R2016/021/M: Zich: LK a hodnoty/4

15. prosinec 2016 | 06.39 |

Další podklad k monografii Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem je z pera Františka Zicha. Uveřejňuji jej na pokračování:
Hodnotové aspekty lidského kapitálu – 4. část

Prof. Ing. František Zich, DrSc.

Spojováním jednotlivých výroků do obecných kategorií se ale do určité míry ztrácí možnost posoudit souvislost hodnotových typů, či dokonce hodnotících výroků s konceptem lidského kapitálu. Znovu tak stojíme před otázkou, jak souvisí tato hodnotová typologie s lidským kapitálem. Vycházím z předpokladu, že tato souvislost v důsledku skutečnosti, že hodnoty, stejně jako lidský kapitál jsou imanentní součástí každého (normálního) individua, existuje. Nesporně platí, že spolu s dalšími strukturami spoluvytvářejí jeho lidskou identitu. Nejdůležitějším komplementem lidského kapitálu jsou zřejmě ty hodnotové orientace (hodnotové typy), které jsou spojeny s jeho uplatněním a s výkonem měřitelným některým z ekonomických nástrojů (například ziskem). Mezi takové hodnotové typy, (predestinující chování, posilující ekonomický profit) bychom z výše uvedených pracovně mohli zařadit "samostatnost", " univerzalizmus", "stimulaci" a "úspěch", případně "požitkářství " (které může fungovat jako podnět jednání). S ohledem na nezbytnost jisté stručnosti tohoto textu se zaměřím na hodnotový typ "úspěch", který je v empirickém výzkumu saturován výroky zjišťujícími význam možností prezentace vlastních schopností, oceňování úspěchů lidmi, bohatství a respekt. Z následující tabulky můžeme posoudit rozdíl mezi výsledky za soubor ČR a Hlučínska.

Tabulka č. 3 Výroky hodnotového typu "orientace na úspěch"- podíl odpovědí " osoba je mi velmi podobná".

Výroky

Česko

Hlučínsko

Orientace na úspěch/

SUCC

Je pro něj důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá.

7,7 %

28,3 %

Je pro něj důležité být velmi úspěšný. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhl.

10,5 %

32,1 %

Je pro něj důležité, aby byl bohatý. Chce mít hodně peněz a drahé věci.

6,9 %

18,3 %

Je pro něj důležité, aby ho lidé respektovali. Chce, aby lidé dělali, co jim řekne.

12,8 %

30,0 %

Poznámka: jde o dopověď na otázky z dotazníku: Nyní Vám stručně popíši určité lidi. Vyslechněte si prosím každý popis a řekněte mi, jak je Vám daná osoba podobná či nepodobná. Při odpovědích použijte škálu (1-6): je mi velmi podobná (1).. až, vůbec mi není podobná (6)

V dalším si všimneme hodnocení uvedených tvrzení, které identifikují hodnotovou orientaci na úspěch podle vzdělání respondentů. Lze hypoteticky předpokládat, že čím vyšší lidský kapitál (vzdělání), tím silnější orientace na úspěch.

Tabulka č. 4 Složení respondentů podle typů vzdělání

Stupeň vzdělání

Absolutně

%

max vyučen

905

56,4

maturita

518

32,3

vysoká škola

182

11,3

Celkem

1605

100,0

Graf č. 2 Výrok "Je pro něj důležité předvádět své schopnosti. Chce, aby lidé obdivovali, co dělá." Podle stupně vzdělání

Graf č. 3 Výrok: Je pro něj důležité být velmi úspěšný. Doufá, že lidé ocení, čeho dosáhl. Podle vzdělání.

Graf č. 4 Výrok: Je pro něj důležité, aby byl bohatý. Chce mít hodně peněz a drahé věci. Podle vzdělání

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář