R2016/009/M: Šnajdar - O naší (ne)stabilitě/2

2. prosinec 2016 | 07.00 |

Další podklad k monografii Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem je z pera Jiřího Šnajdara:

Míra využití lidského kapitálu – předpoklad stability jednotlivých zemí – 2. část

Jiří Šnajdar

Evropská unie jako problém

Evropská unie pomalu ruší svrchovanost jednotlivých vlád, nebo alespoň takto se dá vidět tento proces posledních let. Chystá se nahrazení těchto vlád jednou velkou centrální vládou, nebo to bude jinak?

Španělsko, Portugalsko, Irsko a Řecko se pohybují ve velmi těžkých ekonomických problémech. Řecko a Irsko musely dostat finanční podpory, aby situaci zvládly. Toto má velmi tvrdý vliv na vývoj a hodnotu Eura, což vidíme na porovnání US dolaru a Eura v dnešních dnech. Je to vše v rámci zákonů, anebo se jedná o přestupky k Maastrichtské smlouvě.

Španělsko má míru nezaměstnanosti mezi osmnácti až šestadvacetiletými lidmi kolem 50 %, evropský průměr činí okolo 35 %, pro tyto mladé a práce schopné síly jsou univerzitní diplomy k ničemu. Mladí lidé jistě nemohou být spokojeni s danou situací a jsou si vědomi, že se musí něco změnit. Možná, že se musíme připravit na nepokoje mezi mladými, především studenty. Mají k tomu společné sítě, kterými jsou propojení po celém světě a chtějí se bránit, aby se mohli lépe životně realizovat.

Není to řízení nějakou elitou, která dělá vše pro to, aby se zabránilo rozpadu EU, nebo aby nemohl být ohrožen světový řád, který byl nějak ustaven nebo připraven.

Tedy EU se řídí společnou hospodářskou politikou, která ale nepřináší hledané výsledky.

Když se v minulosti zrodily bankovky, dnes nesprávně označované jako papírové peníze.

Ve skutečnosti však bankovka není peníz, protože nemá vlastní hodnotu. Je to pouze závazek či příslib peněz. S okamžikem vzniku bankovek musely vzniknout banky. Dnes jsme na papírové peníze tak zvyklí, že si vůbec neuvědomujeme dřívější význam bankovek, zlaté certifikáty, tedy bylo možno získat, jako protihodnotu – zlato.

Po dvou světových válkách již to takto neplatí, bankovky jsou již peníze. Takto se vytvořilo zákonné platidlo pro všechny závazky státní i soukromé, snad se dá říci, že platíme dluhy.

Situace a možnosti vládců, včetně bankéřů, pak směřovali k tomu, že financovali státní rozpočty, války a jiné projekty z dlužních úpisů v hodnotě vyšší než mělo zlato v jejich vlastnictví. Tímto vzniká situace, že není možné zjistit, jakou skutečnou hodnotu má měna.

Dokud lidé důvěřují těmto měnám, tak je vše v pořádku, ale okamžitě jak dojde k nedůvěře, musí následovat zhroucení měny a tím i hospodářství země nebo zemí.

"Peníze nezřídka přivedly celé masy lidí na scestí. Velké kultury se proměňovaly v zoufalé hráče, riskující celou svou existenci pro kus papíru... Lidé uvažovali, mírně řečeno, jako stádo. Ukazuje se, že ve stádu člověk o rozum přijde rychle. Smysly se pak naopak zotavují jen

poznenáhlu, pomalu jeden člověk za druhým." (Charles Mackay)

Zkušenosti z řádně nekrytých měn, vedly k tomu, že se musely vytvořit trvalé peněžní jistoty, možná i trvalejší mír, jak víme za zkušeností v historii. Bankovky byly vázány na skutečné hodnoty, reálné protihodnoty.

V dnešní době se pohybujeme v bezhotovostním platebním styku, tedy možná platíme tím, co neexistuje. Nyní již používáme v každodenním styku platební karty. Musíme se však také zeptat jinou otázku, co se stane, když banka nemůže vyplatit vaše peníze, jelikož tyto peníze nebudou již banky vlastnit v hotovosti.

Migrace jako problém

Dalším velmi palčivým problémem, se kterým se současně potýkáme, je migrace. Pohyb velkého množství nových příchozích do Evropy je nevídaný a představuje největší tempo přesunů populací od pádu Říma. Tedy si musíme uvědomit, že tento fenomén mění naší civilizaci a evropskou kulturu vytvářenou po tisíciletí. Nesmíme opomenout, že bílé evropská populace má v průměru jedno až dvě děti na rodinu, zatím co jiné etniky mají v rodinách v průměru kolem pěti až šesti dětí, možná i více... Tedy se nám může stát, že během několika desítiletí bude Evropa kulturně zcela jiná.

Není možná lepší se zamyslet, jak tuto kolonizaci zastavit a být více si vědomi toho, že po pádu Říma noví kolonisté tuto kulturu přijali a dále rozvíjeli. Nutno si uvědomit, že dnešní noví kolonisté tuto evropskou kulturu chtějí nahradit svou vlastní. Přichází tedy nový konflikt mezi křesťanskou kulturou a islámem, což nás vrací do minulosti o více než tisíciletí. Západní civilizace se ocitla ve skutečném boji o své přežití, ale je to způsobeno s přispěním pátých kolon, které pracují zevnitř za pomoci nařízení, institucí až po státní úřady.

Snad ještě nikdy v dějinách se žádná civilizace tak dobrovolně vzdávala svého bohatství, jak rozdává dnešní západní civilizace. Toto se děje za situace, kdy tato civilizace je krutě, intenzivně a vynalézavě napadána z mnoha stran. Západní civilizace prožívá dobu mnohanásobného ohrožení. Celá planeta je ohrožena přírodními problémy, klimatickými změnami, nedostatkem vody, přelidněním a jinými. Podívejme se nyní na aspekty sociologické, politické a psychologické. Kulturní likvidaci jsem zmínil výše, nyní ještě přichází systematické posilování státní moci, nadstátních a globálních institucí ovládajících, kontrolujících, šikanujících občany a toto likviduje individuální svobody. K tomu všemu ještě přichází problém islámu se všemi podobami ovládání jiných kultur a jejich likvidaci.

Tedy je nutné si uvědomit, že co naše civilizace vytvořila od umění výtvarného, hudbu, literaturu a divadlo, až po vědu, ekonomickou prosperitu a politickou kulturu, již brzy se může proměnit na povědomí dávných slavných časů. Co může následovat, je velmi těžce představitelné?

Evropský islám se tedy bude muset chovat jako evropské křesťanství, bez trestu smrti, bez náboženských válek, bez inkvizice, ale též bez džihádu a práva šaría. Je nutné, aby se podřídil evropským demokratickým zákonům, jako každá jiná instituce, organizace nebo jednotlivec a též být trestán za nedodržování těchto zákonů. Akceptovat západní kulturu, ideovou pluralitu a evropskou politickou kulturu, jako to učinili jiné etniky. K tomuto se musí probudit a začít dobře fungovat celý evropský a právní systém.

Musíme si uvědomit, že výše uvedené body islámu a džihádu likvidují celou naši civilizaci, která je tolerantní ke všem náboženstvím, je též vědecko-ateistická, tedy jsme všichni ohroženi i naše společnost. Musíme se tomu bránit, najít vůli se bránit a nabýt smířeni s tím, že jak již se stalo v dějinách mnohokrát, že i tato naše civilizace by měla zaniknout.

(Pokračování příspěvkem dalšího autora)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář