R2016/008/M: Šnajdar - O naší (ne)stabilitě/1

1. prosinec 2016 | 06.00 |

Další podklad k monografii Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem je z pera Jiřího Šnajdara:

Míra využití lidského kapitálu – předpoklad stability jednotlivých zemí – 1. část

Jiří Šnajdar

Knihy, ze kterých vycházím:

Great Degeneration – Velký rozklad, (o úpadku institucí a zániku ekonomik). Autorem je Naill Ferguson (profesor historie na Harvardské univerzitě). Vydáno v roce 2012, ISBN 978-80-257-1638-0.

Jak zbít civilizaci, Benjamin Kuras, 2015, ISBN 978-80-7281-500-5

Úvodní otázka

0001pt;line-height: normal">"Jak se projevuje to, že v současné době nepůsobí země EU dostatečně výrazně silou pozitivního příkladu?"

Chci se věnovat tématu v pořadí, demokracie, kapitalismus, právní stát a občanská společnost. Tyto témata jsou enormně komplexní a skrývají soubory vzájemně propojených  a provázaných institucí. Tedy tyto instituce musí řádně fungovat a být činné, jestliže něco začne skřípat, není dobré pohlédnout na nablýskané formální pouzdro, ale je třeba nahlédnout do nitra instituce a institucí. Náš problém, proč již tak dlouho stagnujeme, je v zákonech a institucích, které nás řídí. Dalším rysem stagnace je schopnost zkorumpované elity, zneužívat administrativně – právní systém k vlastnímu prospěchu. Tedy tyto elity se těší velké bezpečnosti, ostatní vlastně chudí příbuzní s menšími kapitály, nemají snad bezpečnost žádnou.

Musíme vidět, aby instituce – tedy řekněme parlamenty, byly demokratické. Zvolení členové by měli dodržovat všechna pravidla, a též se věnovat neústupně zájmům svých voličů, též těm co hlasovali proti, nebo být v rukou těch, co financovali jejich volební procesy a kampaně. V novodobých národních státech je vytvořena řada institucí, které regulují a určují hospodářský, společenský život a zabývají se přerozdělováním příjmů na snivé úrovni.

Navazující otázka:

"Co přesně se v soudobém západním světě zvrtlo?"

K tomu Ferguson: "Zároveň mě však pohání obava, že ekonomická stagnace může paradoxně mít i nebezpečně dynamické politické následky"

Zcela jasně je třeba si uvědomit, že stagnace je příčinou degenerace institucí, jejichž postupy, hospodářské a politické kroky jsou podřízeny chamtivosti elit, které je řídí.

Podívejme se třeba na náš "Český dolíček" v devadesátých letech minulého století. Mizení národního majetku, které proběhlo v devadesátých letech, to vše především na základě pravdivých či obecně známých skutečností a faktů, jejichž relevanci a pravdivost si můžeme volně ověřit.

Kuponová privatizace nám může velmi snadno ukázat, jak se proměňoval státní majetek na soukromé vlastnictví. Tento postup byl možná záměrně vytvořen, tak aby vše proběhlo beztrestně ke všeobecné spokojenosti občanů, kteří ještě za kuponové knížky platili a potom jim byla nabídnuta možnost odkupu akcií, velkými hráči na trhu. Co je velmi důležité zdůraznit, za podpory medií a masáže občanů, kteří se privatizace zúčastnili ve vysokých procentuálních průměrech.  Propagace byla silná, bylo dosaženo nevídané pozitivní aktivity a odezvy občanů.

Jak kuponová privatizace dopadla, víme velmi dobře. V prvé řadě byl majetek okamžitě zpronevěřen a znehodnocen. Toto se dělo nevýhodnými obchodními machinacemi, systémovým vyváděním aktiv a tvořením pasív, tedy správně řečeno, tunelování, ať již odborně, ale velmi často i neodborně.

Druhým vhodným faktorem, jak se zmocnit majetku, byl systém dosazování vhodných vedoucích pracovníků do těchto zprivatizovaných podniků. Tento systém umožnil pracovat s těmito organizacemi opět systémově a tunelování probíhalo postupně dle potřeby. Těchto případů s dá najít nespočet a velmi snadno, jsou též publiku dobře známy.

Samostatnou agendou jsou harvardské fondy, tedy Harvardský průmyslový holding a.s., kde velké objemy zdrojů zmizely v zahraničí v daňových rájích a bankách. Musíme podotknout, že fakticky se nikomu nic neblahého nepřihodilo, možná až na nějaké jednotlivce.

Situace v bankovním sektoru probíhala zcela jinou metodou. Bylo utvořeno několik desítek bankovních institucí, které postupně skončili v konkurzu nebo likvidaci. Tyto bankovní instituce byly využity k transakcím, které sloužili k tomu, aby napomáhali podnikům k přežití. Nevíme, kolik těchto ztrátových úvěrů bylo již od počátku záměrně vyvedeno z bankovního sektoru s úmyslem již nikdy tyto zdroje vrátit, nebo prostě finance byly jinak znehodnoceny. Vše bylo možné za podpory slabé legislativy nebo nečinností policie nebo jiných orgánů. Vláda podporovala tehdejší kapitány průmyslu, aby jejich výsledky byly na patřičné úrovni.

Jak se tehdejší vládní orgány postavili k těmto problémům v bankách, buď ukončili činnost, příkladů není málo, nebo byly nákladně sanovány. Jiná možnost byla využita v odkoupení klasifikovaných úvěrů, garance, převedení nedobytných pohledávek na Konsolidační agenturu a jiné.

Sumy pro tyto aktivity zmíněné výše jsou v řádech miliard. Tyto aktivity byly prováděny velmi jednoduchým způsobem, úvěr od banky se nesplatil, tedy byl převeden do Konsolidační banky a později prodán, jako nevymahatelná pohledávka za velmi nízkou cenu ve vztahu k výši úvěru. Tyto příklady jsou velmi neetické až absurdní, když někdo si půjčí stovky milionů a následně přes spřátelenou organizaci si odkoupí od Konsolidační banky pohledávky vlastní, za několik milionů.

Tyto kroky neměli skoro nikdy soudce a obžalované, vše často vyšumělo do ztracena a snad jen několik málo jedinců bylo odsouzeno.

(Pokračování příspěvku)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář