R2016/016/M: Problémové okruhy/2

10. prosinec 2016 | 07.00 |

Dalšími podklady k monografii Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem je první nástin úvodních partií této monografie:

Hlavní problémové okruhy pro rok 2017

Problémové okruhy prezentuje v pořadí jejich významnosti a z hlediska realizační problematiky (tj. toho, jak to, s čím přichází teorie, využít v praxi).

1. Problematika zavedení a rozšiřování plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění

Jedná se o nejvýznamnější otázku, kterou budeme v roce 2017 rozpracovávat a kterou budeme využívat při prokomunikování způsobu prosazení nezbytných reforem v rámci odborné sféry, s veřejností a politickými subjekty. K tomu:

- Vytvoříme funkční model plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění, budeme jej testovat z hlediska aktuálně vznikajících otázek, zejména pak s ohledem na tom, aby byly odstraněny všechny pochybnosti, které v souvislosti s jejím zavedením vznikají.

- Ukážeme, že postupným, plynulým a dobrovolným rozšiřováním plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění lze reformovat celý penzijní systém, a to bez jakýchkoli rizik či nepříznivých vedlejších dopadů.

- Zdůvodníme a názorně předvedeme, že právě tím budou vytvářeny ekonomické podmínky pro odstartování odvětví produktivních služeb a současně i postupnou reformu všech navazujících systémů veřejného sociálního investování a pojištění (zejména v oblasti vzdělání a zdraví).

- Formou několika vzájemně souvisejících problémových okruhů dáme co nejnázornější představu o tom, jaké možnosti se v oblasti prodloužení horizontu dobrovolného produktivního uplatnění člověka nabízejí.

- Výše uvedené vyložíme co nejsrozumitelnější formou a průběžně budeme vyhodnocovat reakce odborné sféry, veřejnosti i politických subjektů.

2. Problematika prodloužení horizontu i zenitu produktivního uplatnění člověka

Budeme identifikovat a postupně konkretizovat co nejvíce možností, které se při prodloužení období produktivního uplatnění člověka nabízejí:

- Výchova k racionální volbě trajektorie celoživotního uplatnění na různých vzdělávacích stupních i v rámci profesních organizací.

- Výchova a výcvik k týmové práce, zejména v oblasti vysokoškolského vzdělání.

- Role absolventských sítí vysokých škol.

- Nadstandardní zdravotní péče cíleně zaměřené na prodloužení horizontu produktivního uplatnění financovaná prostřednictvím zprostředkovaného využití přenesené ceny z výnosů prodloužení horizontu produktivního uplatnění (model a jeho interpretace).

- Možnosti postupného rozvolňování intenzity profesního uplatnění.

- Uchování duševní svěžesti na bázi efektivních metod myšlení založených na přesahu stávajícího poznání.

V návaznosti na to bude konkretizována možnost využití přenesené ceny a zprostředkovaného využití přenesené ceny v těchto oblastech.

3. Metody efektivního myšlení založené na přesahu stávajícího poznání

Zařazujeme jako nové, aktuální a významné téma:

- Je důležité pro prodloužení horizontu produktivního uplatnění a vytváření představy o možnostech, které se v této oblasti nabízejí.

- Je hlavní metodologickou oporou našeho přístupu (bude mj. ukázána i metodika postupu od pojmového uchopení reality k vytváření abstraktních modelů.

- Nabízí dílčí oporu při překonávání důsledků dopadu rozpadajících se jader vyjednávání vlivu na deformaci psychiky lidí (skupinová konformita pěstovaná in-side informacemi a prestižním prosazováním politiky založené na uplatňování dvojího metru a následný fenomén "zapouzdření").

4. Realizační problematika: Prokomunikování otevření cesty ke komplexním reformám na základě zavedení a rozšiřování plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění, a to v přímé návaznosti na chování politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny 2017

Rozpracujeme a průběžně konkretizujeme akce k prokomunikování reforem.

Budeme sledovat následující možnosti příklonu politického subjektu k nosnému programu:

- Vznik nové strany.

- Posílení některé z menších stran.

- Reforma některé z tradičních stran.

- Kultivace radikalismu a příklon k programovosti.

- Restrukturalizace stran (štěpení a integrace).

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář