O co jde ve druhém kole?

17. leden 2013 | 08.00 |

O co jde ve druhém kole?

Proč se vyjadřuji až s odstupem času

Po prvním kole prezidentských voleb jsem si dal "zámeček na pusinku" (jak nám říkali v mateřské školce) a kromě drobných poznámek jsem se k výsledkům prvního kola téměř týden nevyjádřil. Měl jsem k tomu několik důvodů:

- K tomu, o co jde a co se bude dít, jsem krátce před prvním kolem, konkrétně 9.1., napsal článek "Kdo bude prezidentem" (1) - a protože jsem celkem odhadl, jak to bude, nemělo smysl se opakovat.

- Situace je příliš vážná a neradostná (nejde jen o to koho volit či nevolit, ale zejména o vedlejší důsledky toho, co se odehrává - k tomu viz dále).

- Vědomě jsem se povznesl do oblasti obecné teorie (kde člověk nalezne oporu, uklidnění, rozhled i nadhled); kromě jiného i proto, že jsem chtěl dokončit seriál "Dobré teorie není nikdy dost" (2).

- Možnost něco ovlivnit je minimální, tím spíše by měl ten, kdo to ještě nevzdal, zvážit, co může dělat, a mířit do černého.

Seriál "Dobré teorie není nikdy dost" o šesti dílech jsem zakončil, a tak mi nezbývá než se přece jen k tomu, o co jde, vyjádřit. Zde bych poprosil čtenáře, aby se v kontextu toho, co dále napíšu, podíval alespoň na 6. část, kde je určité shrnutí, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/190758-teorie-neni-nikdy-dost-vi.html

Struktury založené na vzájemném krytí lumpáren a o čem vlastně můžeme rozhodovat?

Když jsem šel k volbám, vyzvedl si lístky, prohlédl je před volební komisí a zeptal těch, co seděli přede mnou: "Nic lepšího tam už nemáte?" Nejde jen o levný žert. "Portfolio" kandidátů bylo složeno tak, jak se dalo čekat. Výsledek prvního kola pak již jen ilustroval to, do jaké míry ovládly struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (na vzájemném krytí lumpáren) naši (a patrně nejen naši) společnost.

A tak máme možnost volit mezi dvojím: Mezi tím, za koho se rozbujely lumpárny a kdo je úspěšně kryl, a mezi tím, za koho se rozbujely lumpárny, a kdo je úspěšně kryl. Ale to se opravdu dalo čekat, vliv příslušných struktur je opravdu natolik silný, že možnost jiného výsledku byla minimální (přesto, podle mě, stálo se o to pokusit a také jsem se o to pokusil, to je ovšem teď již irelevantní).

Není ovšem lumpárna (přesněji způsob porušování obecně přijatých zásad) jako lumpárna, a to jak z hlediska kontextu, tak důsledků.

Již před časem jsem se o současné vládě vyjádřil v tom smyslu, že je vládou, která prosadila (a to s minimálním mandátem, zato s tím větší neomaleností) přechod od kradení "v malém" (v rozsahu desítek až stovek miliónů přes předražené státní zakázky) ke kradení "ve velkém" (v rozsahu desítek až stovek miliard). To druhé přes prosazení zákonů (a to ještě jakým způsobem!) umožňující "reformy" typu té penzijní zaměřené na rozkradení 2. a 3. pilíře při současné destrukci 1. pilíře či "vyrovnání se s minulostí" formou tzv. "církevních restitucí" apod.), viz:

http://radimvalencik.pise.cz/188879-2012-od-kradeni-v-malem-ke-kradeni-ve-velkem.html

Takže racionálně uvažující volič na výběr přece jen asi má.

Nejvýznamnější fenomén těchto voleb

Nejzajímavější a současně i nejvíce nebezpečné je, že u velké části veřejnosti (dokonce i mladých lidí, dokonce i u inteligentních lidí, dokonce i u lidí, které znám osobně) převládl názor (pocit, víra, přesvědčení, vnitřní blok...? - ani nevím jak tento stav jednoduše duše pojmenovat), že K. Schwarzenberg s tím nemá nic společného. Uvedenému fenoménu jsem, jako kdybych tušil, že uvedená problematika bude velmi brzo aktuální - věnoval před nedávnem samostatný příspěvek a nazval jsem ho "zablokování přesahu". viz:

http://radimvalencik.pise.cz/189440-od-ceho-se-ocistit-pri-vstupu-do-noveho-roku.html

Příslušný fenomén vede k tomu, co se nazývá "grouthink", viz:

http://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink

To lze přeložit i jako skupinová stupidita. U nás o tom napsali vynikající knížku "Vzpoura deprivantů" F. Koukolík aj. Drtinová, kterou lze oskenovanou stáhnout na:

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Vzpoura_deprivantu-Koukolik_Drtilova.pdf

(Lze vřele doporučit.)

Jako kdyby K. Schwarzenberg nebyl předsedou strany, která tuto "inovaci" prosadila, jako kdyby Kalouskové, Besserové, Drábkové a další s ním neměli nic společného, jako kdyby nebyl jedním z velmi mála nevyměněných - a to ještě silových - ministrů této vlády.  - Ale vždyť on je přece "tak roztomilý, tak nešikovně-šikovně výřečný, umí tak sjednocovat...". Jenže on není senilní stařec typu "odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil". On tvrdě a systematicky prosazuje kurz, jehož důsledky již nyní na své kůži hodně pociťujeme. Včetně těch mladých a inteligentních, když začínají shánět zaměstnání.

Ztráta schopnosti přesahu zaslepeného stanoviska vždy otevírá cestu do pekel

Nejvíce mě ovšem děsí, jak se lidé (kteří rozhodně nejsou hloupí, nevzdělaní, neslušní...) dopouští úvah, nad kterými mě zůstává rozum stát. Ocituji některé názory z diskusí, kterých mám možnost se zúčastnit, např.:

S. V. napsal 14.1. v rámci fóra "Tříkrálová výzva":

"Naším cílem by mělo být "vymyslet" takovou strategii, která minimalizuje "slabá" místa KS ("cizák", staršího věku, který není součásti našeho dění) a komunikovat jeho "velmi silné" stránky tj. mnohaletá nezištná a konzistentní podpora "českých zájmů", nulové riziko korupčního chování a určitá noblesa (která tak českému prostředí chybí) atd." (Podtrženo mnou.)

M. V. napsal 14.1. v rámci fóra "Opoziční smlouva":

"Já jdu ale do druhého kola pod heslem, které by se ani jednoho z prezidentských kandidátů nemělo nedotknout: "Milý Václave, takovou radost Ti neudělám, aby Tvůj kamarád Miloš byl prezidentem" - Je třeba si osvěžit paměť a trpělivě vysvětlovat těm, kteří chtějí opět naletět, jak se věci skutečně mají. Držme si palce."

K tomu jsem si dovolil tentýž den reakci: "To už je opravdu sranda. Pod záminkou (hodně přitaženou za vlasy), že Klaus a jeho příznivci mají blíže k Zemanovi než k současné vládní koalici, se navrhuje volit toho, koho unisono volili ti, které Klaus dostal amnestií na svobodu. Od drobných zlodějů až po ty velké." (Podle seriózních výzkumů skutečně jak drtivá většina ODS, tak i amnestovaní volili K. Schwarzenberga.)

Všimněme si ještě jednoho zajímavého momentu: Podpora M. Zemana se vyjadřuje mnohem větší kritickou reflexí ze strany těch, co ho budou volit, než podpora K. Schwarzenberga. Zde se lze naopak setkat nejen s podporou nekritickou, ale až zaslepeností. A to - jak jsem již uvedl - ze strany lidí inteligentních, slušných (a bylo by možné přidat i další pozitivní atributy). Jedná se i o podporu do značné míry nezištnou. Jak si to vysvětlit? Patrně zde působí fenomén zoufalství ze zmařených polistopadových nadějí. Tonoucí se stébla chytá, a tak se spustil psychologický fenomén, kterého jsme dnes svědky a který v určitém smyslu nemá obdobu. Proto má K. Schwarzenberg větší šance v tuto dobu, než M. Zeman.

Jaké důsledky to bude mít

To, že společnost je (do značné míry pod taktovkou K. Schwarzenberga) rozkrádána ve velkém, to ještě přežijeme. Něco obětujeme a stále je u nás většina těch, co poctivě pracují a umí vymyslet či realizovat to, co nám může svět závidět. Mnohem větší nebezpečí spočívá v tom, že ti, co jsou v současné době zaslepení, si chybu jen tak nepřiznají. A to ani ve chvíli, kdy začneme pociťovat její důsledky. Vlastní selhání si nepřiznají a budou místo toho hledat vysvětlení, kdo je příčinou toho, co se odehrává. A to hledání se změní v odhalování nepřítele, který vše zmařil. To začne již preventivně. Velmi brzy uvidíme, jak velkému tlaku budou vystavení všichni ti, co si uchovali kritické myšlení a nadhled nad tím, co se odehrává. Čeká nás těžká doba. Konkrétně to, co lze nazvat restaurační proces se vším všudy. Mohutný nástup těch, co jsou přesvědčení, že "z vyšší vůle" (přesněji však pozice síly) si mohou s ostatními dělat, co chtějí, tak jak to v historii vždy dokázali. Budou odstartovány trendy, které jdou přímo proti vývoji směřujícímu k řešení současných problémů (tedy vývoji spojenému se skutečnými reformami umožňujícími zlepšit podmínky z hlediska rovnosti příležitostí a vyúsťujícími (jednou, až se poučíme z našich chyb) ve zrod vzdělanostní společnosti, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/188865-ceka-nas-revoluce-pokud-ano-tak-jaka.html

K. Schwarzenberg patrně není ten, kdo by se v tom vyžíval. Ale rád poslouží jako symbol a narůstající excesy bude omlouvat s cynismem sobě vlastním, tedy - jak to někteří dnes vidí - s onou "roztomilou upřímností". Nemyslím však, že by byl zase tak velký cynik, aby - byť i v zajetí sebeklamu - si sám sobě neztrpčil zbytek života. To, co se bude dít, bude mimo jeho kontrolu.

Místo závěru

V závěrečné části šestidílného seriálu věnovaného teorii, která umožňuje přečíst to, o co jde, jsem uvedl, že to, o co jde v současnosti především, je nutné nahlížet přes změny základního paradigmatu. Zde se projevují dvě tendence:

- Hledání moderní modifikace ve snaze odvrátit směřování světa ke konfrontaci.

- Vyostřením střetů příklonem k ortodoxii, k posílení retardačních a restauračních tendencí.

Pokud bude zvolen K. Schwarzenberg (a to je velmi reálné, protože na něm se již sjednotily významné síly snažící se zvrátit společenský vývoj hodně zpět do minulosti), bude nejvíce záležet na každém z těch, co dnes naletěli. Na tom, zda budou mít odvahu nejen jít proti tomu, co o sobě dá velmi brzy vědět (to je ta menší statečnost), ale i odvahu přiznat si, v čem špatně odhadli situaci, neodlišili podstatné od nepodstatného a na čem se - třeba i nechtěně, třeba i vedeni dobrými úmysly - podepsali (to bude ta větší statečnost). Těch si važme. Právě pro ně to bude nejtěžší.

Poznámky:

(1) Viz: http://radimvalencik.pise.cz/190264-kdo-bude-prezidentem.html (a stojí to i s dostupem času za přečtení).

(2) K tomu viz šestidílný seriál (nejdůležitější a nejsrozumitelnější je závěrečné pokračování, které představuje shrnutí předešlého):

http://radimvalencik.pise.cz/189819-trochu-teorie-te-neni-nikdy-dost.html

http://radimvalencik.pise.cz/190200-trochu-teorie-te-neni-nikdy-dost-ii.html

http://radimvalencik.pise.cz/190590-dobre-teorie-neni-nikdy-dost-iii.html

http://radimvalencik.pise.cz/190694-dobre-teorie-neni-nikdy-dost-iv.html

http://radimvalencik.pise.cz/190758-teorie-neni-nikdy-dost-v.html

http://radimvalencik.pise.cz/190758-teorie-neni-nikdy-dost-vi.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.53 (17x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: O co jde ve druhém kole? rndr.bohumír Štědroň,csc. 17. 01. 2013 - 16:06