R2016/232: Diskuse LK: Střet vizí/1

23. září 2016 | 07.00 |

Významným momentem přípravy komplexních reforem byla podle mě diskuse, která se odehrála na Svobodném vysílači CS 19.9. Zde je to, co jsem napsal dopoledne před podvečerní diskusí:

Tak jsem na FB na stránkách Svobodného vysílače CZ našel tuto informaci:

Tento pořad na Svobodném vysílači CS

http://www.svobodny-vysilac.cz/

s Doc. R. Valenčíkem z VŠFaS a Ing. J. Schlimbachem o nových socioekonomických systémech,

si nenechte ujít!!!

Zařazujeme živě v pondělí 19.9. od 17. hod!!

Potěšilo mě to. Beseda může být zajímavá. Je to k této publikaci:

Ing. Jiří Schlimbach: Alternativní návrh změn ekonomického a politického systému v České republice

Celé ke stažení (74 stran) je na:

http://ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf

Vítám každou diskusi na téma hledání komplexní vize pro naši zemi. Předem avizuji některé konkrétní kritické připomínky, které budu mít:

1. Ke komplexnosti přístupu

Podle mého názoru musí být koncepční řešení komplexní nejen v tom smyslu, že zahrnuje všechny společenské sféry (to materiál J. Schlimbacha obsahuje), ale musí také obsahovat další moduly, které řeší složitou problematiku uvedení toho, o co jde, do reálného života. Musí řešit (a to s využitím teoretického zázemí) otázku, jak to, co je považováno za správné, prosadit do praxe. K tomu viz z naší monografie:

Co by mělo obsahovat komplexní a koncepční řešení

Bez dostatečného odborného, komplexního, poctivého a široce sdíleného pochopení toho, o co dnes jde, nemůže být pokus o nápravu úspěšný. Co vše by součástí takové vize, koncepce, programu (zkrátka racionální a odborně fundované opory úspěšného pokusu o nápravu) mělo být? Pokusím se to vyjádřit formou modulů:

Modul 1: Reflexe doby

Nacházíme v běžné situaci, nebo zda se nahromadily a zauzlily problémy, bez jejichž řešení se budou zvyšovat rizika a ztráty (on je to koneckonců boj o naše přežití)? Pokud v současnosti jde o určitý historický exces, jaké jsou jeho základní parametry?

Modul 2: Historické tendence

Jaký je širší kontext historického vývoje? Jak reagovat na to, že se vyčerpaly možnosti setrvačného vývoje společnosti a že je nutný posun společnosti na vyšší úroveň, na novou kvalitu jejího rozvoje?

Modul 3: Komplex reforem

Jaké reformy a ve kterých oblastech je třeba realizovat? A jak jsou tyto reformy provázány? Co je v nich rozhodující? Jak souvisejí s historickými tendencemi vývoje?

Modul 4: Subjekt změny

Kdo je nositelem, tj. subjektem nápravy? Jak se tento subjekt rodí a zrodí? Jakou institucionální podobu bude mít? A jakou roli v tom může sehrát samotná teoreticky podložená koncepce změn?

Modul 5: Motivy změny

Jaké pohnutky mohou vést lidi k tomu, aby současné problémy řešili? Jak tyto pohnutky souvisejí s jejich životními podmínkami i existenciálním rozměrem jejich života? V neposlední řadě pak jakou roli hraje samotné kritické myšlení člověka?

Modul 6: Bariéry změn

Co nápravě brání? Komu vyhovuje současný stav a z čeho vyrůstá jeho moc? Jaké mechanismy plodí moc, která způsobila krizi daného stavu?

Modul 7: Reflexe (monitorování) situace

Jak jsou rozloženy síly, jak se rodí subjekt změn? Krátkodobé a střednědobé prognózy, včetně odpovědi na otázku, jak reagovat na vývoj situace.

Viz odkaz na plný text našich dvou monografií (z roku 2014 a 2015), kde také navrhujeme určité (podle našeho názoru pochopitelně nosné) komplexní řešení současných problémů:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2479-monografie

(Definování modulů ze z druhé monografie.)

2. K celkové vizi

J. Schlimbach vidí svou vizi společnosti takto:

"Ekonomika společnosti bude nastavena na poskytnutí dostatečného materiálního zabezpečení obyvatel společnosti a další rozvoj společnosti se bude ubírat cestou zvyšování kvality tohoto zabezpečení. Dosáhneme stavu, kdy křivka růstu bude stále více stagnovat v kvantitativní rovině a důležitá bude pouze a jen kvalita života. V tomto období se začne reálně projevovat zkracování pracovní doby, dřívější odchod do penze, kvalitnější využití volného času, dostatek času pro duchovní růst každého jedince, pokud o něj bude mít zájem."

To už K. Marx viděl mnohem a mnohem dál, viz např:

"Skutečná ekonomie — úspornost — záleží v úspoře pracovní doby; (minimum — a redukce na minimum — výrobních nákladů); tato úspornost je však totožná s rozvojem produktivní síly. Nejde tedy vůbec o to zříkat se požitku, nýbrž rozvíjet produktivní sílu a schopnosti k výrobě a tedy i schopnosti a prostředky požitku. Schopnost požitku je podmínkou požitku, tedy jeho prvním prostředkem, a tato schopnost znamená rozvoj nějaké individuální vlohy, produktivní síly. Úspora pracovní doby se rovná růstu volného času, tj. času pro plný rozvoj individua, který zase působí zpětně na produktivní sílu práce jako největší produktivní síla. Z hlediska bezprostředního výrobního procesu může být pokládána za produkci fixního kapitálu, přičemž: tento fixní kapitál je sám člověk." (Str. 157)

Viz: http://www.kmbe.cz/Rukopisy_Grundrisse_2.pdf

V přístupu (a je to patrné již z úvodu jeho práce) J. Schlimbacha absentuje představa toho, o jaký růst jde, a proč může tento růst být velmi dynamický a současně trvale udržitelný:

- Jde o společnost, ve které jsou vytvořeny takové podmínky pro svobodný rozvoj člověka (plné využívání jeho potenciálu), který se mění v nejvýznamnějších faktor ekonomického růstu a určuje kvalitu ekonomického růstu i kvalitu života.

- Jde o společnost, ve které svobodný rozvoj každého člověka je podmínkou rozvoje všech.

3. K příčině současných problémů ("rakoviny" společnosti)

Popis stavu v práci J. Schlimbacha:

"...naše společnost prožívá právě ono "rakovinové" období, a to z toho důvodu, že konkurence působí onou destruktivní silou, která je umocněna, z pohledu celospolečenského, nepochopitelným respektem k zažité praxi, kdy se domníváme, že je správné a dokonce žádoucí, aby finanční kapitál "stál" nezávisle nad společností a aby byl dokonce globalizován".

Podle mě se rakovina rozrůstá na jiném základě, mnohem horším: Bují struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, které prorostly s pozičním investováním a ovládly všechny klíčové sféry společenského života i institucionálního systému (včetně složek činných v trestním řízení, zpravodajských složek a také finanční sféry).

K tomu viz např.:

http://radimvalencik.pise.cz/2879-reformy-286-podstata-soucasne-moci.html

Náprava bude tudíž mnohem složitější. To klade značné požadavky na hledání realistické cesty prosazení změn.

Poznámka na závěr:

Nedokážu odhadnout, jak se diskuse vyvine. Budu maximálně vstřícný. Práci, kterou J. Schlimbach odvedl, považuji za přínosnou a v dnešní době aktuální. Řada myšlenek v ní je podnětných a využitelných. Ale nestačí to na zvrácení nepříznivých trendů současného vývoje, neposkytuje to dostatečnou oporu tomu, abychom kvalifikovaně čelili zlu, které zavedlo vývoj u nás, ale hlavně ve světě do slepé uličky, není to dostatečnou orientací ve složitém dění.

 (Pokračování tím, jak to dopadlo)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/232: Diskuse LK: Střet vizí/1 kroh 23. 09. 2016 - 09:34