Volby17/046: O současné globální moci/2

22. březen 2017 | 07.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4310-volby17-030-o-silenstvi-ortel-a-merkel.html

Na úvod této série stručná poznámka: Článek vychází z toho, co jsem napsal před několika dny. Původně jsem jen psal právě pro seriál k volbám. Vzhledem k jeho naléhavosti jsem jen uveřejnil též mimo něj.

Několik poznámek k současné globální moci/2

Pokračuji v poznámkách k problematice současné globální moci (toho, jak si ji představit, kde je, kdo ji má), návazně na včerejší část, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4362-o-soucasne-moci-proc-muze-trump-zvitezit.html

Budu hovořit zejména o významu základního globálně sdíleného ideového paradigmatu pro fungování současné globální moci a o tom, jak lze jádro této moci lokalizovat):

4. Někteří se domnívají, že současná globální moc je rozptýlena, nemá žádné jasně dané centrum, že v její struktuře jsou hluboké rozpory.

To je nesprávný a zavádějící pohled. Ve skutečnosti má současná globální moc, jakkoli zdegenerovala a jakkoli se nyní rozpadá i ztrácí vliv, velmi kompaktní jádro a je velmi silně centralizovaná. K tomu jí napomohlo základní globálně sdílené ideové paradigma. To se vyvinulo v přímé návaznosti na reprodukci globální moci vzlínáním struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, které si podřídili jak institucionální systémy států (včetně zpravodajských služeb), tak i ovládly vertikální strukturu společnosti vytvářenou majetkovou segregací:

Základní ideové paradigma jádra vyjednávání vlivu (zkráceně – základní ideové paradigma): Souhrn postojů a postupů (toho, co se musí uznávat a dodržovat) při vyjednávání vlivu uplatňovaného koordinovaným postupem struktur založených na vzájemném krytí, zejména pak při řešení problémů spojených s indiskrecí. Základní ideové paradigma na jedné straně ospravedlňuje ty, kteří ve strukturách na vzájemném krytí působí, v očích jich samotných, na druhé straně orientuje na aktivity, které jsou pro uplatňování efektivního vlivu struktur a překrývání jejich praktik i důsledků uplatňování těchto praktik nezbytné. Umožňuje globální koordinaci vlivu struktur založených na vzájemném krytí a v případě potřeby koncentrování jejich vlivu do lokálních podmínek. Základní ideové paradigma má klíčový význam pro stabilitu moci generované působením struktur založených na vzájemném krytí. Modifikace a proměny tohoto paradigmatu jsou jedním z faktorů, který nejvíce ovlivňuje globální dění.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/1956-jake-reformy-a-proc-337-slovnicek.html

Toto paradigma má následující podobu:

- Prosazování silových řešení doslova "za každou cenu".

- Pěstování obrazu nepřítele a výroba reálného nepřítele (právě uplatňováním silových řešení).

- Používání dvojího metru k demonstrování moci a možnosti využívat inside informace při ovlivňování chování osob.

- Kontrola chování osob v oblasti politické reprezentace vlastní země i ostatních zemí (jejich monitorování, výroba kompromitujících materiálů, vydírání, protěžování i "měkké" řízení formou poskytování inside informací, přičemž to poslední je bezprostředně spojeno s prosazením silového řešení za každou cenu).

- Vytváření představy o vlastní výlučnosti (my jsme ti jediní správní a proto nám je vše dovoleno), přičemž tato výlučnost má dvě roviny - obecnou (výlučnou je naše "euroatlantická civilizace") a elitářskou (my, co víme, o co jde a jak to chodí, máme právo používat ostatní i v rámci naší "euroatlantické civilizace" jen jako nástroj či prostředek "uhájení jejích hodnot").

Viz: http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2014_perspektivy.pdf

Obě citované definice jsou z  monografie napsané naším týmem při VŠFS před dvě a půl roky. O tom, jak toto paradigma "funguje", si můžete udělat názornou představu, když budete sledovat výroky Jakuba Jandy; je přímo učebnicovým příkladem "zapouzdřence", kterého toto paradigma ovládlo, zbavilo kritického myšlení, nadhledu a existenciální dimenze vlastního života.

5. Dnes toto základní ideové paradigma selhává. Selhává: a) v důsledku eroze systému moci v USA, konkrétně pak v důsledku toho, že ji jádro globální moci přestalo plně ovládat, že ztratilo kontrolu nad administrativou, tak jak ji mělo v obamovské éře; b) v důsledku odolnosti dalších mocností vůči jádru současné globální moci (zejména Ruska); c) v důsledku všeobecně se probouzejícího odporu lidí na celém světě, kteří si více či méně hrozbu ze strany současné globální moci uvědomují. Jádro globální moci ztratilo svůj základní nástroj: Nedokáže již dostatečně důsledně a plně prosazovat silovým způsobem politiku dvojího metru avizovanou formou iside informací svým slouhům a slouhům slouhů (těm, prostřednictvím kterých proniká do lokálních poměrů). Dobře se dívejte, jak se křečovitě snaží demonstrovat, že to ještě dokáže, jak se snaží s využitím toho, že ovládá mediální mainstream, přesvědčovat své věrné slouhy, že stále ještě vládne, že stále ještě disponuje rozhodující mocí. Ale ústup je zřejmý. A přestalo fungovat i překrývání problémů vyvoláváním konfliktů. – Trump sice stále ještě hraje vynucenou hru, ale čas pracuje pro něj.

6. Za zmínku stoji, že jedním z atributů současné globální moci, který se plně rozvinul, se stala patologická rusofobie z období mccarthismu. Otázkou je, proč se ideová patologie vyboulila právě tímto směrem. Kromě historického atavismu, který občas zasáhne i do dějin, zde patrně hraje roli i to, že institucionální systém Ruska sice není dokonalý (trpí korupcí, oligarchizací, mají v něm silnou pozici jestřábi), ale přece byl schopen vyléčit rakovinové bujení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, které zde propuklo v jelcinovské éře. Podařilo se uchovat autonomii státní moci a to je významnější faktor dějin než jaderný potenciál či surovinové bohatství. (Možná, jak ještě zmíním, to souvisí i s "genetickou příbuzností" minulého a současného zla, fašismu či přesněji hitlerovského Německa a současné globální moci.)

7. Vím, že se mnohým nebude líbit a že mnozí ne okamžitě pochopí, proč (zatím!) plní Trump pozitivní roli tím, že představuje poměrně vyhrocenou formu pravicového konzervatismu. Pokusím se na to alespoň stručně reagovat:

- Pokud má jakákoli změna projít, musí za ní stát dostatečné síly. Nejde tudíž o exhibici "zásadového postoje", ale o vytvoření dostatečně silné a dostatečně spolupracující koalice k porážení zla. Ten, kdo nechápe, že z tohoto hlediska je nutné spojit se i s Trumpem, nechápe, jak velké a nebezpečné to zlo je, jak obrovskou sílu současná (výše popsaná) globální moc má.

- Současná globální moc, tak jak jsem popsal její mechanismy, to, jak funguje její základní ideové paradigma, jak zapouzdřuje ty, co se stávají jejími slouhy, je zevnitř nereformovatelná. Ten, kdo se pokouší o její reformu, je okamžitě odstaven a likvidován. Trump zasáhl tuto moc v tom nejcitlivějším místě. Snaží se odpojit majetkové elity disponující dostatečnou mocí pocházející z majetku od podřízení strukturám založeným na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, tj. od jádra současné globální moci. Právě v této oblasti probíhá střet mocenských zpravodajských a finančních skupin. My můžeme sledovat jen vnější projevy těchto střetů. Máme-li však dostatečně dobré "čtecí prizma", můžeme vše vidět v přímém přenosu stejně přehledně, jako třeba fotbalový zápas.

8. Co bude hlavní odměnou za vítězství, které dosáhneme v široké koalici těch, co mají odhodlání, sílu i inteligenci potřebnou k pochopení toho, o co jde? Současná globální moc je ještě horší, než bylo to, co dostalo označení "fašismus", co bylo reprezentováno hitlerovským Německem. Porážka tehdejšího zla umožnila obrovskou katarzi celého lidstva a Německa zvlášť. Umožnila celým generacím prožít šťastný a plnohodnotný život a posunout celou naši lidskou civilizaci o velký kus dál. Nyní vyrostlo nové zlo. Svým způsobem ještě nebezpečnější než to, které bylo poraženo v roce 1945. (Možná, že patologická rusofobie, která se stala součástí základního ideového paradigmatu tohoto zla, je určitým přiznám genetické vazby či přihlášením se ke genetické vazbě na zlo v podobě fašismu či přesněji hitlerovského Německa.) Toto zlo porazíme. Postupně se tak, jako kdysi obyvatelům Německa po skončení "totální války" (a nejen jim), odhalí celá zrůdnost systému moci, které se staly obětí, odhalí zrůdnost současného, mediálním mainstreamm "po goeblsovsku" dobře skrývaného, systému současné globální moci. A pokud se to podaří, budeme z katarze těžit mnohé desítky let budoucího úspěšného vývoje. (A jak doufám, podaří se během těchto let provést nezbytné změny k posunu společnosti o řád výš, ke společnosti, jejíž ekonomka je založená na produktivních službách – ale to už je jiná kapitola.)

(Pokračování dalším tématem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář