciplínou. A také ideologickými imperativy a okultními svazky, v tomto případě transnacionálními. Před hrozbou vyplývající z tohoto fenoménu varovali prezidenti USA D. Eisenhower a John F. Kennedy. Jestliže první z nich zašifroval nespokojenost s rozsahem stínové vlády nepřiměřeným růstem vlivu vojensko-průmyslového komplexu, druhý rovnou mluvil o systému utajování prostupujícím americkou armádou, diplomatickými, intelektuálními, ekonomickými, vědeckými a politickými kruhy, které se ze svých skrytých záměrů nikomu nezodpovídají. Řada současných ruských vědců, jako je Andrej Fursov, mluví o "skrytých nadnárodních subjektech"...

S pomocí "okultních svazků a zájmů mezi vrchnostenskými elitami se utvářejí pevné horizontální vazby, které nezapadají do vládní hierarchie."

"Okultních" chápejme jako eufemismus pro "zednářských".

...jádrem podobných subjektů jsou globální oligarchické struktury. Obvykle jsou jmenovány tři hlavní, označované jako "klany", Rothschildové, Rockefellerové a Vatikán. Ale oni přitom už dávno jen akumulují a plní reprezentační funkce ve vztahu k celé řadě s nimi svázaných a vzájemně propletených hráčů, nebo vědecky řečeno "aktérů politického procesu", kteří patří do sféry vlivu těchto "klanů".

... "Osu" triády tvoří komplot britské "Chatham House" (Královský institut mezinárodních vztahů) s americkou Radou pro mezinárodní vztahy (CFR – The Council on Foreign Relations). Dopad tohoto svazku pod vlivem regionálního principu doléhá zejména na Evropu; V rámci skupiny Bilderberg (klubu) na sebe vzájemně působí americké a evropské elity. Asijsko-tichomořský region spadá do působnosti jejich vlivu ve formátu Trilaterální komise; ke dvěma skupinám se tak přidává třetí – asijsko-tichomořská, která je pevně pod kontrolou Japonska (až do roku 2000 se tato skupina počítala za Japonskou).

..."dvacítka" je rozšířený formát méně známé "skupiny deseti" spojující zakladatele a členy představenstva s basilejským sídlem Banky pro mezinárodní platby (BIS). Ta je zároveň součástí kartelu tvořícího neformální "globální centrální banku." Kromě BIS je k němu třeba přičíst MMF a Světovou banku, které jsou oficiálně členy "dvacítky". A rovněž Bank of England, FED a Evropskou centrální banku (jmenovitě v tomto pořadí, neboť Bank of England je klíčovým akcionářem amerického Federálního rezervního systému).

Takže "vnitřní stát" je pojem vesměs podmíněný a fiktivní, a to i pokud jde o jeho "niternost"; globalizace nic takového nepředpokládá, nýbrž podporuje stírání hranic a suverenit. Rovněž tak za americkým "vnitřním státem", kterému zdánlivě oponuje Trump, stojí těsné svazky a zájmové propletence, které se ani zdaleka netýkají pouze amerických nadnárodních korporací. Například na americkém trhu s ropou kromě společností spojených s Rockefellerem (Standard Oil - ExxonMobil, Chevron, Amoco, atd.), s klany Texasu (Texaco) a s Kalifornií (UNOCAL) vystupují rovněž Angličané (British Petroleum, Shell) a dokonce i Saúdové (Saidi Aramco). Přitom Saúdy svého času přivedla na americký trh firma ARCO spojená s Vatikánem.

...u "Nového světového řádu" stojí tři osnovatelé určující světový systém náboženství, moci a peněz. Pokud máme promítnout tento model na rozpoznané globální "klany", můžeme vidět, že mezi nimi existuje jakási dělba práce. Rothschildové jsou zodpovědní za peníze, Rockefelleři za moc a Vatikán za "nové světové náboženství",

Z uvedené analýzy vyplývá otázka: s jakým že to "vnitřním státem" vede Trump boj? S konsenzem amerických elit, za nímž již dávno vyrazili dveře se všemi relikty nacionalistických izolacionistů? Nebo s konsenzem amerických (i jiných) zpravodajských služeb, které jsou úzce svázány na jedné straně s předními nadnárodními společnostmi a z druhé strany se soukromými zbrojními firmami pod jejich kontrolou? Mezitím zbrojní lobby za Trumpa dostala své "kádry" do nejvyšších vrstev veřejné politické moci.

Nyní můžete pochopit, milí čtenáři, celý konspirologický nesmysl o údajném "systémovém selhání" západního projektu. Přitom je v závěrečné fázi své realizace! Trump, jako miliardář i rodák z německé "diaspory", jíž tajně předsedají Rockefellerové a která je úzce spojena s nacistickým projektem, je přímý potomek oligarchického systému Západu.

...Výzvu ke změně poměrů na celém světě vpravdě konceptuálního a systémového rozsahu může Západ dostat jen z Ruska, odnikud jinud.

Celé viz: http://www.zvedavec.org/komentare/2017/04/7226-donald-trump-a-systemova-korekce-globalisticko-oligarchicke-vlady-nad-svetem.htm

K tomu moje poznámky:

1. Autor fabuluje až příliš, přeceňuje "okultní", resp. esoterické faktory.

2. Podstata zrůdnosti, kterou splodil současný svět je mnohem prostší: Došlo ke vzlínání struktur založených na porušování obecně přijatých zásad (toho, co je difamující a současně co umožňuje okrádat druhé) v takové míře, že podlehl nejen institucionální systém, ale selhaly i majetkové elity.

3. Tradiční majetkové elity se v historii vždy snažily nepřipustit mezi sebe ty, jejichž bohaství vzniklo rozkrádáním společnosti zavrženíhodným způsobem, a to ze dvou důvodů:

- Jednak aby nebyly vystaveny agresivnější konkurenci.

- Jednak aby nebyl narušen řád společnosti, vyvažování společenských sil a stabilita.

Nyní došlo k historickému excesu.

4. Trumpova mise může být úspěšná, protože se na bázi konzervativních hodnost snaží obnovit funkci tradičních majektových elit (a návazně i institucionálního systému v oblasti zpravodajských struktur a finančních systémů) vůči těm, které selhaly v oblasti považování za normální toho, co normální není, a ztratily všechny zábrany.

5. Jádro současné globální moci je nereformovatelné, ocitlo se v obklíčená, jeho vliv (včetně schopnosti vyhrocovat konflikty) slábne. Už ho mají dost i ti, kteří jsou v jeho blízkém okolí. A tak toto jádro vyhlásilo obdobu goebelsovské "totální války". Psychologii této totální války vzaly za svou údy jádra globální moci – slouhové a slouhové slouhů v oblasti viditelné reprezentace, kteří se předhánění v servilitě vůči tomuto jádru globální moci, i zapouzdření poskokové, kteří plné různé servisní funkce v oblasti propagandy apod.

 (Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář