Jak na korupci? (2)

20. leden 2013 | 08.08 |

Jak na korupci? (2)

(Pokračování)

Úvodní poznámka ke druhé části

Včera jsem se věnoval převážně analytické části " Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014", který během uplynulého týdne přijala vláda. Události souvisejí s druhým kolem prezidentských voleb, které překrylo zájem o tuto významnou problematiku, což - jak se dalo čekat - se projevilo i v počtu zhlédnutí tohoto materiálu. Zhruba 10x menší počet, než materiály věnované aktuálním dramatům souvisejícím s volbou prezidenta.

Mimo jiné - i toto je velmi cenný poznatek a umožňuje to vyslovit následující hypotézu: Silná pozice struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a promořenost naší společnosti těmito strukturami vedly nejen k tomu, že oba kandidáti jsou jimi v podstatě dosazeni, ale i k tomu, že samotné prezidentské volby jsou zneužity k vytváření polarizace společnosti, která umožní do budoucna efektivně překrývat nejzávažnější problémy. Tím spíše že vytvářejí i řadu reálných rizik pro vývoj v naší zemi.

Co vládní materiál navrhuje a proč tyto návrhy nepřinesou efekty v boji s korupcí

K seznamu protikorupčních opatření

"1.5.  Ochrana oznamovatelů"

Je otázka, nakolik se to myslí vážně. Ochranu do budoucna nelze zabezpečit bez toho, aby se zjednala účinná náprava v případech, které jsou již zdokumentovány. Bez toho totiž nikdo na nějaké nové záruky nenaletí. Kritická sebereflexe je zde nejen bezpodmínečně nutná, ale i reálná (ovšem jen v případě, že se to skutečně myslí vážně).

Jen namátko několik případů z poslední doby (pozn. - tyto pasáže pocházejí z podkladu zpracovaného v listopadu 2012):

-"Když šéf jednoho z odborů ministerstva zahraničních věcí odhalil, že se na úřadě předražovaly zakázky až o desítky milionů, čekala ho místo pochvaly výpověď. Ministr Karel Schwarzenberg o problémech věděl a nechal věc prošetřit. Policie však případ odložila."http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-57026040-schwarzenberg-pripustil-ze-na-ministerstvu-resil-predrazene-zakazky-bez-efektu

- Dále se jedná o kauzu bývalého ministra životního prostředí P. Drobila, kde L. Michálek po upozornění na korupci přišel o místo šéfa fondu životního prostředí: http://zpravy.idnes.cz/michalkova-satisfakce-premier-se-mu-omluvil-ministr-dopravy-nabidl-praci-1l6-/domaci.aspx?c=A101220_132922_domaci_jw

- Rovněž tak je nutno připomenout kauzu odvolání šéfa pražského Dopravního podniku Vladimíra Liche poté, co podal několik trestních oznámení na korupci: http://praha.idnes.cz/bohuslav-svoboda-oslabuje-v-prazske-ods-f0s-/praha-zpravy.aspx?c=A120817_121159_praha-zpravy_jav

Bylo by možné pokračovat dál. Šetření všech případů názorně ukazuje (k tomu existují v dostupných sdělovacích prostředcích stovky odkazů), jak do institucí, které by měly společnost chránit před porušováním zákonů (a v širším smyslu slova obecně přijatých zásad) pronikly struktury založené na vzájemném krytí porušování těchto obecně přijatých zásad.

Pokud by se vládní materiál skutečně snažil korupci řešit, propracoval by nejen způsob oznamování korupce, ale i veřejného sledování oznámených případů korupce. To je totiž nejúčinnější ochranou oznamovatelů. Jenže právě proto něco podobného v materiálu nenajdeme.

"1.10. Protikorupční program

Gestor: Úřad vlády ČR

Termín – indikátor plnění:

30. duben 2013 – předložit vládě návrh na vytvoření finančního programu pro prevenci a potlačování korupce zahrnující zejména tyto oblasti:

- vytvoření dotačního programu pro nestátní neziskové organizace spravovaného Sekcí pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR,

- vyčlenění prostředků na sociologické a další výzkumy korupčního prostředí,

- vyčlenění prostředků na vzdělávání zaměstnanců veřejné správy v protikorupční problematice,

- program účelových neinvestičních dotací pro veřejné instituce na podporu jejich protikorupční politiky.

Protikorupční efekt: Systematické analyzování stavu korupce v ČR.

Odůvodnění:

K dosažení účinného boje proti korupci je nezbytná spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a s akademickými pracovišti. Organizace z neziskového sektoru se často detailně zaměřují na individuální dílčí témata korupce (např. korupce na komunální úrovni, veřejné zakázky, IT zakázky, apod.) a případná kooperace se státními orgány v podobě zpracování odborných analýz, připomínkování legislativních návrhů či příprava vlastních legislativních návrhů, pořádání veřejných seminářů a odborných diskusí a další formy poradenské činnosti schází. Obdobnou práci též mohou vyvíjet příslušná akademická pracoviště (zejména fakulty s právním, ekonomickým a sociologickým zaměřením). Bez zajištění financování protikorupční politiky není možno dosahovat účinných výsledků v boji s korupcí.

Z předběžných podkladů dotujících rezortů lze konstatovat, že celkový objem dotací ze státního rozpočtu na projekty nestátních neziskových organizací v roce 2011 činil zhruba 6 mld. Kč. Státní dotační politika vůči nestátním neziskovým organizacím je rozdělena do 15 hlavní oblastí (např. tělesná výchova a sport, kultura, sociální služby, zahraniční aktivity, protidrogová politika, ochrana spotřebitele a nájemních vztahů), přičemž samostatná oblast pro boj s korupci chybí. Finanční prostředky související s bojem s korupcí jsou přerozdělovány pouze prostřednictvím dotačního programu Ministerstva vnitra s názvem "Prevence korupčního jednání" v rámci oblasti "rizikové chování".  V rámci téhož dotačního programu bylo na rok 2013 alokováno pouze 3,5 mil. Kč. Výše finančních prostředků jen stěží hovoří ve prospěch skutečného úmyslu vlády České republiky být vládou."

Nejde jen o výši prostředků. Stávající efektivnost jejich využití vede k obavě, že i alokace těchto prostředků je plně pod vlivem korupčního prostředí, resp. ovládána strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Pokud by se to totiž myslelo vážně, bylo by v úvodu tohoto klíčového momentu uvedeno, jakým způsobem alespoň v řešení této otázky bude dosaženo plné transparentnosti.

K otázce možnosti využít vzdělávání

Zde společná poznámka: Nejde jen o to, koho vzdělávat, ale zejména o to, co mu předat. Vzhledem k tomu, že Strategie nevychází z toho, jak vznikají, jakou anatomii mají, jak fungují a jakou mají genezi sítě, které jsou zdrojem korupce a jejího krytí (tj. podle nás struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad), návazně na to pak, jak jim čelit, nemusí být navržený systém protikorupčního vzdělání účinný.

Co s tím

Hlavní doporučení, které z uvedeného vyplývá, je hledání kvalifikované (odborné) odpovědi na otázky: Jak vznikají, jakou anatomii mají, jak fungují a jakou mají genezi sítě, které jsou zdrojem korupce a jejího krytí (tj. podle nás struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad), návazně na to pak, jak jim čelit?

Konkrétně pak na připravovaných stránkách www.korupce.czumožnit zveřejňování námětů i koncepčních studií, které by byly orientovány na hledání odpovědi na výše uvedené otázky. Nejlepší zveřejněné příspěvky by pak byly pod veřejnou kontrolou (danou právě tím, že budou zveřejněny všechny, nezveřejněny by byly jen ty, co porušují např. etické zásady nebo nesouvisejí s tématikou) vyhodnoceny (reprezentativní skupinou odborníků, včetně zástupců akademické sféry a organizací, které se v boji s korupcí osvědčily) a na základě nich konkretizována strategie omezování korupce. (Mj. toto i cokoli podobného na dosavadních stránkách http://www.vlada.cz/scripts/modules/fg/fulltxt.php?langid=1&locale=CZ&sort=rank&searchtext=korupce zcela zjevně chybí.)

Závěrečná poznámka

Výše prezentované doporučení je naprosto zásadní. Stávající podoba Strategie sice obsahuje řadu pasáží, které svědčí o tom, že někteří z těch, co se na jejím zpracování podílejí, mají potřebné zkušenosti, určité znalosti a především pak vůli, ale její realizace by byla neúčinná. Sloužila by spíše jako krytí těch nejzávažnějších forem, které mají tendencí přerůstat v systém a podřizovat si reálnou moc v naší zemi.

Rozsah korupce a dynamický vzestup jejích nejzávažnějších forem (o čemž svědčí mj. část 5. 1. 5.1.      Analýza dostupných statistik), zejména pak krytí těchto nejzávažnějších forem, dosáhly takového stupně, že kromě jiného představují i zcela výjimečný objekt zkoumání (podobně jako když mohou např. astronomové pozorovat výbuch supernovy v nedaleké blízkosti naší galaxie). Byla by velká škoda toho nevyužít, i pokud jde o rozpracování a kalibrování základních teoretických konceptů. Stačilo by tak málo... (viz hlavní doporučení).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jak na korupci? (2) václav pohoriljak 20. 01. 2013 - 22:21
RE(2x): Jak na korupci? (2) radimvalencik 21. 01. 2013 - 10:39