Podaří se Listopad 2016 přeměnit v Majdan?/2

10. listopad 2016 | 07.00 |

Před letošním Listopadem ve vzduchu doslova visí otázka, zda se jej podaří přeměnit v pražský Majdan. Nepochybně budeme svědky takového pokusu, který bude mít mohutnou oporu v mainstreamových médiích, "aktivistech" financovaných "neziskovkami" napojenými na zpravodajské služby i části politické reprezentace, která se již dávno přeměnila ve slouhy globální moci. Té současné, té, která degeneruje, rozpadá se, ale o to je nebezpečnější. Jaké důsledky má její projevy jsme viděli na vlastní oči ve vrcholné fázi "demokratických" prezidentských voleb v USA.

Podle mého názoru se přes veškerou snahu "Sametová II" à la "pražský Majdan" nepodaří, i když se ti, kteří se v ní budou angažovat, budou hodně snažit a budou mít velkou oporu od struktur globální moci. Ti, kteří si dělají iluze o tom, že se to podaří, budou zklamání. Nepochopili totiž logiku toho, jak proběhl Listopad 1989. Nepochopili, protože nechtěli pochopit. Protože si o sobě dělají iluze, v důsledku toho jsou pak frustrováni. O to více pak projevují hysterie, agresivity, o to více se zapouzdřují do skupinové konformity.

Neuvědomují si a nechtějí si uvědomit, že Listopad 1989 mohl proběhnout a proběhl jen proto, že jednou z hlavních sil byl i vnitrokomunistický odboj. Tj. že obrovská většina členské základny KSČ se rozhodně, s plnou zodpovědností, nikoli z kariérních či jiných důvodů, ale proto, že to považovali za správné a poctivé, postavila proti vedení strany a státu, které ztratilo kredit. Postavili se proti němu nikoli pod vlivem nějakého "západního vysílání", ale na základě vlastních zkušeností. Právě proto se Jakeš a spol. cítili jako "kůl v plotě".

Po Listopadu se ti, kteří se angažovali ve vnitrokomunistickém odboji rozešli různým směrem. Někteří se pokusili a dodnes pokouší komunistickou stranu reformovat, někteří přímo nebo různými oklikami přešli do sociální demokracie, někteří začali působit i v pravicových stranách, někteří se přestali politicky angažovat. Ale všichni tvoří nezmanipulovatelnou část společnosti, která je, jak jsem si ověřil, schopna přenést svou zkušenost i mezigeneračně. Prostě proto, že vždy měli dost rozumu.

A tuto sílu se nikdy nepodaří získat pro rumlovsko-kocábovské hrátky (předvedené v Krausově pořadu), pro "nové obroditele" typu Pithar-Němcová-Herman předvedené Horáčkem na Staromáku, pro vyhlašovatele nepokojů typu Bartošky, kterému se asi zdálo, že na něj zapomněli a že mu ujel vlak, když předvedl své politické ejaculatio precox.

Kromě toho chybí Havel. Především proto, že tehdy ho nikdo neznal, a proto si o něm někteří mohli dělat iluze. Dnes se těžko, těžko hledá někdo z těch, co usilují o pražský Majdan a o kom by si mohl soudný člověk dělat iluze.

Proto považuji za užitečné připomenout (již po třetí) v rámci krátkého (čtyřdílného) seriálu to, jak to v Listopadu 1989 skutečně bylo. Uveřejňuji i stručný úvod k loňskému zveřejnění seriálu, který připomíná dobovou atmosféru. A uveřejňuji příslušné čtyři díly přesně v tytéž dny jako loni a předloni.

Druhá část:

Při hodnocení toho, jak probíhaly změny v roce 1989, se zapomíná (a dodávám – velmi "rádo" zapomíná), jakou roli sehrálo to, co lze (byť i s dodatečným upřesněním) nazvat "vnitrostranický odboj", tj. snaha o změnu režimu produkovaná silami uvnitř KSČM. Především se však zapomíná na nejdůležitější složku tohoto odboje – angažovanost řadových členů KSČ. Těch, kteří s členstvím v KSČ nespojovali žádná kariérní očekávání a kteří si uchovali dost střízlivého rozumu.

To, že se na tyto normální a poctivé lidi, bez kterých by nebyl žádný Listopad, zapomíná, plnilo a plní svůj účel. A projevuje se to pak v takovém paradoxu, že Milouš Jakeš i Petr Cibulka vidí příčinu změn (kdo za tím stál) zcela stejně: Vrcholná komunistická nomenklatura napojená na tajné služby, která sledovala své ambice a v podstatě je i svou přetransformací do nových podmínek dosáhla.

A jak to bylo ve skutečnosti? K odpovědi na tuto otázku si vypůjčím některé myšlenky a pasáže z článku, který jsem napsal před dvěma roky:

"Nejdříve trochu z historie

V roce 1955 opublikoval jugoslávský partyzán a znalec Marxova díla Milovan Djilas (1911-1997) knihu "Nová třída: K analýze komunistického systému". Tehdy v bývalé Jugoslávii vrcholila roztržka mezi stalinisty a titovci, která měla i mezinárodní dimenzi. Šlo o to, zda Moskva bude všude a bez jakéhokoli odporu uplatňovat svůj vliv (bude jen jeden "model socialismu"), nebo vliv Moskvy na dění ve státech, kde zvítězili komunisté, bude omezen a bude se zkoušet více různých modelů. M. Djilas si svou knihou okamžitě znepřátelil obě znepřátelené strany a stal se největším vyvrhelem, tedy - jak se tehdy říkalo - revizionistou.

Již v roce 1955 (!) si totiž dovolil napsat, že na bázi výkonu funkcí správy znárodněného majetku vznikla nová třída. Ta si z možnosti využívat sice jen jednu, ale podstatnou součást toho, čím je určen vlastnický vztah, začala vytvářet privilegia. M. Djilas sice dal určitá doporučení, jak uhájit cestu k beztřídní společnosti, spíše se však klonil k tomu, že "nová třída" bude posilovat svou pozici, oddělovat se od zbytku společnosti a postupně se pokusí přeměnit svou neplnohodnotnou vlastnickou pozici v plnohodnotnou."

Viz celé: http://radimvalencik.pise.cz/14-jak-jsem-se-stal-revizionistou.html

Odboj (dá-li se to tak nazvat) či odpor proti minulému režimu lze rozlišit podle několika kritérií na síly působící:

1. Zvenku (z pozice mimo KSČ) a zevnitř (z pozice uvnitř KSČ).

2. Shora (z pozice mocných) a zdola (z pozice řadových občanů).

K tomu dvě, spíše technické, poznámky:

- V realitě neexistují ostré hranice, takže třeba taková Obroda sdružující bývalé členy KSČ se nedá jednoznačně zařadit podle toho, zda šlo o odboj "zvenku" či "zevnitř".

- Jednotlivé složky odboje či odporu se mezi sebou různým způsobem a v různých situacích takticky i strategiky, krátkodobě i dlouhodobě propojovaly.

Zde je potřebu zdůraznit, že v rámci odboje "zevnitř" (z pozice uvnitř KSČ) podstatným způsobem lišila složka "shora" od složky "zdola":

- Části (i když u nás podstatně menší, než v jiných zemích) složky "zevnitř a shora" šlo přesně o to, co popsal M. Djilas: Přeměnit neplnohodnotná vlastnická práva v plnohodnotná. Ukončit socialistický experiment a hodně na tom vydělat. (V Rusku a jeho sovětských satelitech vývoj proběhl prakticky plně podle tohoto scénáře, u nás i nejvýše postavení soudruzi a podstatná část střední nomenklatury věřili v budoucnost socialismu; v tom jsme byli určitou anomálií.)

- Prakticky celá složka "zevnitř a zdola" viděla budoucnost jednoznačně jako pozitivní reformování socialismu.

Dokonce i ti, jejichž přímí potomci potom úspěšně zvládli transformaci neplnohodnotných vlastnických práv v plnohodnotná, se ještě během Listopadu a po něm angažovali ve prospěch uchování principů socialismu. Snad i proto vznikl kapitalismus založený jen na působení různých lobbystických skupin, nikoli však na nadvládě oligarchů stojících nad zákony. Postupná destrukce institucionálního systému pak u nás probíhala až mnohem později, mnohem pomaleji a už ne jako výsledek transformace socialismu. Probíhala jako důsledek působení globálních trendů ovládnutí vyspělých zemí působením toho, co nazývám struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Ať se to komu líbí nebo ne, bez té složky odboje či odporu, kterou lze nazvat "zevnitř a zdola", by žádné změny v listopadu 1989 nebyly. To platí i o roli, kterou sehrály Lidové milice. Ty postupně měnily svůj status a vedení strany stále více zahleděné do svých vlastních sporů jim stále méně důvěřovalo. Potupně se Lidové milice stávaly stále kritičtější k tehdejšímu vedení. Přibližně od roku 1988 stály Lidové milice na straně většiny lidí (jak jim to mj. ukládala přísaha) – a to zcela vědomě a bez toho, aby z toho očekávaly jakýkoli prospěch. To, co se událo v případě jejich pokusu o zneužití, je výsledkem tlaku zdola, nikoli intrik shora, jak to vidí M. Jakeš. Vím to, protože jsem byl u toho, byl jsem dokonce velmi důsledně prošetřován a závěr, o kterém hovořím, vyplynul i z výsledků šetření, nepřímo je obsažen i ve Wikipedii v příslušném kontextu, viz:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Radim_Valen%C4%8D%C3%ADk

(V příštím pokračování podrobnosti o tom, jak probíhal Listopad)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2892-odkaz-listopadu-2-po-roce.html

(Pokračování třetím dílem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář