R2016/015/M: Problémové okruhy/1

8. prosinec 2016 | 07.01 |

Dalšími podklady k monografii Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem je první nástin úvodních partií této monografie:

Hlavní problémové okruhy, které již byly rozpracovány, s poznámkou, jak přecházejí do problémových okruhů vymezený pro rok 2017

1. Změna charakteru ekonomického růstu, přechod k ekonomice založené na produktivních službách srovnatelný svým významem a rozsahem s průmyslovou revolucí

K tomu: Změnu charakteru ekonomického růstu považujeme za dobře propracovanou v předcházejících monografiích. Nyní je téma pojato jako vztah mezi tzv. 4. průmyslovou revolucí, resp. vznikem Průmyslu 4.0 a odstartováním ekonomiky založené na produktivních službách. Tzv. 4. průmyslovou revoluci považujeme jen za dílčí technologickou změnu, která je součástí mnohem zásadnější a výraznější změny, jejíž podstata spočívá v odstartování ekonomiky založené na produktivních službách, tj. službách, které umožňují nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Právě tyto služby umožní podstatným způsobem zvýšit inovační potenciál společnosti nezbytný pro ekonomiku založenou na Průmyslu 0.4. V odvětví produktivních služeb najde plné a dostatečné uplatnění ta část lidí, které budou uvolňovány z oblasti výroby v rámci 4. průmyslové revoluce. Naprosto zásadní pro využití možností spojených s výše řečeným je vytvoření podmínek pro rozvoj schopností lidí a jejich přeměnu v nejvýznamnější faktor ekonomického růstu.

2. Základní předpoklad vzniku skutečné nové ekonomiky - přenesená cena

3. Poznámky k systému financování produktivních služeb na bázi přenesené ceny a zprostředkovaného uplatnění přenesené ceny

K oběma bodům: Téma je dostatečně propracováno v předcházejících monografiích. Nyní jde o identifikování konkrétních příkladů jejího využití při vytváření podmínek pro prodloužení zenitu a horizontu produktivního uplatnění člověka, a to v přímé návaznosti na zavedení a rozšiřování plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění.

4. Lidské prožitky, lidské štěstí, resp. reálné bohatství života, teoretická východiska ekonomie produktivní spotřeby

K tomu: V rámci této monografie bude stručně vyloženo, co je to ekonomie produktivní spotřeby, čím se liší od neoklasické a keynesiánské ekonomie, jaké jsou hlavní směry jejího rozvíjení.

5. Bariéry, příčiny krize, struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad

6. Jádra vyjednávání vlivu a základní ideové paradigma

7. Otevírání startovních oken pro prokomunikování nezbytných a perspektivních reforem

K uvedeným třem bodům: Modely struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, jejich propojení s pozičním investováním, návazně pak i model jádra vyjednávání vlivu a základního ideové paradigma umožnily v průběhu roku 2016 efektivně vyhodnocovat poměrně dramatický vývoj a formulovat krátkodobé prognózy, které se potvrzovaly. A to zejména v podobě takzvaně "nečekaných" výsledků všech významnější voleb, které v daném roce proběhly ve světě i u nás. Jsme svědky zásadní proměny samotného základu současné moci a tudíž i jejích lokálních průmětů. Stávající jádro vyjednávání vlivu se rozpadá, ztrácí svůj vliv, není schopnost prestižním způsobem prosazovat své cíle založené na uplatňování dvojího metru. Jeho neblahá role a historické selhání, které způsobilo, se stává stále čitelnější. Budeme svědky nebezpečných důsledků rozpadu současného typu globální moci a současně i různých pokusů a reformu způsobu vládnutí. Bude docházet k nejrůznějším excesům. Mimořádně významné bude rozšiřování představy o možnosti vyvedení vývoje současné civilizaci z krize směrem k ekonomice, která je založena na rozvoji, uchování a uplatnění schopností člověka. K ekonomice, kde místo produkce strojů a konzumace jejich produkce je hlavním produktem sám člověk, resp. plný rozvoj jeho schopností, jejich dlouhodobé uchování a plné uplatnění. A naprosto klíčové bude ukázat, že k odstartování této ekonomiky je velmi blízko, že ji lze odstartovat tak nepatrnou změnou, jako je zavedení a postupné, plynulé a dobrovolné rozšiřování plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění. Právě z tohoto hlediska bude nutné v průběhu roku 2017 monitorovat, vyhodnocovat a předvídat chování politických subjektů, aktivně vstoupit do interakce s těmi, které mohou přispět k širšímu povědomí o možnostech v dané oblasti a návazně pak pozitivně ovlivnit přípravu komplexních reforem v dané oblasti.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář