Clintonová u rentgenu (je nemocná – nenávistí)

14. září 2016 | 21.10 |

Je nemocná. Ovšem nejtěžší chorobou není kašel, zápal plic, parkinson..., ale parafrázován budiž Wolker: "Nejhlouběj, BOHATÝ, vidím nenávist."

Ambice, mindrák, zpackaný život i přitloustlá stážistka měla přednost...

Má peníze a nenávidí všechny, kteří je nemají, za to, že si za ně nemohla pořídit normální život, jako oni. Vedena nenávistí snadno manipulována největšími zločinci této planety.

Vybrána ke zničení lidství, normálnosti, prostoty...

Dokonalý reprezentant současné degenerující globální moci vyrůstající z propojení stuktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a pozičního investování.

Ale geny lidského rodu obsažené uvnitř ní samotné, které prožily a přežily už leccos, spustily autodestrukci, před kterou není úniku.

Pro úplnost – Jiří Wolker "U rentgenu"

To není Faustova jizba a duše zde nevchází v prokletí,
to je Roentgenův přístroj s magickou krásou XX. století,
ultrafialové paprsky pronikají tu maso, svaly a blány,
lidské tělo se zde otvírá jak dopis zašifrovaný,
neboť dnes tělo je duše a na něm psáno jest,
zda člověk se narodil pro štěstí anebo pro bolest.
"Pane doktore, tak těžko mi je,
jako bych v prsou olovo měl a zmije.
Otevřte tělo mé paprsky zářivými
a povězte, co vidět mezi nimi!"
"Co vidím, dělníku, to tvoje plíce jsou.
Fabrika ti je popsala dýmem a sazemi.
Slyším v nich svištění transmis a stroje, které řvou,
že chudý jen dřinu má na zemi.
Co vidím, dělníku, to tvoje plíce jsou,
prožrané hladem a tuberkulosou.
Umřeš."
"Nemoc a smrt — to těžké břímě jest,
však nadto těžšího cos musím v sobě mít.
Lékaři, dejte hlouběj prosvítit
tělo mé paprsky zářivými
a povězte, co mezi nimi!"
"Co vidím, dělníku, to tvoje srdce jest,
zdupané semeno, jež strašně chtělo kvést
do světa zdravého, do lásky a žití,
kde možno ženu, děti a soudruhy mít
a pro ně ruce své na chleba proměnit
a jíst ho se stolu, na který slunce svítí.
Co vidím, dělníku, to tvoje srdce jest
a srdce lehčej smrt dovede snést
než nemilovat."
"I tuto tíhu, lékaři, já znám.
Však hlouběj, ke dnu, tělo prosvěťte mi!
Nejtěžší břímě naleznete tam.
Sotva je unáším. A jsem si jist,
až vypadne, že rozkymácí zemi."
"Nejhlouběj, chudý, vidím nenávist."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.6 (10x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší