R2016/264: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/11

27. říjen 2016 | 07.00 |

Prvních 9 příspěvků série o nastartování reforem průběžně komentoval Jan Mertl. Komentáře obsahují řadu podnětů a stojí za zveřejnění. Pro snazší dostupnost uveřejňuji v závěru tohoto článku odkazy na jednotlivé díly seriálu.

Ad: "R2016/255: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/2"

Postgraduální nadstavba je skutečně vhodnou konstrukcí, která může přispět ke zlepšení situace v oblasti penzí, ale i zaměstnanosti a nadstandardní zdravotní péče pro lidi 50+. Dále do značné míry řeší i problém statutárního penzijního věku, jakkoli nenahrazuje první pilíř sociálního pojištění, který má i další funkce, než má nadstavba. Určitě je žádoucí dále zvyšovat koupěschopnost dotčených sociálních skupin, zvláště proto, že služby, které si zakoupí, mají významný potenciál k rozvoji národní a lokální ekonomiky.

Ad: "R2016/256: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/3"

V pořádku, pěkně to ukazuje význam postgraduální nadstavby. Jen připomínám, že i zde je nutno zvažovat dobu pobytu v penzi, postgraduální nadstavba do značné míry ztrácí smysl, pokud člověk bude užívat jejích efektů typicky jen několik let (teď neřeším zkrácené úvazky, které také umožňuje a podporuje).

Ad: "R2016/258: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/5"

To nám to pěkně jde. Ne vždy je nutno jen polemizovat, ale také spolupracovat. Zcela jistě je v populaci mnoho těch, kteří takovéto nadstavby mohou využít, a navíc to funguje i na principu "otevírání příležitostí", tj. pokud takovéto nástroje budou dostupné, leckdo to v sobě objeví a může to být významně funkčnější než současné "druhé a třetí pilíře", které motivují v zásadě pouze k tomu spořit a pak vybrat.

Ad: "R2016/258: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/5"

Obecně jde totiž o to, aby penzijní systémy poskytovaly dodatečné motivace a funkce oproti bankovním produktům. Tím budou atraktivnější, alespoň jako podstatná část zabezpečení na stáří. To se týká jak této postgraduální nadstavby, která má výraznou funkci ve smyslu podpory flexibility penzijního věku a motivace k prodloužení produktivního uplatnění, tak i "klasického" sociálního pojištění v prvním pilíři, které má významný potenciál valorizační, stabilizační a poskytuje i určitou míru solidarity ve smyslu náhradních dob a univerzální účasti bez ohledu na výši příjmu a zdravotní stav.

Ad: "R2016/260: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/7"

To ale není tak překvapivé, každý průběžný systém lze snadno zavést (viz historie před a po II. Světové válce) a pokud je pojištěnců ve výplatní fázi méně než ve "spořicí" (resp. platící), přebytek tam vzniknout může. Bude-li systém skutečně uzavřený, je to výhoda, peníze se budou hodit a lze jimi buď zlepšit (výslednou) pozici účastníků, nebo jim usnadnit částečnou transformaci jejich sociálního pojištění v prvním pilíře tak, aby jim tato nadstavba lépe navazovala.

Ad: "R2016/261: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/8"

Ano, je to tak, je to podobná situace jako v 19. století kdy také bylo náročné adaptovat společnost na nový, průmyslově založený systém.

Ad: "R2016/262: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/9"

V oblasti zdravotnictví je uvedený přístup konzistentní se systémem více zdravotních pojišťoven, v univerzální části spojený s regulací výběru pojistného a přerozdělením podle zdravotního rizika. Jakkoli je tato metoda méně efektivní ve smyslu nákladovém, protože jedna pojišťovna či centrální financování ze státního rozpočtu je nesporně levnější a jednodušší, systém více pojišťoven skýtá právě možnost nadstandardních produktů, samozřejmě při účetním oddělení od univerzální (standardní) části systému, ale při zachování synergického efektu poskytující instituce (pro zájemce). Navíc se v poslední době objevují např. v úrazovém pojištění produkty, které třídí klienty pouze podle věku a povolání, nikoli podle zdravotního stavu (VZP), a je možné, že by se tento přístup dal v určité podobě aplikovat i na produkty nadstandardní zdravotní péče (netřídit klienty na vstupu podle aktuálního zdravotního stavu). Tím se otevírají možnosti pro nadstandardní péči, která může být dostupná širšímu spektru zájemců v populaci, tj. i starším a chronicky nemocným. Nijak to neoslabuje význam univerzální části systému - ba právě naopak, tento tvoří klíčovou základnu pro dobrovolně volitelný nadstandard.

Přehled odkazů na jednotlivé díly série:

R2016/254: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/1

http://radimvalencik.pise.cz/3918-r2016-254-diskuse-lk-jak-odstartovat-reformy-1.html

R2016/255: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/2

http://radimvalencik.pise.cz/3919-r2016-255-diskuse-lk-jak-odstartovat-reformy-2.html

R2016/256: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/3

http://radimvalencik.pise.cz/3921-r2016-256-diskuse-lk-jak-odstartovat-reformy-3.html

R2016/257: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/4

http://radimvalencik.pise.cz/3922-r2016-257-diskuse-lk-jak-odstartovat-reformy-4.html

R2016/258: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/5

http://radimvalencik.pise.cz/3927-r2016-258-diskuse-lk-jak-odstartovat-reformy-5.html

R2016/259: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/6

http://radimvalencik.pise.cz/3930-r2016-259-diskuse-lk-jak-odstartovat-reformy-6.html

R2016/260: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/7

http://radimvalencik.pise.cz/3935-r2016-260-diskuse-lk-jak-odstartovat-reformy-7.html

R2016/261: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/8

http://radimvalencik.pise.cz/3939-r2016-261-diskuse-lk-jak-odstartovat-reformy-8.html

R2016/262: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/9

http://radimvalencik.pise.cz/3934-r2016-262-diskuse-lk-jak-odstartovat-reformy-9.html

R2016/263: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/10

http://radimvalencik.pise.cz/3943-r2016-263-diskuse-lk-jak-odstartovat-reformy-10.html

(Pokračování dalším příspěvkem v rámci této série)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/264: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/11 honza 27. 10. 2016 - 11:42