Zlý pravicový Trump a hodná levicová Clinton?/3

31. leden 2017 | 16.44 |

Pokusím se vyjádřit ještě stručněji a jasněji než včera, o co v pojetí současné levicovosti jde. V návaznosti na včerejší polemiku s Romanem Janouchem, ke které zavdal podnět svým komentářem k mému rozhovoru v Haló novinách, viz:

Rozhovor s komentáři: http://www.halonoviny.cz/articles/view/44909343

Včerejší článek: http://radimvalencik.pise.cz/4218-zly-pravicovy-trump-a-hodna-levicova-clinton-2.html

Kdo se pouští do řešení dílčích otázek, aniž by si vyjasnil, o co jde, na obecné úrovni, bude na toto neřešení otázek na obecné úrovni narážet na každém kroku, zaplete se v dílčích problémech, které nemají řešení, a nakonec se sebou nechá manipulovat a zapouzdří se ve světě vlastních představ.

Takže doporučuji položit si z hlediska toho, zda je Trump zločinec, pravicový reakcionář a největší riziko současného světa, nebo zachránce světa (což považuji za dílčí problém), nejdříve otázku, v čem spočívá levicovost dneška (což považuji za problém zásadní).

K tomu osobní poznámka: Považuji se za levicového intelektuála a jsem zděšen historicky bezprecedentní intelektuální degradací a degenerací podstatné části levice, která kopíruje degradaci a degeneraci současné globální moci, a to nejen u nás, ale všude ve světě.

Vycházím přitom z historického odkazu, že obecně jde o to vytvořit takovou společnost, ve které svobodný rozvoj každého jednotlivce je podmínkou rozvoje všech, společnost nejen rovných příležitostí, ale společnost, ve kterých využívání příležitostí k vlastnímu rozvoji vytváří současně předpoklady pro to, aby všichni ostatní mohli využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji, společnost, jejíž dynamika a efektivnost (i v ekonomickém smyslu) je na tomto svobodném rozvoji každého založena. (Pokud by někdo s tímto východiskem nesouhlasil a chtěl s ním polemizovat, doplnit ho, upravit ho, ať tak udělá, uvítám výměnu názorů na toto téma.)

Nyní již otázka, o co dnes z hlediska dnešní levice jde, formulována v jasných alternativách "buď, anebo":

Buď:

Současné rozdělení majetku nepředstavuje zásadní problém, a pokud ano, tak víme, jak jej řešit a průběžně jej řešíme. Takže vytvoření rovnosti příležitostí spočívá zejména v dořešení nerovností mezi muži a ženami, v zabezpečení práv nejrůznějších sexuálních menšin, v zabezpečení práv těch, kteří odešli z vlastní země k nám.

Nebo:

Současné rozdělení majetku představuje zásadní a neřešený problém, který způsobuje dysfunkci celého globálního společenského, systému. A zvýrazňování problémů v oblasti dořešení nerovností mezi muži a ženami, zabezpečení práv nejrůznějších sexuálních menšin, zabezpečení práv těch, kteří odešli z vlastní země k nám, slouží (v lepším případě) k překrývání hlavních problémů současnosti, či dokonce (v horším případě) je součástí destrukce celého globálního společenského systému.

Buď, anebo. Nikoli částečně to a částečně to druhé.

Tvrdím následující:

1. Nerovnost v rozdělení bohatství je v současné době větší než kdykoli v dějinách a stále se zvětšuje.

2. S každým společenským konfliktem a společenskou katastrofou se okruh těch nejbohatší zužuje, ale jejich bohatství zvětšuje.

3. Společenská segregace narostla do takových rozměrů, že se ze společnosti (prakticky ve všech zemích) vytrácejí prvky rovností příležitostí na společenský vzestup.

4. Ekonomická a navazující sociální segregace narostla do takových rozměrů, že privilegia, která v důsledku toho vznikla, omezují drtivé většině obyvatel možnost korigovat směřování společenského vývoje tak, aby se odvrátily stále nebezpečnější a stále drastičtější konflikty.

5. Institucionální systémy zemí tzv. "vyspělého světa" či euroatlantické civilizace ovládly struktury, které tunelují země shora.

6. Tyto struktury vznikly porůstáním struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a struktur založených na investování do společenské pozice.

7. Ekonomická segregace a překrývání jedněch konfliktů ještě většími konflikty přerostly do situace, kdy se rozehrál komplex her typu TITANIC, kdy se ti, co mají gigantické majetky a moc snaží zachránit obětováním většiny lidí.

8. Sluníčkářská levice, která se nikdy nenaučila důsledně kriticky myslet, není schopna nejen najít cestu ze současné situace, ale ani odhalit podstatu současných problémů

9. Proto se sluníčkářská levice nechá manipulovat těmi, kteří vedou svět do záhuby, a angažuje se v překrývání podstaty současných problémů zástupnými.

10. Dosavadním vrcholem selhání sluníčkářské levice je, že místo toho, aby využila událostí od voleb amerického prezidenta k jeho nástupu do úřadu (kdy se zlo projevilo v plné síle a tak poučně, že z analýzy toho, co se událo, budeme moci těžit při odhalování mechanismů současné globální moci ještě hodně dlouho), se přidala k honu na Trumpa, k honu, kterým je zčásti podstata současných překrývána a zčásti tento hon slouží k tlaku na Trumpa, aby se současným mechanismům globální moci podřídil.

K tomu dodám jen některé drobnosti:

- Nedokážu pochopit, že někteří jdou ve stopách kázání Kániše i Bidlinského tak daleko, že požadují takové konečné řešení nerovností mezi muži a ženami, aby i ženy mohli chodit na panské záchodky a muži rodit.

- Nedokážu pochopit, že někteří jdou v zabezpečení práv nejrůznějších sexuálních menšin tak daleko, že za hlavní právo těchto menšin považují možnost okázale prezentovat své zvláštnosti a dožadovat se ocenění těchto zvláštností formou dostatečné podpory ze strany médií i politické reprezentace.

- Nedokážu pochopit, že někteří jdou v zabezpečení práva těch, kteří utíkají z vlastní země, tak daleko, že požadují i jejich právo na to, aby tito uprchlí prosadili v zemi, kam utekli, takové fungování institucí a takové mravy, které vedly k té situaci v jejich zemi, před kterou utekli.

- Nedokážu pochopit, že někteří jdou tak daleko, že požadují umožnění každému, aby si po spáchání trestného činu vybral to právo, podle kterého bude souzen, resp. podle kterého to, co spáchal, není trestním činem.

- Nedokážu pochopit, že ti, co dnes kritizují Trumpa, si nepovšimnuli k jak úzkému propojení mezi skupinou, kterou reprezentuje Obama-Clintonová a kterou reprezentuje McCain, došlo.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.38 (13x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář