Z domácího vězení/16: Lákavá nabídka z Mnichova

10. březen 2017 | 07.00 |

Celou neděli 5. března jsem pracoval. Věnoval ji pokračování úvahy na téma, "co je skutečná věda". Večer mě navštívil Ondra Černík. Probrali jsme spolu témata související s bádáním v oblasti teorie her. Z prestižního mnichovského časopisu nás prý požádali, abychom tam dodali článek na téma komplexu her typu Titanic. Taková nabídka se neodmítá, i když není jednoduché jí vyhovět. Tak se o to aspoň pokusíme.

O komplexu her typu Titanic jsme toho v loňském roce napsali hodně, ale stále jsme ještě nedošli k limitnímu zjednodušení, na základě kterého by bylo možné sestavit model, od kterého by se bylo možné odrazit a který by "rozklíčoval" celý komplex těchto her. Přesně v tom smyslu, jak o tom píšu v části o skutečné vědě. Je to taková shoda – psal jsem o tom obecně a teď se do toho budu muset pustit na konkrétním případu. Povede se či nepovede? To nikdy předem není jisté. Jako když otevíráte perlorodky a hledáte perlu. Většinou se to nepovede.

Teď už další pokračovaní na téma, co je skutečná věda, tak jak jsem je zpracoval v neděli dopoledne:

K oběma praktická doporučení

K prvnímu: Použití obecných pojmů k vyjádření specifického:

0001pt;line-height: normal">1. Všímejte si všeobecných pojmů, které používáte a na které narazíte. Všeobecné jsou právě proto, že jsou využitelné a interpretovatelné v kterékoli oblasti reality (přírody i duchovního světa) Zpravidla se vyskytují v párech a umožňují rozlišit v reálných jevech či událostech dvě stránky, které jsou v nich obsaženy. Jde o pojmy jako příčina-účinek, jev-podstata, kvantita-kvalita, totožné-rozdílné, bezprostřední-zprostředkované, jedinečné-obecné, část-celek, forma-obsah atd. Je jich velké množství.

2. Zaměřte se na ty, které patří mezi vaše "oblíbence", které používáte nejčastěji, třeba i v běžném uvažování. Sebepozorováním si ověřte, jak vám tyto pojmy slouží k utřídění a začlenění toho, co potřebuje vyjádřit pojmy.

3. Všimněte si toho, jak tyto všeobecné pojmy používají ostatní. Na co kladou důraz a jak to souvisí se stylem jejich myšlení. Čím se vaše myšlení liší od jejich. Zauvažujte nad tím, zda některé postupy nepřevzít.

4. Zkuste si jednotlivé pojmy vzájemně definovat mezi sebou. Například obecné je to, co je totožné. Forma je to, co zprostředkovává vzájemnou interakci entit. Apod. Všimněte si, jak taková obecná určení následně využíváte při praktickém uplatnění svého myšlení.

5. Zaměřte se na případy, kdy se realita odlišuje od původního určení, např. kdy obecné není jen totožné. Návazně se pokuste výchozí určení upřesnit: Obecné je totožné ve smyslu toho, co s částí vytváří celek. Nebo: Obecné je forma, ve které různé entity vystupují vůči něčemu.

6. Ověřte si, že např. uvědoměním si různých případů obecného a přechodů mezi těmito případy, to vše vyjádřeno všeobecnými pojmy, má velký efekt pro vaše myšlení. Jste schopni uvědomovat si souvislosti, které běžně nejsou vidět, přesahy vašeho stávajícího poznání, které byste jiným způsobem neodhalili.

7. Berte tuto kultivaci svého myšlení jako celoživotní program. Zde není nutné nic uspěchat. Většina postupů našeho myšlení, které si osvojujeme, které se stávají rozvinutější, všestrannější, přesnější do našeho myšlení vstupuje spontánně. V přímé návaznosti na řešení konkrétních úloh. Nevnucujme si různé schémata (založená na vyjádření specifického obecným), ale sami na sobě sledujme, jak některé postupy založené na vyjádření specifického prostřednictvím všeobecného s oblibou využíváme. Stačí, když si to uvědomujeme a současně víme, že takto získanou schopnost efektivně myslet lze neustále rozvíjet, zdokonalovat.

8. Všímejme si toho, jak druzí používají (ať již v běžných diskusích, při prezentaci svých názorů či výsledků duševní práce, nebo v odborném textu) myšlenkové postupy založené na vyjádření specifického (konkrétního) prostřednictvím všeobecného. A jak někteří již uvízli ve stereotypech, které nejsou schopni překročit. Nejsou schopni pochopit a přijmout vysvětlení, které pracuje s rozvinutějšími schématy.

K tomu poznámka:

Záměrně jsem se soustředil na bezprostředně využitelná praktická doporučení. Kdo chce, může si to vyzkoušet a ověřit, do jaké míry mu to pomůže. Předpokládám, že se postupně dostanu i k tomu, že objasním, proč naše myšlení je v jednom ze svých směrů založeno právě na těch postupech, které jsem zformuloval.

Zítra o hledání toho o čem jsem mluvil v souvislosti se setkáním s Ondrou, o tom, co umožňuje "rozklíčovat" realitu.

Teď už jsem ze sebe vymačkal vše z oblasti racionálního uvažovaní a jdu se trochu projít. Ve vzpomínkách, tak, kde jsem byl vloni touto dobou.

(Pokračování)

Několik dosud nepublikovaných foto z cesty k pramenům Rokytky:

Foto 1: Vyhlídka nad vodní nádrží Jureček na konci Říčan. Stojím téměř na místě, kudy prochází 50. rovnoběžka. Je zde tomu věnována série nauč

Foto 2: Domek u vodní nádrže na Rokytce, těsne pod Říčany.

Foto 3: Kameny obrostlé mechem. Tak typické v Posázaví. Hezčí najdete jen ve Vlčí rokli nad Cerhenicemi, nedpo pak až ve Stvořidlech za Ledčí.

Foto 4: Tady je jeden kámen zblízka. Krásně je vidět krystaly živce.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář