Kdo a jak u nás vládne?

14. prosinec 2012 | 09.42 |

Kdo a jak u nás vládne?

Dvě události z adventního víkendu a co je spojuje?

1. Pražská organizace ČSSD si za předsedu zvolila Karla Klímu, který věrně sloužil i za Petra Hulínského.

2. Výkonná rada ODS vydala prohlášení, ve kterém považuje za varovné pokračující sbližování KSČM a ČSSD.

Jak spolu tyto události souvisejí? Tím, že ilustrují, jak v naší společnosti působí to, co jsem před časem pojmenoval struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. To je fenomén, kterého se budeme velmi obtížně zbavovat. Dokud to však neudělám, bude hůř a hůř.

Co jsou to struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad?

Jejich pojmenování a návazně pak analýza předpokládá uplatnění teorie her. Vznikají na bázi hry, která je nazvána Tragédie společného (Tragedy of Commons). Představme si skupinu farmářů, kteří uzavřeli dohodu o čerpávání vody ze společné zásoby v době sucha. Tuto hru lze popsat prostřednictvím rozdělení výplat formou dvoumatice, přitom předpokládáme, že každý hráč (v jednom případě jeden z farmářů, ve druhém případě všichni ostatní farmáři) má dvě strategie – dohodu dodržet a dohodu nedodržet. Když všichni dohodu dodrží, sklidí každý největší úrodu. Když jeden hráč dohodu poruší a čerpá vody tolik, kolik potřebuje, bude mít sklizeň mnohem větší, zatímco ostatní farmáři úbytek vody téměř nepocítí. Když však dohodu poruší všichni, budou mít úrodu velmi nízkou. Nejhůře dopadne ten farmář, který bude pravidla čerpání vody dodržovat, zatímco všichni ostatní je poruší. (V typicky české verzi tuto hru výstižně ilustrují dialogy, vedené na téma rozkradená tombola ve Formanově filmu Hoří, má panenko).

Na bázi modelu této hry se pak testuje, jak se hráč (kdokoli, kdo se nachází v obdobné situaci) zachová, pokud přistihne jiného hráče, jak porušuje obecně uznávaná pravidla či zásady. Lze uvažovat následující případy:

- Oznámí ostatním, že určitý hráč obecně přijaté zásady porušuje, což má za následek potrestání hráče porušujícího tyto zásady.

- Neudělá nic, protože se bojí odvety ze strany hráče, kterého by udal; sám však nechce obecně přijaté zásady porušit, aby komunita mohla i nadále fungovat.

- Začne porušovat obecně uznávané zásady rovněž, aby nedopadl nejhůře ze všech.

- Využije příležitost, začne příslušného hráče vydírat a nutit jej k tomu, aby začal porušovat pravidla i v jiných případech; současně však porušení pravidel kryje a příslušného hráče protěžuje (protože ví, že může významně ovlivnit jeho chování).

Na základě toho se vytvářejí námi již zmíněné struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Pokud se rozrostou a prorostou společenskými institucemi, zejména pak těmi, jejichž funkcí je zabezpečit dodržování zákonů či v širším smyslu slova obecně přijatých zásad, podstatně se mění společenská atmosféra. Na výsluní se dostávají ti, kteří se porušování obecně přijatých zásad dopouštějí, a slušní lidé nemají šanci.

To, že k přebujení struktur založených na vzájemném krytí lumpáren (což je jednodušší výraz pro porušení obecně přijatých zásad) došlo, se pozná podle toho, že ti, co narazí na nějakou nepravost a oznámí to, jsou potrestání, zatímco ti, kteří se této nepravosti dopustili, trestu unikají a mohou pokračovat ve svých lumpárnách dál.

U nás jsme toho svědky velmi často. Dokonce i v případech, kdy kvalifikovaní státní úředníci s mnoholetými zkušenostmi korektně a v souladu s pravidly služebního postupu (většinou formou řádného oznámení podezření z trestného činu) oznámili a doložili případy korupce, byli okamžitě příslušnou institucí, ve které ke korupci došlo, tvrdě potrestáni (většinou odvoláni z funkce a propuštěni). Jen namátko případ z poslední doby:

- "Když šéf jednoho z odborů ministerstva zahraničních věcí odhalil, že se na úřadě předražovaly zakázky až o desítky milionů, čekala ho místo pochvaly výpověď. Ministr Karel Schwarzenberg o problémech věděl a nechal věc prošetřit. Policie však případ odložila."http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-57026040-schwarzenberg-pripustil-ze-na-ministerstvu-resil-predrazene-zakazky-bez-efektu

- Dále se jedná o kauzu bývalého ministra životního prostředí P. Drobila, kde L. Michálek po upozornění na korupci přišel o místo šéfa fondu životního prostředí: http://zpravy.idnes.cz/michalkova-satisfakce-premier-se-mu-omluvil-ministr-dopravy-nabidl-praci-1l6-/domaci.aspx?c=A101220_132922_domaci_jw

- Struktur založených na vzájemném krytí nepravostí, které se rozbujely právě za velké koalice ODS a ČSSD v Praze personifikované ze strany ODS P. Bémem a ze strany ČSSD P. Hulínskýn se pak týká např. kauza odvolání šéfa pražského Dopravního podniku V. Liche poté, co podal několik trestních oznámení na korupci: http://praha.idnes.cz/bohuslav-svoboda-oslabuje-v-prazske-ods-f0s-/praha-zpravy.aspx?c=A120817_121159_praha-zpravy_jav

Bylo by možné pokračovat dál. Šetření všech případů názorně ukazuje (k tomu existují v dostupných sdělovacích prostředcích stovky odkazů), jak do institucí, které by měly společnost chránit před porušováním zákonů (a v širším smyslu slova obecně přijatých zásad) pronikly struktury založené na vzájemném krytí porušování těchto obecně přijatých zásad.

Co z toho hlediska může teorie?

Jen pro zajímavost. Již ve Výroční zprávě BIS za rok 2010 se uvádí: "Spíše než o pevnou strukturu se jedná o systém volných, vzájemně spolupracujících a prostupných sítí disponujících penězi a/nebo vlivem a kontakty. Vedle skrytého působení, uplatňování vlivu a používání korupce lze mezi typické jevy zařadit i využívání specialistů (např. právníků, daňových a mediálních odborníků). Takové struktury se neuchylují ke zjevnému fyzickému násilí. S jejich působením souvisí i zajišťování nepostižitelnosti prostřednictvím ovlivňování orgánů činných v trestním řízení a soudů."http://www.bis.cz/n/2011-09-07-vyrocni-zprava-2010.html

To je cenný postřeh, ale přece jen dosti povrchní pohled. Podle mého názoru je jedním z nejvýznamnějších úkolů teorie (která se zabývá společností) využít účinné prostředky (mezi které patří zejména teorie her) a odpovědět na otázky: Jak vznikají struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad? Jak fungují? Jak se vyvíjejí? Jak čelit jejich vlivu?

Současná realita (nejen u nás) pro tuto analýzu nabízí nesmírně cenný empirický materiál. Teoretik zabývající se touto problematikou se může cítit podobně šťastný, jako když v blízkosti naší galaxie vybuchne supernova, a to mu nabízí možnost kalibrovat obecné teorie popisující náš Vesmír.

Moje vlastní zkušenost z teoretické analýzy problematiky struktur založených na vzájemném kryté porušování obecně přijatých zásad ukazuje, že teorie zde dokáže říci velmi mnoho. K tomu se vrátím v některém z dalších blogů. Teď ještě zpět k tomu, čím jsem začal.

Proč ODS varuje ČSSD před spojení s KSČM a pražská ČSSD zvolila K. Klímu?

J. Dienstbier okomentoval zvolení K. Klímy na Facebooku slovy: "Pražská chobotnice má tuhý kořínek. Dříve nebo později však stejně skončí. Je třeba vytrvat." Sám K. Klíma ke svému vítězství řekl: "V první řadě je potřeba organizaci znovu sjednotit, vyčistit od těch všech problémů, které se nahromadily v minulém období, kdy to nebylo zrovna šťastně, že jsme uzavřeli koalici s ODS, která nás potom vypověděla."

Volba K. Klímy je patrně jen kompromisem. Ovšem J. Dienstbier má hodně velký kus pravdy. Nedořešené problémy pražské organizace ČSSD představuje obrovské riziko nejen pro tuto stranu, ale pro celkový vývoj v naší zemi. Proč? Současná vláda prolezlá strukturami založenými na vzájemném krytí lumpáren již napáchala tolik škod a má takové máslo na hlavě, že lze logicky očekávat zásadní změnu po volbách. Jenže těmito strukturami je prolezlá i část ČSSD. Zejména pražská organizace. A ve snaze vyhnout se drtivé porážce i jejím následkům bude tato skutečnost strukturami založenými na vzájemném krytí lumpáren, které ODS ovládají, nepochybně využita a zneužita. Pak je tady ovšem ještě KSČM. Ta, jakkoli je spíše sterilní politickou stranou, doposud neměla příležitost se "namočit". To je jeden z důvodů, proč zcela zkompromitovaná ODS tak křičí. A kromě jiného, je vytváření fiktivního nebezpečí a zneužívání historických stereotypů poměrně dobrou kouřovou clonou k přikrytí lumpáren, typickou kouřovou clonou, jakou struktury založené na vzájemném krytí využívají.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.1 (10x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Kdo a jak u nás vládne? jiří adámek 20. 12. 2012 - 16:10