Naši ZAPOUZDŘENCI

25. březen 2017 | 08.35 |

Vyskytuje se u nás taková zvláštní kasta lidí. Nejnověji o sobě dali vědět štvanicí na Lenku Procházkovou, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4388-spor-o-lenku-prochazkovou-dva-svety.html

Jejich psychika vykazuje několik empiricky poměrně snadno zjistitelných anomálií oproti normálním lidem. Uvedu hlavní atributy zapouzdřenosti, které se vždy vyskytují současně a vzájemně se doplňují.

Atributy zapouzdřenosti

1. Když se normální člověk setká s jakýmkoli novým názorem, novým pohledem na věc, tak bez ohledu na to, zda je mu tento názor, resp. pohled na věc, sympatický či nikoli, si nejdříve zformuluje alternativu: Jak by to bylo, pokud by to bylo naopak. Udělá to automaticky.

Kritické porovnání alternativ je pro něj samozřejmostí, která předchází začlenění názoru, poznatku, pohledu na věc či hodnocení události do jeho vědomí. Pokud zjistí, že reálnou interpretaci mohou mít obě alternativy, použije svůj rozum k tomu, aby si ujasnil podmínky, za kterých platí každá z nich. Úplně jinak postupuje nᚠZAPOUZDŘENEC. Ten je ochoten akceptovat jen jednu z alternativ a hned ví kterou. Odlišnou alternativu považuje za nepřátelskou a toho, kdo ji sdílí, za nepřátele.

2. Porušování základních zásad racionální kultury, tj. to, že není schopen vnímat realitu v alternativách, ale jen v předpojatých soudech, postojích či názorech považuje nᚠZAPOUZDŘENEC nikoli za těžkou poruchu psychiky, ale za přednost, za to, co mu propůjčuje status výlučnosti a vyvolenosti.

3. K tomu se kolektivisticky, resp. stádně, shlukuje s jinými ZAPOUZDŘENCI a společně s nimi se utvrzuje ve svých názorech (F. Koukolík ve své "Vzpouře deprivantů" tento jev popisuje jako "skupinovou konformitu", resp. "skupinovou stupiditu").

4. NᚠZAPOUZDŘENEC dokáže být agresivní, útočit, napadat, ale jen v davu. Vždy a výlučně jen tehdy, když je v dostatečně velkém houfu, když cítí převahu. Jinak jen skrytě nenávidí a užírá se v zajetí své nenávisti.

5. Normální člověk si vždy dává pozor na to, aby se nedopouštěl chyb či nekorektností, které se mu u druhých nelíbí. Ne tak nᚠZAPOUZDŘENEC. Ten svá vlastní selhání, své vlastní chyby projektuje do své představy o vlastnostech těch, které si vybral a vytváří si ve své představě jako nepřátele, jako nositele zla.

6. Zapouzdřenost našeho ZAPOUZDŘENCE jde tak daleko, že není schopen vnímat jakýkoli argument, pokud narušuje jeho předpojatý názor. A nejen vnímat. I ve chvílích, kdy je vše černé na bílém, kdy platí "litera, skripta, manet", ztrácí schopnost číst. Nedokáže přečíst ani krátký text a interpretovat jeho obsah.

7. Ve své výlučnosti se nᚠZAPOUZDŘENEC utvrzuje uctíváním "duševních velikánů", kteří jsou mu mocí manipulující s ním, nabízeni. Sice není schopen sdělit ani jednu myšlenku, se kterou tito "duševní velikáni" přišli, která mu rozšířila obzor, ale to ho netrápí. Komičnost jeho pozice mu vůbec nedochází.

8. Pro všechny případy má nᚠZAPOUZDŘENEC ještě připravené útočiště plné relativizace čehokoli, aby mohl spolu s podobnými ve své zapouzdřenosti přežívat.

Naši ZAPOUZDŘENCI – produkt současné globální moci

Naši ZAPOUZDŘENCI jsou neblahým dědictvím, které nás bude ještě delší dobu zatěžovat. Jsou produktem politiky založené na demonstrativním uplatňování dvojího metru a silově prestižním prosazování řešení, která jim byla inside avizována. Našim ZAPOUZDŘENCŮM je touto formou propůjčován pocit výlučnosti, jsou touto formou ve své výlučnosti utvrzování a organizováni do houfu, je s nimi touto formou manipulováno. Degenerace a rozpad současné moci má za následek, že jádro globální moci již není schopno politiku dvojího metru uplatňovat v dřívějším rozsahu a s dřívější přesvědčivostí. Naši ZAPOUZDŘENCI se ocitají v izolaci a trpí.

Za všechno může Putin a ruská propaganda

Tento stav se do jejich myslí transformuje pozoruhodným způsobem: Za všechno může Putin a ruská propaganda. A protože této propagandě podle nich podlehla většina lidí v naší zemi, začínají nenávidět svou vlastní zem a lidi v ní. Každou chvíli jsme svědky toho, jak tento výsledek zapouzdřeného myšlení z některého z našich celebritních ZAPOUZDŘENCŮ, jako ilustrace toho, jak je jejich duševní choroba vážná, vybublá na veřejnost.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 1.32 (25x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář