(71.35) Hra: Co přinesl 5.7.13 – Superaféra XXIII

9. červenec 2013 | 08.00 |

Pátek 5.7.2013 přinesl mnoho zajímavého, pokud jde o vnitřní pnutí v ODS z hlediska toho, zda (a jak) tuto stranu reformovat (polepšit se). Především se však ukázalo, jak obtížné pokusy o prolomení skupinové konformity (omezenosti) jsou a jak dlouho bude muset ODS na svou proměnu čekat. V tomto dílu našeho seriálu se s využitím aparátu, který postupně zdokonalujeme, pokusíme odpovědět, proč tomu tak je a co z toho vyplývá. Nejdříve připomeneme to, co již máme k dispozici. Pak doplním teoretický koncept a aplikuji jej na současné dění v ODS. Na základě toho pak zformuluji závěry.

Hra typu Loajalita vůči struktuře (uchování paradigmatu, resp. skupinové konformity):

Ještě jednou připomenu matici, se kterou pracujeme a intepretaci jednotlivých veličin v ní:

Hráč 2

Strategie 1

Strategie 2

Hráč 1

Strategie 1

a11; b11

a12;b12

Strategie 2

a21; b21

a22; b22

Výplaty Hráče 1 (tj. jak tento hráč vidí své výplaty):

a11 – Hráč 1 použil Strategii 1, Hráč 2 použil Strategii 1

(Případ ortodoxie hráče a reformní změny ve struktuře)
Znamená to, Hráč 1 ("náš člověk") podlehl či nadále podléhá skupinové konformitě, zatímco Hráč 2 (jádro vyjednávání vlivu) se rozhodlo reformovat, začalo provádět změny. Hráči 1, jak se říká, ujel vlak. Z čeho se bude sestávat jeho výplaty v tomto případě:

(-) ztratil možnost podílet se na reformě, být mezi reformátory, uchovat si možnost pro společenský vzestup a z toho vyplývající benefity

(+) situace se může zvrátit a pak by z toho profitoval (ve stylu normalizátorů začátku 70. let)

a12 – Hráč 1 použil Strategii 1, Hráč 2 použil Strategii 2

(Případ ortodoxie hráče a uchování ortodoxie struktury)
Znamená to, Hráč 1 ("náš člověk") podlehl či nadále podléhá skupinové konformitě, Hráč 2 (jádro vyjednávání vlivu) se rozhodlo nereformovat, zachovat původní paradigma. Z čeho se bude sestávat jeho výplaty v tomto případě:

(+) může vydělat na tom, že někteří se pokusili reformovat a ztratí svoji pozici, jeho postoj bude jádrem vyjednávání vlivu oceněn (ostatně na tomto základě se v opakované hře dělá kariéra, která právě takovéto lidi vyselektuje)

(-) riskuje, že se příliš naváže na ortodoxii jádra a až bude příležitost pro reformu, nebude již moci vstoupit do hry jako nositel reformních postojů

(-) riskuje, že celá struktura ztratí schopnost reagovat na reálný vývoj a příslušnost k této struktuře bude mít nižší a nižší, případně dokonce zápornou hodnotu

a21 – Hráč 1 použil Strategii 2, Hráč 2 použil Strategii 1

(Případ vymanění se z vlivu skupinové konformity hráče a reformní změny ve struktuře)
(+) ocitl se na správné straně ve správnou dobu, má šanci na vzestup

(+) omezí se ztráty spojené se zabřednutím do slepé uličky ortodoxie základního paradigmatu, tj. pokračování skupinové konformity (omezenosti)

(-) hrozí ztráta reformní orientace jádra vyjednávání vlivu (zvrat k ortodoxii)

(-) na reformu může být již pozdě výnosy z reformních postojů mohou být mizivé, zatímco uchování ortodoxie by přineslo možnost ještě po určitou dobu získávat určité výnosy (zde je negativním výnosem náklad obětované příležitosti

a22 – Hráč 1 použil Strategii 2, Hráč 2 použil Strategii 2

(Případ vymanění se z vlivu skupinové konformity hráče a uchování ortodoxie struktury)
(-) bude následovat trest ze strany struktury

(+) může si uchovat určitý podíl na prolongování výnosů z uchování struktury díky převládnutí ortodoxie

Výplaty Hráče 2 (tj. jak tento hráč vidí výplaty hráčů vytvářejících jádro):


b11 – Hráč 1 použil Strategii 1, Hráč 2 použil Strategii 1

(Případ ortodoxie hráče a reformní změny ve struktuře)
(-) riziko, že na reformu může být již pozdě a výnosy z reformních postojů mohou být mizivé, zatímco uchování ortodoxie by přineslo možnost ještě po určitou dobu získávat určité výnosy (zde je negativním výnosem náklad obětované příležitosti

(-) riziko, že hráč, který si uchoval ortodoxní postoje, podpoří možný protireformní zvrat

(+) přežití a případně i posílení struktury díky reformně

b12 – Hráč 1 použil Strategii 1, Hráč 2 použil Strategii 2

(Případ ortodoxie hráče a uchování ortodoxie struktury)
(+) stabilita struktury, alespoň dočasná, eliminování rizika, že na reformu může být již pozdě a výnosy z reformních postojů mohou být mizivé, zatímco uchování ortodoxie by přineslo možnost ještě po určitou dobu získávat určité výnosy (zde je negativním výnosem náklad obětované příležitosti)

(-) ztráta vhodné příležitosti pro uskutečnění reformy


b21 – Hráč 1 použil Strategii 2, Hráč 2 použil Strategii 1

(Případ vymanění se z vlivu skupinové konformity hráče a reformní změny ve struktuře)
(-)riziko, že na reformu může být již pozdě a výnosy z reformních postojů mohou být mizivé, zatímco uchování ortodoxie by přineslo možnost ještě po určitou dobu získávat určité výnosy (zde je negativním výnosem náklad obětované příležitosti

(+) hráč, který si uchoval ortodoxní postoje, snižuje riziko možného protireformního zvratu

(+) přežití a případně i posílení struktury díky reformně

b22 – Hráč 1 použil Strategii 2, Hráč 2 použil Strategii 2
(Případ vymanění se z vlivu skupinové konformity hráče a uchování ortodoxie struktury)
(-) oslabení struktury spojené s nutností eliminovat hráče, který se vymanil z vlivu skupinové konformity
(+) stabilita struktury, alespoň dočasná, eliminování rizika, že na reformu může být již pozdě a výnosy z reformních postojů mohou být mizivé, zatímco uchování ortodoxie by přineslo možnost ještě po určitou dobu získávat určité výnosy (zde je negativním výnosem náklad obětované příležitosti)

Doplnění konceptu

Vzniká otázka, jak v reálném životě hráči jednotlivé hodnoty odhadují, jak je porovnávají mezi sebou.

1. První množností, jak přesněji vyjádřit rozhodování hráče v reálném životě, je rozdělit jednotlivé parametry na dva typy:

- Ty, které jsou považovány hráčem v daném horizontu dění za neměnné.

- Ty, které jsou považovány hráčem v daném horizontu vyvíjející se.

Pokud má vývoj určitý trend (např. zhoršování pozice těch, co podlehli skupinové konformitě), pak se hráč již zaměřuje na to, aby odhadl vhodnou dobu pro změnu svých postojů. Zde se většinou projevuje fenomén vyčkávání - hráč se cítí reformátorem, vyčkává vhodný moment, vyčkává... až je nakonec pro jakoukoli reformu pozdě. To bude patrně jeden z důležitých faktorů, který ovlivní i dění v ODS.

2. Druhou možností, jak přesněji vyjádřit rozhodování hráče v reálném životě, je použít princip kontextuálních her. Hráč místo rozhodující role nějakého trendu považuje za hlavní nějakou navazující hru, která rozhodne o výsledku té, která se hraje.

Příklady toho jsem uvedl ve třetím pokračování série věnované problematice skupinové konformity, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/122-thbu-skupinova-konformita-20-3.html

Za nejpoučnější považuji víru podstatné části německého obyvatelstva v konečné vítězství v totální válce ještě na začátku roku 1945. Představu o možnosti vítězství v daných podmínkách - z našeho dnešního hlediska naprosto absurdní - si odůvodňovali vložením kontextuální hry:

- Ti více jednodušší spoléhali na to, že Hitler přijde se zázračnou zbraní, která válku rozhodne.

- Ti inteligentnější vycházeli z možnosti konfliktu mezi protiněmeckými spojenci, který se stane rozhodujícím a prostřednictvím kterého se Německo opět dostane do popředí vítězného dění (společně s USA porazí SSSR a bude z toho profitovat).

Lze očekávat, že ODS bude intenzivně vnímat konflikty v ČSSD a uklidňovat se tím, že i její hlavní protivník na tom není dobře. Při tom zákonitě u členů příslušné skupiny vzniká iluze, že reformovat postoje (prolomit "pevné semknutí", tj. skupinovou omezenost) by znamenalo vyklidit prostor protivníkovi, který má sám velké problémy. Proto šance na to, že z prvních náznaků pokusů o sebereflexi vyroste něco, co vrátí ODS do hry jako "použitelnou stranu". je poměrně malá.

Závěr z doplnění konceptu v návaznosti na aktuální dění

Problémy "starých" politických stran a jejich omezená schopnost kvalifikovaně reagovat na probíhající dění otevřou politický prostor pro vstup dalších politických sil. Této problematice se budeme věnovat v některém dalším pokračování. (Rozhodně to nebude tak, že levicovou oblast ovládne SPOZ, že se Okamura stane miláčkem národa, že nějací plukovníci a podplukovníci vyhlásí výjimečný stav apod. - vývoj bude mnohem "jemnější".)

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: (71.35) Hra: Co přinesl 5.7.13 – Superaféra XXIII ondrey 09. 07. 2013 - 10:57