R2016/001/M: Příprava monografie 2016

24. listopad 2016 | 07.00 |

Dnes a zítra probíhá konference k lidskému kapitálu (24. – 25. listopadu). Proto uzavíráme předkonferenční diskusi a začínáme práci na monografii (třetí v pořadí tohoto typu), ve které se pokusíme co nejpřesněji a nejúplněji ukázat specifika současné zlomové doby, příčiny problémů, nastínit komplexní přístup jejich řešení, a to včetně dlouhodobé vize i toho, čím začít. Připomínám, kde lze stáhnout plný text dvou předcházejících monografií (a získat informace o naší konferenci):

http://radimvalencik.pise.cz/3586-r2016-150-na-uvod-predkonferencni-diskuse.html

Práce se může účastnit každý, náš tým je otevřený, podobně otevřené jsou i akce, které pořádáme.

Zde je první pracovní stručný nástin toho, co bude v monografii, včetně předpokládaného rozsahu (požadavek je, aby se monografie vešla se vším, co k odbornému textu patří, do 100 stran).   

0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}

Ekonomický základ odvětví produktivních služeb

a zahájení komplexních reforem

Tiráž, obsah, technické údaje (2 strany)

1. Úvod

Návaznost na dvě předcházející monografie

V čem byla specifika přípravy monografie v roce 2016: Důraz na srozumitelnost a konkrétnost, pokud jde o vymezení postupu při praktické realizaci. Souvislosti s přípravou programů politických stran pro volby v říjnu 2017.

Metoda:

Přesné vymezení pojmů, interpretace přesahu stávajících definic (zejména pojmu "penzijní pojištění", mj. toho, jak je tento pojem definován v zákoně příslušném), návazně původní matematický model, mj. i "estetický" aspekt dobré definice

Využití přesného definování pojmů k formulování tezí

Propojování souvisejících oblastí, které mají odlišnou terminologii

Metodika zkoumání procesu realizace teorie v praxi

Prameny:

Rozlišení na dílčí a syntetické

Tým:

O tom, jak tým vznikl, kdo jej tvoří, jaké metody týmové práce využíváme

Akce:

Co předcházelo vydání monografie, co bude po jejím vydání následovat, aby byl její přínos maximálně využit

Realizační lobby

Základní obrat:

Oproti předcházejícím monografiím je za východisko reforem považována reforma systému penzijního pojištění, a to ze zcela zásadních důvodů

(12 stran)

2. Teze

Proč teze

Teze a slovník, přesah pojmů – tak aby bylo zvýrazněno to nejdůležitější

Kritická reflexe stávajících tezí a nové teze

Původní teze – stručná charakteristika

Proč nové – co nového jsme zjistili, proč je nutné teze přepracovat

Nové teze

Od tezí k textu

Jak budeme postupovat v rozpracování (výklad) tezí v jednotlivých kapitolách

(6stran)

3. Plně zásluhový a plně uzavřený systém, postgraduální nadstavba

Teoreticky nutno ujasnit, zda výklad začít systémem, nebo nadstavbou a jejím rozšířením, resp. jak co nejsrozumitelněji objasnit, proč právě reformou v této oblasti začít.

Plně zásluhový a plně uzavřený průběžný systém penzijního pojištění

Definování a popis

Postgraduální plně uzavřená a plně zásluhová nadstavba současného systému penzijního pojištění

Definování a popis

Proč právě zavedením postgraduální plně uzavřené a plně zásluhové nadstavby současného systému penzijního pojištění začít reformy

Zdůvodnění a konkrétní kroky

(20 stran)

4. Navazující aktivity (co a jak bude odstartováno na bázi transformace penzijního systému)

Zdravotnictví

Co a jak bude odstartováno na bázi transformace penzijního systému v oblasti zdravotní péče

Vzdělání

Co a jak bude odstartováno na bázi transformace penzijního systému v oblasti vzdělání, zejména celoživotního vzdělání

Lázeňství a další oblasti

Co a jak bude odstartováno na bázi transformace penzijního systému v oblasti lázeňství i dalších oblastech

Jak spolu reformy v jednotlivých oblastech souvisejí

(20 stran)

5. K metodám myšlení

Tři důvody, proč zařazujeme tuto část

Pojem, definování pojmů, práce s pojmy přesah stávajícího poznání.

(10 stran)

6. Nejvýznamnější teoretický poznatek získaný v roce 2016

Fenomén zádrhele na finančních trzích

Popis, aplikace na danou problematiku

(8 stran)

7. Problém realizace

Kritická reflexe možnosti využití modelu hry TITANIC

Co model přinesl, jak jej využít, v čem jsou jeho omezení

Charakteristika současného vývoje veřejného mínění

Jak ovlivnit tvorbu programů politických stran před volbami v říjnu 2017

Krize programové tvorby politických stran

Důsledky krize

Možnosti, které se nabízejí pro její řešení

Čím začít

Návazně na náměty, které byly formulovány loni

(16 stran)

8. Závěr

Shrnutí

V jakých směrech dále rozvíjet teorii

(4 strany)

Summary anglicky, slovník základních pojmů

(2 strany)

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář