Kauza Provazníková: iDNES proti vlastnímu kodexu?

4. prosinec 2016 | 10.00 |

Na iDnes 1. 12. Vyšla informace o tom, proč byl zrušen blog Lucie Provazníkové. Vzhledem k tomu, že jsem k této otázce napsal již dva příspěvky, považuji za užitečné vyjádřit se i k tomuto materiálu. Nejdříve celá informace z iDnes se zvýrazněním toho, co považuji za nejdůležitější (červeně):

Proč jsme zrušili blog Lucie Provazníkové?

1. 12. 2016 14:01:16

Protože se v mediálním prostoru objevilo množství spekulací, a dokonce lží ohledně zrušeného blogu Lucie Provazníkové, rozhodli jsme se vyjádřit své stanovisko prostřednictvím samostatného blogu.

Přestože si myslíme, že odchod každého jednotlivého blogera nemůže být předmětem samostatného infoblogu, a přestože jsme již věc vysvětlovali v diskusích a odpověděli na mnoho soukromých dotazů, rozhodli jsme se tentokrát zareagovat.

Otázky, které nám kladete, jsou nejčastěji tyto:

- Opravdu jste zrušili blog Lucie Provazníkové?

- Byl příčinou zrušení blogu fakt, že psala o kauze "Ortel vs. Radek Banga"?

- Stojí za zrušením fakt, že vedoucím blogů je Patrik Banga, bratr Radka Bangy?

Zde je naše vysvětlení:

- Ano, opravdu jsme blog paní Provazníkové zcela zrušili.

- Příčinou zrušení nebylo téma jejího posledního článku.

- Zrušení blogu jsme odhlasovali, jak to v podobných případech děláme vždycky. Hlas všech administrátorů má stejnou váhu.

Na blozích iDNES.cz od jejich samotného spuštění v roce 2007 platí kodex blogera. Je to v podstatě smlouva, kterou uzavíráme s blogery - my poskytujeme prostor, čtenáře, ale také značku iDNES.cz. Na oplátku si prostřednictvím kodexu vymiňujeme, že některé věci na blogu mít nechceme, z hlediska odpovědnosti provozovatele blogů ani nemůžeme. Je to například reklama, politická propagace, explicitní popis sexu, ale také třeba šíření nenávisti a další věci, které jasně v pravidlech definujeme. Kodex je veřejný, předem všem známý a každý se může svobodně rozhodnout, zda je ochotný jej dodržovat, nebo ne. Ale v případě, že se registruje a blog používá, k jeho dodržování se zavazuje. A my trváme a z povahy našeho povolání a odpovědnosti MUSÍME trvat na jeho dodržování.

V opačném případě máme v kodexu systém sankcí, jak postupovat. Ty se pohybují od stažení blogu na soukromý blog autora. (V těchto případech upozorníme blogera; pokud odstraní pasáž, kvůli které jsme článek stáhli, obvykle text vracíme na hlavní stranu.) Přes vyřazení blogu z titulní strany, až po deaktivaci blogu - a to v případě závažného nebo opakovaného porušení kodexu blogera. K tomuto (ani k předchozímu bodu) kroku nepřistupujeme, pokud blogera nevarujeme a nesnažíme se dohodnout na dodržování pravidel.

K tomu došlo právě v případě paní Provazníkové. Pro porušení kodexu jsme jí stáhli několik článků. Již 18. 1. tohoto roku jsme ji ale zcela jasně upozornili, že další porušení kodexu může vést ke stažení blogu z titulní strany. Paní Provazníková svým posledním článkem znovu porušila stejný bod kodexu, protože toto porušení považujeme za závažné a protože všechny metody, jak se s ní na dodržování pravidel domluvit, selhaly, její blog jsme se nakonec rozhodli zcela uzavřít.

V čem konkrétně paní Provazníková porušila kodex blogera? Citujeme pasáže z jejího posledního blogu:

1) "Jak už vzdělaní, moudří lidé ví, každý správný muslim je vrah– zkrátka proto, že vrahem byl zvrhlík Mohamed a jeho život je pro každého muslima následováníhodným příkladem."

"Lidem se asi zkrátka česká kotlina libí a nechtějí, aby to byla kotlina černá a zaodpadkovaná."

Těmito výroky porušila bod kodexu, který stanoví: Bloger nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám.

2) "Problém není Ortel. Problém je státní aparát, síť parazitujících neziskovek, které se svou činností stále více vzdalují od zájmů většinové společnosti, zatímco podporují menšiny, které se mnohdy o stát žádným způsobem nezasloužily.Problémem jsou již výše zmínění komedianti s IQ brambory a hloupí lidé, kteří chtějí za každou cenu rozvracetstabilní, staletími ověřený společenský řád"

Viz kodex blogera: (Na titulní straně nemohou být) texty, obrázky či videa, které obsahují urážky konkrétních osob.

3) Na titulní straně také nemohou být: texty obsahující vulgarismy (zvláště v titulku a perexu), pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu.

Vulgarity blog paní Provazníkové obsahoval. Byli a jsme si vědomi (a také jsme o tom paní Provazníkovou informovali), že velká část z vulgárního textu je citací textu Radka Bangy, přesto takový text nemůže být na titulní straně blogů iDNES.cz. Pokud by se jednalo o jakoukoliv citaci vulgárního textu ve stejném rozsahu, postup by byl stejný. (Tento bod kodexu také nebyl hlavním důvodem pro zrušení blogu paní Provazníkové.)

Lucie Provazníková porušila kodex blogera opakovaně. Proto jsme její blog po několika varováních zrušili. Těžko bychom vysvětlovali, proč jsme vyřadili jiné blogery, a paní Provazníkovou ne. Kdybychom to totiž neudělali, byli bychom zase terčem kritiky za to, že někdo může opakovaně a stále dokola porušovat pravidla a někdo ne.

Spekulace, které se objevily v některých médiích, že za věcí stojí osobní zájmy, považujeme za absurdní, stejně jako spekulace ohledně jiných blogů, a proto na ně nechceme reagovat.

Admini blogu iDNES.cz

Rozumíme tomu, že blogeři budou chtít na tento text reagovat. Slušné reakce nebudeme stahovat do rubriky Hydepark, protože téma v této chvíli již přesahuje chod blogu.

Autor: Blog Info | čtvrtek 1.12.2016 14:01 | karma článku: 39.26 | přečteno: 21168x

Zdroj: http://info.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=570940

Každý může posoudit, nakolik byl cenzurní zásah oprávněný. Podle mého názoru (vyjádřím se ke třem bodům odůvodňujícím cenzurní zásah):

Ad 1) Nelze vylučovat stanovisko, které L. Provazníková uvádí, z diskuse. Osobně toto stanovisko nezastávám (mám přátele i mezi muslimy a vše je třeba bát v historických kontextech), ale upozornění na příslušný problém je legitimní.

Ad 2) Tam není nikdo urážen. Je to bohužel popis reality. Spíš bych řekl, že v tomto platí něco o potrefené huse.

Ad 3) Toto zdůvodnění je již zcela absurdní. "Naše" mainstreamová média chtěla využít příležitost, která se nabídla demonstrativním odchodem Bangy, k tomu, aby z něj udělal neposkvrněného hrdinu. Právě proto bylo nutno citovat jeho produkci, aby bylo možné jednak porovnat úroveň výstupů Bangy a Ortela, jednak aby mohl každý posoudit, zda Banga jednal konjunkturálně s cílem "zavděčit se" ve stávajících hrách, nebo z vlastního morálního přesvědčení. Třetím zdůvodněním vlastně iDNES obhajuje své právo na cenzuru názorů, které vystupují proti vulgaritě tím, že ji obnaží, tj. iDNES tímto vystoupila proti svému vlastnímu kodexu, a to je to nejhorší.

Velmi povzbudivé na celé kauze je ovšem hlas lidu. Velmi pozorně jsem přečetl všechny ohlasy na reakční článek "Proč jsme zrušili blog Lucie Provazníkové?"Nečekal jsem, jak jednoznačná, trefná i moudrá budou stanoviska drtivé většiny těch, co do diskuse vstoupili. Toto je autentický, nezkrácený (necenzurovaný) přehled všech ohlasů napsaných do pozdních včerejších hodin (3. 12. cca 21.00). Doporučuji si ho přečíst a podívat se i na hodnocení každého (mj. všimněte si, jak lidé již dokážou rozeznat používání dvojího metru a jak jsou na to oprávněně citliví):

Richard Siemko 90649

Bloger nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob,

Zdroj: http://info.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=30939

Mám otázku, platí tento kodex i pro novináře a další, kteří mají články na hlavní straně idnes?

+85/0

Jarda Farský 653

My jsme si to na výboru odhlasovali ....................jak symbolické

+114/−2

Julius Hurka 98503

Adminy blogu jsou Patrik Banga, Tereza Janků, Tereza Boehmová a Petra Bangová. Objektivita zarucena

+96/−2

Josef Suk 45004

Neznám ani Banga ani Provazníkovou. S inkriminovaným textem jsem se díky "Parlamentním listům" seznámil a děkuji jim za to. Doufám, že časy cenzury jsou v naší zemi minulostí a že snahy ji pod jakoukoliv záminkou zavést budou neúspěšné a pro cenzorská media smrtící. Ostatně tzv. politické korektnosti, při které se různí představitelé propracovali od zamlčování pravdy až k bezostyšnému lhaní, máme dost... A nakonec - text paní Provazníkové mi připadl minimálně trefný a hodný zamyšlení, textem pana Bangy se tedy opravdu kulturně ani jinak obohacen necítím

+71/−1

Vladimír Kroupa 87812

Já mám jinou otázku - PROČ nelze do blogů na idnes.cz vložit najednou rozklikávací odkazy na texty Radka Bangy, které ještě včera fungovaly? Jinde to jde, jen zde ne? Předem díky za odpověď...

+53/0

Josef Havránek 9114

Škoda slov - rodina Bangů hlasovala! Amen

P.S.

Jen kdyby tihle borci měli desetinu talentu, co má Lucie Provazníková.

+67/−2

Tomáš Pícl 36317

Ještě bych měl pochopení pro bod 3.

Pokud jde o bod 2, tam by musela být autorka konkrétní, aby byl porušen kodex. Pokud jde o bod 1, tam jde o výklad islámu. Muslim má přikázáno zabíjet nevěřící autentickým božím slovem obsaženým v Koránu, navíc by se měl svým chováním co nejvíce přibližovat proroku Mohamedovi, prokazatelnému masovému vrahovi.

JAK Z TOHO VEN?

Vrátit autorku zpátky na iDnes (myslím, že ta citace textů Radka Bangy není nijak závažným přestupkem) a pan Patrik Banga by měl přenechat řízení blogu někomu jinému, zamyslel bych se nad výměnou celého týmu. Nejen kvůli této aféře, ale kvůli tomu, že za jejich působení byli úspěšní a oblíbení blogeři odstaveni, jiní raději odešli dobrovolně a celá tato sekce ztratila svou prestiž i díky velmi svéráznému výběru článků do rubriky "Zaujalo nás".

+67/−2

Luděk Mazurek 70619

Tak především - docela kvituji, že se administrátoři k celé věci postavili čelem a tuto věc se pokoušejí veřejně vysvětlit, ač by vůbec nemuseli. 

Ano, některé věci v obsahu posledního blogu (zejména, pokud jsou citovány s vytržením z kontextu celého charakteru daného článku) zřejmě skutečně byly až za čarou a nějaký zásah tady proto byl důvodný. S tím mohu souhlasit.

Co mě ale na dané věci a tak nesmlouvavě radikálním postupu (zrušení úplně celého blogu Lucie Provazníkové) velmi zaráží je toto:

"Již 18. 1. tohoto roku jsme ji ale zcela jasně upozornili, že další porušení kodexu může vést ke stažení blogu z titulní strany. Paní Provazníková svým posledním článkem znovu porušila stejný bod kodexu."

Zdroj: http://info.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=570940

Mám tomu rozumět tak, že jakési poslední porušení pravidel ze strany blogerky Lucie Provazníkové, na které jste ji upozorňovali, bylo před téměř 1 rokem a jakmile dnes pravidla porušila (po uplynutí téměř 1 roku) znovu, tak trestem bylo hned a bez pardonu úplné odstranění jejího blogu?!  

Jak se takový váš postup tady shoduje s vámi deklarovaným tvrzením, že se s každým provinilcem nejprve pokoušíte dohodnout "po dobrém"? Vždyť tady mohlo dle mého názoru přece stačit přesunutí posledního blogu jinam s upozorněním, že obsahuje nepřijatelné pasáže v rozporu s kodexem a jakmile by je autorka opravila, její blog vrátit!

Proč k tomu tady takto nedošlo?

Na mě to takto celé působí v celém kontextu jako "velmi účelová a bezprecedentní" záležitost. 

+50/−1

Marek Hoffman 35400

Dovolte krátce reagovat... Všechny citace z blogů Lucie Provazníkové, které jste uvedli, vyjadřují pravdu a já bych je kdykoliv a kdekoliv podepsal... Je smutné, že iDNES podporuje pouze ty "správné" multikulturní názory, myslím, že se brzy názorově rozejdete s velkou většinou čtenářů... Média by měla sdělovat pravdu, a to bez obalu a bez dvojího metru, ale chápu, že musíte také platit složenky 

+81/−5

Milena Novanska 42799

Vysvětlovat lze leccos, obhájit ale určité kroky nelze. Stejně jako zdůvodňujete, že bloger nesmí urážet konkrétní osobu - pak bych se musela ptát, proč třeba nejsou zrušeny blogy takového pana Peszynského, který opakovaně sprostě uráží prezidenta republiky?

Současně bych se zeptala na etický kodex novináře (administrátora blogu), zda může při principu objektivity a vyváženosti psát vlastní blogy, v nichž vyslovuje jednostranná stanoviska. A je v přímém konfliktu zájmů, pokud reguluje výroky a názory vůči členovi rodiny?

nebylo by etičtější, názory nevyslovovat ve svém postavení a takové funkce se vzdát?  

+56/−2

Petr Tomek 16201

Proč jste, milí admini, (tedy milí asi ne) v jiných blozích zrušili funkčnost odkazů na velice sprosté texty Radka Bangy ? Tím pomáháte čemu ? Nebo komu ?

+36/0

František Nováček 14301

Už nebožtík Havel říkával, že pravda a láska vyhrává..., tak mi prosím odpovězte po pravdě: To, že Mohamed vraždil a souložil s dvanáctiletou holkou je lež?? A že se muslimové snaží žít podle života Mohameda je taky lež? A fakt popravdě...

O jaké nesnášenlivosti tady hovoříte?? Říkat pravdu znamená nesnášenlivost?

Napsat text písničky pana Bangy - https://www.youtube.com/watch?v=Jr6r4VLxypU

která je veřejně dostupná je projevem čeho? Nesnášenlivosti nebo rasismu?

+43/−1

Milana Kraemerová 27002

Milí admini, svojí hloupostí jste z Lucie Provazníkové udělali hrdinku (zaslouží si to, je to vtipná a chytrá holka) a na Radka Bangu jste zbytečně upozornili (kdo to ještě nevěděl, tak se takto dozvěděl, že je to sprosťák a primitiv) a objektivitu vaší "komise" jste zpochybnili. Udělali jste medvědí službu celému iDnes.

+72/−5

Vlaďka Černajová 28931

Děkujeme, že se nás snažíte uchránit špatného vlivu a směrujete nás k tomu správnému názoru. A to už dost dlouho. Ten článek jsem četla, než jste ho zrušili. Ráda bych si udělala úsudek sama, ale díky bohu, že to děláte za mě. 

+50/−2

Ondra Bartoš 93217

Mně osobně vadí to pokrytectví, to bylo keců je su charlie, a jak idnes kondolovala "A apelujeme na to, že svobodu slova nemůže žádný teroristický čin ohrozit." no tak ta paní Provazníková je asi nebezpečnější jak teroristi   

+55/−3

Marie Jandová 81356

Hlasující: Banga, Bangová......:-)

+55/−3

Libor Hladik 59857

Pravili admini blogu Idnesu, kde jste byli když se psalo o Zemanovi a kauze Brady. Prostě všechna zvířata jsou di rovna ..........;-)

+38/−1

Jiří Nosek 18716

Zbrojni a bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec (objevuje se i na čt24, čili žádný proruský živel) na PéeL o tvorbě Radka Bangy:

"Nemám rád kapelu Gypsy. Do předevčerejška jsem neznal ani jeden text jejího "zpěváka" Bangy. Našel jsem si je, a teď jich znám víc, než je mi milo. Jako člověk i jako občan ČR jsem upřímě zděšen tím, co všechno jsou nám, většinové populaci ČR, schopni "všemocní kapitáni showbussinesu" podsouvat jako "umění". Logická otázka zní, proč. Samozřejmě, prachy jsou až na prvním místě. Ale asi to nebude tak úplně všechno.

Gypsy vystupují často venku. Naposledy v Alžírsku. Věřím, že muslimským "místňákům" se písničky jejich "frontmena" líbí. Jsou v podstatě pozvánkami do Evropy, na levný holky, drogy a chlast. Zřejmě to zabírá. Chování tzv. "uprchlíků" k evropským ženám ukazuje, že texty páně Bangy padají na úrodnou půdu. Má každopádně našlápnuto na Zlatého .... no, asi ne už slavíka, ale něco podobného, třeba velblouda, až se to tady "votočí"."

Takže panu analytikovi by taky smázli hned první blog.

Asi by měl kodex blogera otevřeně přiznat, že zde se smí publikovat jen hanopisy na prezidenta Zemana, chvalozpěvy na multikulti a také salónní poezie pro slečny a paní.

Je mi smutno 

+58/−5

Pavel Machaček 5123

Ještě naposledy:

Nepatřím k zastáncům bezbřehé svobody a uznávám, že se zde jedná o komerční prostor, který je nabízen k využití z určitých obecně platných podmínek. Až potud je to v pořádku.

V pořádku je možná v tomto případě i zrušení blogu a registrace.

V pořádku mi však nepřipadá ZDŮVODNĚNÍ tohoto kroku. Nemyslím, že by požité vulgarismy odporovaly podstatě Kodexu a stejně tak mi nepřipadá, že ba se jednalo o dehonestující ataky konkrétní osoby.... které ostatně v jiných, dosti častých, případech zůstávají bez povšimnutí.

V neposlední řadě je minimálně etický problém v tom, když se hlasování o sankci zúčastní osoba blízká té, která je účastná a týká se jí situace, která je předmětem sankce. A pokud se tyto osoby hlasování nestranily, pak je to nejen netaktické, ale i .... (doplňte si sami).

+43/−3

Pavel Machaček 5123

Když jsem si přečetl odůvodnění zrušení blogerky, tak mi hned vytanula slova o čemsi shnilém....

+37/−2

Peter Nešvara 88627

Je to pár let kdy i mne byl zrušen blog. Bez varování a nenávratně.

Vzpomínám na výrok jedné komunistky, která nás v 70tých letech učila na základní škole. Cituji i po těch letech doslova, neb její slova mi uvízla v paměti: "U nás (rozuměj v socialistickém Československu) máme svobodu slova. Každý, kdo souhlasí s politikou KSČ může svůj názor svobodně vyjádřit. Samozřejmě, že nedovolíme mluvit těm, kteří mluví proti nám - to bychom byli blázni kdybychom jim to dovolili." Konec citátu.

Vidím, že některé věci se prostě nemění. Dnes máme opět svobodu slova přesně podle citace oné komunistky.

+31/−1

Dusan Krivsky 74573

Jasne, shodli jste se vsichni hned brzy rano, kdy uz tu blog nebyl . A Lucii jste sikanovali hned od prvnich blogu, kde jste chteli odzdrojovat prakticky kazdou jeji vetu. V kontextu, ze davate do doporucovanych blogu porrad dokola blogy, ktere se zastavaji Bangy a zaroven obvinuji jine lidi otevrene z nacismu.. Jste k smichu. Ruzni exoti tu v blozich nadavaji a smazani nejsou, naopak doporucovani. Ale nadavaji na ty spravne. Banga ani nemuze byt objektivni, kdyz za vsim vidi rasismus.

+36/−2

Pavel Machaček 5123

Doufám, že osoby blízké se hlasování pro možnou podjatost nezúčastnili.

+29/−1

Pavla Pokorná 21419

Vůbec se nechci pouštět do hodnocení blogu Lucie Provazníkové, co je ale asi k zamyšlení, je konflikt zájmů a podjatost, které zde nastaly v kauze R. Banga vs. Ortel a kde vhodnost příspěvků posuzovaly dva členové rodiny Bangových. Nejsme sice u soudu, ale tam je taková věc objektivním důvodem k vyloučení soudce.

+33/−2

Jiří Hodan 64730

Kecy kecy kecy. V tom případě jste museli smazat i blog peczynskeho

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (7x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář