Zlý pravicový Trump a hodná levicová Clinton?/2

30. leden 2017 | 09.12 |

Formuluji několik poznámek ke komentářům na můj obsáhlý rozhovor pro Haló noviny. Celý rozhovor i diskuse k němu jsou zde: http://www.halonoviny.cz/articles/view/44909343

Druhý komentář: Od "halonoviny", R. Janoucha (2017-01-28 16:52):

"Zdeněk Hoření ještě žije, zaplaťpánbůh, a přejme mu dlouhá léta! ... Monika (o Radimovi ani nemluvě) ale musím říct, že mě tímhle rozhovorem taky dost zklamala. Ne tím, že dala prostor doc. Valenčíkovi, kterého jsem si dlouhá léta velmi vážil, protože to je skutečně fundovaný odborník - politolog, VŠ pedagog (aktuálně už se zase hlásící ke KSČM, co vím), ale tím, jak tento rozhovor vedla. Pokud ho dostala za úkol, aby vyvážil mé dosavadní texty k Trumpovi (potažmo migraci), pak OK, ale i tak mohla být objektivnější. Kdybych já dělal rozhovor s někým levicovým, kdo je proti Trumpovi, jistě bych v něm minimálně jedno pozitivum trumpovské - jeho odpor k TPP, potažmo snad i TTIP - zmínil. Ale Monika nic. Naopak se snaží za každou cenu na tom ultrapravičákovi hledat pozitiva - i tam, kde nejsou. Viz odkaz na jeho kritiku NATO a EU. Co na tom, že ta kritika byla vedena nikoli zleva, ale zprava, že neřekl, že NATO by mělo být zrušeno, naopak zdůraznil, že si členské státy na "ochranu" paktem budou muset výrazně připlatit. Ale o tom ani slovo...

Prý Trump nepatří mezi současnou degenerující moc, což přitom vůbec není pravda, jen dává místo liberálům prostor ultrakonzervativcům, náboženským fanatikům, násilníkům (sám Trump se chce vracet k mučení, ale o tom ani slovo) a obhájcům politických trestů smrti (ale o tom ani slovo).

Monika se dokonce nepřímo staví i za Trumpovo stavění zdí, co na tom, že všechny pokrokové síly a strany a hnutí autentické levice vyzvaly Trumpa v den inaugurace, aby stavěl mosty a ne zdi.

Ne, my spolu s panem docentem budeme vysvětlovat čtenáři, že jsme se dostali do fáze, kdy zdi jsou nutné. Dokonce snad i novodobá zeď apartheidu na okupovaných palestinských územích? - no bezva. Co na tom, že Katka Konečná jako stínová ministryně zahraničních věcí KSČM se týž den staví v HaNo v TZ proti cynické a válečnické politice izraelské administrativy, kterou Trump usilovně podporuje... No bezva. A teď se v tom čtenáři HaNo vyznej... Ach jo."

K tomu ode mne:

Tady už se autor komentáře (Roman Janouch) snaží přemýšlet a snaží i o určitý nadhled. Aniž by si to ovšem uvědomil, sedl na lep právě té propagandě, která se snaží kamuflovat příčiny současných problémů a které udělala levici ideově nejen sterilní, ale i škodlivou. Jednou z příčin (resp. podmínek, které umožnily, aby k tomu došlo) je povrchní znalost vývoje lidského myšlení směrem k pochopení logiky dějin.

Pokusím se velmi populárně vyložit, o co jde. Mj. – právě dnes (30. ledna), za chvíli je vzpomínka na Mílu Randsdorfa, který by k hledání odpovědi na to, o co dnes jde, významně přispěl.

Když velmi mladý Marx v roce 1842 hledal odpověď na otázku, jakou podobu bude mít lepší společnost, o které snil, nejdříve ji chápal jako společnost plné emancipace. Tedy společnost, ve které nikdo nesmí být diskriminován podle původu, etnika, pohlaví, ale a zejména majetku. Společnost plné emancipace nazval jeho starší kolega a přítel Moše Hess společností komunistickou. Problém rovnosti jako překonání jakékoli formy diskriminace později v Komunistickém manifestu (v roce 1848 společně s Engelsem ve II. části nazvané Proletáři a komunisté) formuluje takto: "svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech". Protože ještě před tím (v Ekonomicko-filozofických rukopisech z roku 1844) zahrnul pojetí komunistické společnosti do teoretického uchopení přírodně historického procesu (jako důslednou naturalizaci člověka a plnou humanizaci přírody), v jeho pozdějších pracích (zejména Rukopisech "Grundrisse" z r. 1857-1859, z nich vychází Radova Richta) hovoří o tom, že právě plný a svobodný rozvoj schopností člověka bude v nové společnosti nejdynamičtějším faktorem rozvoje výrobních sil. Shrnu:

- Rovnost (překonání diskriminací) je chápána dynamicky, jako plných rozvoj schopností a současně je odhalen produkční, ekonomický smysl plného rozvoje schopností, který zajistí velmi dynamický ekonomický růst i rozvoj celé společnosti.

- Základní diskriminací, základním omezením rovnosti jsou majetkové rozdíly, tj. diskriminace v důsledku majetkových rozdílů.

A teď k čemu došlo nyní. Rádoby teoretici (někdy se říká neomarxisti, ale není to přesné, oni nejsou ani "neo", ani Marxe nestudovali, a mnohdy neznají ani to nejcennější, s čím přišli představitelé Frankfurtské školy) se dopustili dvou zásadních chyb:

1. Rezignovali na hledání konkrétní podoby společnosti, která by vzešla z této, z naší, dnešní (a to pokud možno formou reforem, nebo alespoň s ideovou oporou konkrétnější představy o těchto reformách), a využila rovnost (zejména rovnost příležitostí ve smyslu překonání jakýchkoli diskriminací, pokud jde o výchozí majetkové rozdíly) k vyšší společenské efektivnosti na bázi rozvoje schopností člověka. Mají jen mlhavé snění o tom, že až se jednou nějak odstraní soukromé vlastnictví, pak nastane ráj (a nikoli recidiva toho, co už dávno pospal M. Djilas a čím už jsme jednou prošli).

2. Skočili na špek předhazování různých náhradních typů diskriminací (sexuální zvláštnosti, náboženské zvláštnosti až krajnosti, tzv. uprchlictví, tzv. nepřizpůsobivost...), tj. diskriminací, které jsou zčásti záměrně vytvářeny, zčásti zveličovány a to jen proto, aby se tím překrylo to hlavní. To jak rychle dochází k ekonomické a sociální segregaci společnosti, která přerůstá až v rozehrání her typu TITANIC, k tvorbě výsad, které dělají normální lidi bezbrannými a bezmocnými, kdy se počítá i s jejich masovým obětováním, jak došlo k vytvoření podmínek pro získávání gigantických majetků pro tvorbu výsad a k propojení struktur založených na investování do společenské pozice se strukturami založenými na vzájemném krytí porušování základních pravidel fungování společnosti, k tunelování "vyspělých zemí" shora státním aparátem, který byl srůstem těchto struktur plně ovládnut. A to, že přehlédli to nejdůležitější (dost vědomě to přehlédli, protože si s tím neumějí poradit, nevědí, jak to řešit) považují ideové uctívání vedlejší a zástupných diskriminací nikoli za projev toho, že skočili na špek, za svou hloupost, ale za svou přednost, za to, co je činí ideově "vyšší".

Proto a ne náhodou došlo k tomu, že mlčeli, když postupně degenerovala Obamova administrativa a v posledním tažení moci, které Obama podlehl, nás pod jeho krytím a krytím Clintonové současná globální moc přivedla na pokraj globální války, která by vzešla ze zemí EU a měla naprosto devastující účinky.

Oni se (patně část z nich opravdu nevědomky) stali slouhy globální moci, která dorostla do takového zla ohrožující přežití lidské kultury i lidské civilizace, jaká tu ještě nebyla.

Nevím, zda Trump této moci také podlehne a do jaké míry může být úspěšný v pokusu o změnu. Dokonce ani nevím, zda není už dávno touto mocí lapen. Ale vím, že pod tandem figurek Obama-Clinton dosáhla současná zdegenerovaná globální moc jednoho ze svých kritických vrcholů. A stala se hodně čitelnou. Tak si ji dobře přečtěme a z tohoto hlediska posuzujme Trumpa. A ne z hlediska zástupných problémů a překrývání "antitrumpismem" naší neschopnosti pochopit, o co dnes jde.

(Teď už musím jít na setkání s Mílou Ransdorfem, zítra s odvoláním na dnešní příspěvek ještě více názorně.)

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (5x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář