R2016/002/M: Metody myšlení (úvod)

25. listopad 2016 | 07.00 |

Jako první podklad k monografii Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem uveřejňuji pracovní verzi úvodu k 6. kapitole. Ne náhodou, jak uvidíte z obsahu:

6. kapitola: Metody myšlení

O významu této kapitoly

Metodám myšlení, konkrétně pak způsobu práce s pojmy při odhalování a interpretaci přesahů stávajícího poznání, věnujeme v letošní monografii větší prostor, a to z několika důvodů:

1. Předně, jak jsme již poznamenali v úvodu, je přesné vymezení pojmů (definice a předpoklady platnosti základního tvrzení, které je v definici obsaženo, tj. definice a její kontext) základem poznání. Zejména v oblasti společenských věd, kde k využití toho, co se obvykle nazývá kvantitativní metody, lze přejít až na základě velmi přesného pojmového uchopení reality. Pokud přeskočíme trpělivé odhalování předpokladů, které bývají z velké části skryté, můžeme i velmi účinné kvantitativní metody používat, aniž by závěry, ke kterým dospějeme, měli nějakou vypovídací schopnost. Důrazem na vyjádření některých základních postupů, které lze využít či které je nutno dodržovat při práci s pojmy, se snažíme (na základě těch zkušeností, které jsme získali v diskusích nad tématy, jimiž se zabýváme) přispět k lepšímu porozumění našeho textu.

2. Schopnost přesahu stávajících tvrzení a schopnost interpretovat tento přesah, následně pak tuto interpretaci zafixovat a vyjádřit formou příslušných pojmových určení, je základním atributem duševní svěžesti. Fyzické stárnutí lze různě zpomalovat, ale vůči němu je čas mocným soupeřem, který nakonec vždy zvítězí. Pokud jde o duševní stárnutí, zde jsme v mnohem lepší pozici. Stačí odvrátit riziko upadnutí do těch stereotypů, které dávají člověku klapky na oči, takže ztrácí schopnost vnímat nové a má tendenci stávat se nepřítelem nového. Tato podoba stárnutí má příčiny metodologické. A ty lze prolomit. Stačí si (a platí to pro kterýkoli obor lidské činnosti) neustále uchovávat a pěstovat schopnost přesahu. Čím více zkušeností máme, tím větší díl ze všech možných směrů přesahů stávajícího poznání si můžeme uvědomovat a tím dynamičtější v odhalování a interpretaci přesahů stávajícího poznání můžeme být. Zde plynutí času vedoucí ke stárnutí žádné limity neklade, protože dříve, než by se nějakým způsobem nějaká omezení mohla projevit, sehraje svoji zlomyslnou roli stárnutí fyzické. Tj. podrobným výkladem toho, jak si uchovat duševní svěžest a co je jejím základem, odpovídáme na námitky vztahující se k otázce omezení v oblasti prodloužení období produktivního uplatnění člověka, resp. konkretizujeme představu toho, jaké rezervy se v této oblasti skrývají.

3. Konfliktnost současné doby, jejíž příčiny jsme popsali v předcházejících dvou monografiích, souvisí s degenerací a rozpadem jádra současné globální moci. Vedlejším, ale současně nejnebezpečnějším produktem rozpadu jádra globální moci a vyhrocování konfliktů, které má tento rozpad za následek, je fenomén, k jehož označení je nejvhodnějším pojmem ZAPOUZDŘENĺ jako krajní projev skupinové konformity. Vzniká ze slouhovství globální moci, kdy si člověk nechce přiznat roli, která mu připadla, to že se stal zmanipulovanou figurkou v důsledku souběhu dvou nástrojů použitých proti jeho psychice. Nechce si přiznat, že byl řízen poskytováním in-side informací, a nechce si přiznat, že byl veden k adorování použití dvojího metru v kauzách prestižního prosazování toho řešení, které mu bylo globální mocí avizováno. Rozpad současného jádra globální moci se projevuje právě tím, že ztratilo schopnost prestižního řešení, které okruhu "zasvěcených slouhů" předkládalo jako garantovanou in-side informaci. Zapouzdření je terminálním stádiem manipulace, kdy člověk plně ztrácí schopnost realisticky vnímat probíhající dění, a cokoli, co vybočuje ze stereotypu, do kterého byl vmanipulován, vnímá jako své ohrožení a reaguje na něj zvýšenou agresivitou, která se normálním lidem v jeho okolí jeví iracionálně až patologicky (a taky patologická je). Právě proto má názorná představa toho, jak probíhá zdravé myšlení, proč je jeho základní oporou přesah stávajícího poznání spojený s tvorbou příslušných představ a jejich ztvárněním prostřednictví přesných pojmových určení, důležitou součástí:

- Prevence proti zapouzdření.

- Léčení lehčích případů (podpora imunity vůči manipulaci a postupný návrat k normálnímu, nezapouzdřenému vnímaní reality).

- Poskytnutí opory normálním lidem, aby včas v běžné komunikaci fenomén zapouzdření rozpoznali a uměli na něj vhodně i citlivě reagovat.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář