Volby17/020: Mertl o daňové progresi

23. únor 2017 | 07.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

Jan Mertl přidal k tomuto seriálu následující příspěvek:

K daňové progresi

Byly představeny levicové návrhy na změnu daně z příjmu. Zaměřme se na fyzické osoby, nebo u právnických osob je situace složitější.

Doposud je v ČR zavedeno jako v jedné z mála zemí OECD tzv. proporcionální (marketingově zvané rovné) zdanění. To znamená, že až na slevy na dani a nesystémový tzv.

solidární příspěvek platí každý stejný relativní podíl ze svého příjmu.

Postoje k tomuto jevu se liší podle preferencí ve veřejné volbě. Pravicové strany chápu daně jako tzv. trest za úspěch a akcentují to, že "více se snažící" budou platit více. Tím bagatelizují to, že příjmy nepochází jen z práce (aktivity), ale také a u vysoce příjmových osob často významně z kapitálu a nemovitostí. Dále, že různá odvětví skýtají různou úroveň příjmů, tj. výborný knihovník může mít klidně nižší příjem než slabý osobní bankéř. A že výše příjmu není dána jen snahou, ale také objektivními faktory míry ekonomické aktivity jednotlivce (zdravotní stav, fáze ekonomického cyklu, rodinné poměry). A tak dále.

Dalším argumentem je, že vysoce příjmových je stejně málo, a proto nemá cenu se s nimi ve zdanění obírat. Pokud na toto někdo naskočí, je potřeba mu připomenout následující příklad:

Dejme tomu, že existuje rovná (ve skutečnosti tzv. proporcionální) daň 15 procent (pravicový ideál) bez jakýchkoli korekcí a odpočtů.

Mějme jednoho člověka, který má příjem 100 000 Kč a další lidi kteří mají příjem 10 000 Kč (donedávna minimální mzda).

V případě daně 15 procent zaplatí ten vysoce příjmový daň 15 000 Kč, jeden nízce příjmový 1 500 Kč.

To znamená, že do veřejných rozpočtů zaplatí ten jeden  vysoce příjmový absolutně jako deset těch nízce příjmových. Takže fiskálně je ten jeden desetkrát významnější a tudíž skutečně má smysl se s ním "zaobírat".

Celkově platí, že klouzavá progrese (která je podstatou navrhovaných změn) národohospodářsky prospívá. Věděl to už prof. K. Engliš za první republiky.

... Ukládá-li stát příspěvky občanům, táže se po škodě, kterou jim způsobí újma peněžní jednotky. Bohatí jsou schopni přispívat více nežli méně majetní, nebo "jednotka příspěvková způsobí jim poměrně menší objektivní škodu. Jako rub rovné moci staví se pak zásada o rovné daňové škodě, vyjádřená nikoli stejným penízem nebo stejným procentem, ale stejnou újmou na životě, zdraví a kultuře. Zásady parity objektivní daňové škody vede též k progresi, protože třeba bohatému vzíti poměrně více než méně majetnému, aby objektivní škoda byla ekvivalentní  ... (Engliš, Malá finanční věda, 1930).

Proč to platí i dnes?

Vyšší sazbou se zdaňuje jen ta část výdělku, která přesahuje zvolená pásma daně. Argument o trestu za úspěch je tedy významně relativizován.

Dodatečné příjmy z kapitálu a nemovitostí padají u průměrně vydělávajícího člověka automaticky do vyšších progresí, což je naprosto v pořádku (nejsou výsledkem momentální aktivity).

Podle navrhované daňové tabulky bude člověku s hrubým příjmem 28 000 CZK (průměrný plat) po odečtu daní a sociálního pojištění zůstávat čistý příjem 22478 CZK, tj. 80,3 % příjmu. Člověk s hrubým příjmem 60 000 CZK zaplatí daně a sociální pojištění, zůstává mu čistý příjem 40998 CZK, tj. 68,3 % příjmu. Více než dvojnásobný rozdíl v příjmu vyústí v cca 12procentní rozdíl ve zdanění (včetně ZP a SP).

Přikládám ještě daňovou tabulku z poměrně liberální země – USA 2017.

Marginal Tax Rate

Single Taxable Income

10%

$0 – $9,325

15%

$9,326 – $37,950

25%

$37,951 – $91,900

28%

$91,901 – $191,650

33%

$191,651 – $416,700

35%

$416,701 – $418,400

39.6%

$418,401+

Jinak řečeno. Rozumné a mírně progresivní zdanění jsme neměli v Česku nikdy rušit. Ale když už se tak stalo, lze to snadno napravit a zase ho – nejlépe již natrvalo – zavést. Možná, že když se tak stane, budeme moci výhledově i mírně snížit poměrně vysoké sociální pojištění a hradit rovný důchod v dohodnuté výši z všeobecných daní. A tím bychom mohli mít daňový systém spravedlivější a také přiměřeně efektivní.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář