R2016/249: Diskuse LK: Červenka - Vzdělání:mzda/2

12. říjen 2016 | 07.00 |

Uveřejňuji další příspěvek v rámci přípravné diskuse k 19. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Autor – Ing. Jan Červenka – je doktorand na VŠFS. Vychází z poměrně známých výsledků analýzy vlivu vzdělání na jeho příjem v různých oborech (na základě dat z USA). Cenná a do značné míry původní je jeho kritická reflexe toho, co vazbu vzdělání na příjem v různých oborech narušuje.

Investice do vysokoškolského vzdělání - 2. část

Jan Červenka

Výnos ze vzdělání

Pokud má být vzdělání investicí, potom musí poskytovat výnos – zhodnocení vložených prostředků, času a úsilí. Prakticky všechny zdroje se shodují na pozitivním dopadu vzdělání na budoucí příjmy. Ve své práci "Ekonomická hodnota vysokoškolských oborů"[1] autoři na datech z USA v letech 2009-2013 analyzují 137 skupin vysokoškolských oborů. Obory se liší průměrnými příjmy, ale ve všech případech vyšší vzdělání přináší vyšší průměrný příjem.

Podobně je možné interpretovat závěry společnosti PayScale prezentované na stránce "Životní příjmy dle vysokoškolských titulů"[2]. Zde jsou k dispozici data z USA rozdělena podle oborů, stupně vzdělání a praxe. Tabulka 1 ukazuje průměrné platy v jednotlivých oborech dle úrovně vzdělání po 20 a více letech praxe[3]:

Bez VŠ

Bc.

Mgr.

PhD.

Ekonomie

113

126

130

Elektrotechnika

85

121

140

159

Finance

50

101

149

Fotografie

53

60

Fyzika

121

127

147

Grafický design

50

64

79

Lidské zdroje

49

71

88

Marketing

58

96

140

Matematika

67

104

105

111

Mikrobiologie

83

101

112

Počítačová věda

78

117

134

150

Počítačové informační systémy

67

100

118

Projektové řízení

82

111

Řízení podniku

57

82

120

Statistika

107

117

172

Stavební inženýrství

73

113

120

Strojírenství

73

115

131

Účetnictví

47

85

102

Vedení vzdělávání

82

97

Vzdělávání

44

66

72

Table 1: Průměrný roční plat dle úrovně vzdělání (tisíce USD za rok)

Pro zviditelnění přínosu jednotlivých úrovní vzdělání ještě tytéž údaje vyjádřené jako procentuální nárůst za stupeň vzdělání:

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

Bc.

Mgr.

PhD.

Ekonomie

12%

3%

Elektrotechnika

42%

16%

14%

Finance

102%

48%

Fotografie

13%

Fyzika

5%

16%

RE: R2016/249: Diskuse LK: Červenka - Vzdělání:mzda/2 honza 12. 10. 2016 - 08:48