R2016/251: Diskuse LK: Červenka - Vzdělání:mzda/4

14. říjen 2016 | 07.00 |

Uveřejňuji další příspěvek v rámci přípravné diskuse k 19. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Autor – Ing. Jan Červenka – je doktorand na VŠFS. Vychází z poměrně známých výsledků analýzy vlivu vzdělání na jeho příjem v různých oborech (na základě dat z USA). Cenná a do značné míry původní je jeho kritická reflexe toho, co vazbu vzdělání na příjem v různých oborech narušuje.

Investice do vysokoškolského vzdělání - 4. část

Jan Červenka

Výnos, užitek a trh

Na první pohled je zřejmý rozdíl mezi výnosy různých oborů. Pro racionálního finančního investora by měl být nejvyšší výnos tím nejdůležitějším při rozhodování. Na druhou stranu v tomto případě jde o výběr činnosti, kterou bude zřejmě investor trávit značnou část svého času. Dobře placený obor, který by pro něho byl nesnesitelný, by pro takového investora znamenal jistě podstatně menší přínos než obor, ve kterém se dokáže realizovat. Navíc v oblíbeném oboru bude pravděpodobně podávat též mnohem lepší výkony. Z ekonomického hlediska je tedy třeba hodnotit spíše užitek, zahrnující všechny finanční i nefinanční faktory, než pouhý peněžní výnos. I proto je velký zájem i o obory, které nejsou zrovna dobře hodnocené.

Při investování do vzdělání, stejně jako při jakékoliv jiné investici, je dobré brát v úvahu trh a jeho předpokládaný vývoj. Strategická úvaha nad situací na trhu a budoucími trendy může pomoci napovědět, které obory budou žádané a potenciálně dobře placené. Klíčem k budoucím vysokým výnosům budou buď vzácné znalosti, nebo poskytnutá hodnota, za kterou budou zaměstnavatelé ochotni platit. I zde lze též nalézt potvrzení Parretova pravidla – méně než dvacet procent pracovníků získává více než osmdesát procent příjmů!

Omezení a alternativy

Tato práce je založena na informacích o platech v jednotlivých oborech dle úrovně vzdělání. To znamená, že neobsahuje informace o podnikajících osobách. Tímto jsou výsledky nezbytně zkreslené. Většina populace sice zůstává zaměstnanci, a u těch se očekává odpovídající kvalifikace. Jako zaměstnanci však těžko dosáhnou na mimořádné příjmy a míra svobody dělat věci po svém je obvykle omezená.

V současné době se hovoří také o alternativních způsobech vzdělávání[1]. Díky internetu a vysokým přenosovým rychlostem je možné dnes sledovat nejpopulárnější kurzy ze známých universit, získat přístup k dobře zpracovaným online kurzům, kde se lze učit svým tempem to, co je zrovna potřeba. V současné době se většinou nejedná o plnohodnotné vysokoškolské studium, i když některé university již technologie využívají k poskytování distančních programů, např. britská Open University[2]. Otázkou zůstává, jakou reputaci tento způsob vzdělávání získá u zaměstnavatelů jako záruka kvalitních a schopných zaměstnanců.

Úspěšný podnikatelský projekt může znamenat zajištění mimořádného příjmu, bohatství, osobní i pracovní svobody. Pokud má investor a potenciální student příležitost založit firmu, je to jistě zajímavá alternativa. Pravděpodobnost úspěchu však není velká. Na několik firem jako Apple či Microsoft připadá dlouhá řada těch, které neuspěly. Možností je začít podnikat při studiu, stejně jako Bill Gates či Steve Jobs. Pokud bude firma tak úspěšná, že bude nutné se jí plně věnovat, potom by ztráta investice do studia měla být více než vykompenzována příjmy z této firmy. V opačném případě není důvod zanechávat studia.

Shrnutí a diskuse k výsledkům

Hlavním příspěvkem této práce je potvrzení předpokladu o přínosu vysokoškolského vzdělání pro budoucí příjmy. Tento přínos je významný a poskytuje dostatečné zdůvodnění pro investice do vzdělání i v případě plně placeného školství.

Tabulka obsahuje pouze dvacet vybraných oborů, což může být chápáno jako ne zcela reprezentativní vzorek. K této redukci bylo přistoupeno pro názornost a možnost smysluplné prezentace. Jak se lze přesvědčit na stránkách PayScale.com[3] nárůst výnosů s vyšší úrovní vzdělání a zkušeností je věc univerzální.

Pro úplný obrázek o přínosu jednotlivých oborů by bylo zajímavé získat informace o vztahu k podnikání – jaké procento absolventů podniká, úspěšně podniká a případně též jaké výnosy podnikání přináší.

Závěr

Příspěvek na základě dat z USA porovnává výnosy z vysokoškolského vzdělání u jednotlivých oborů, náklady na studium i alternativní možnosti. Také jsou zde zváženy rizika a možnosti jejich omezení. Vzhledem ke skutečnosti, že student jako investor bude zřejmě ovoce studia dlouhodobě užívat, je vhodné výnos hodnotit nejenom ve formě finančních příjmů, ale spíše formou užitku zahrnující jak finanční prospěch, tak přínosy v podobě zajímavé činnosti, seberealizace atp.

Kvalitní vysokoškolské vzdělání v plné šíři zatím nemá alternativu. Jsou zde k dispozici různé kurzy, které umožňují získat rychle potřebné znalosti v některé oblasti, postrádají široký přehled a chápání souvislostí v oboru. Podnikání je doporučení hodným doplňkem studia. Do té doby, než se takové podnikání úspěšně rozvine, však není lepší alternativou.

Hlavní cíl příspěvku byl splněn – předpokládaný pozitivní vliv vzdělání na výši příjmů byl potvrzen na empirických datech. Dále jsou zde zhodnoceny kritéria a možnosti, která by měl student jako investor zvážit.

Závěry příspěvku mohou být využity pro formulaci reforem ve školství, zejména v souvislosti diskuze o spoluúčasti či platbě studentů za studium. Student nesporně získává mimořádný užitek z investice do vzdělání a při zajištění způsobů eliminace odrazujícího rizika je možné a dokonce žádoucí uplatnit tržní principy i ve školství. Tyto reformy zpracovává tým na VŠFS jako součást kompletních společenských reforem

(Pokračování dalším příspěvkem)[1] V České republice např. portál http://www.mimoskolu.cz , v zahraničí třeba https://www.coursera.org, https://www.futurelearn.com.

[2] http://www.openuniversity.edu/

[3] http://www.payscale.com/college-salary-report/degrees-and-majors-lifetime-earnings

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/251: Diskuse LK: Červenka - Vzdělání:mzda/4 honza 14. 10. 2016 - 09:21