Sobotka x Hofer: Obnova rakousko-uherského ducha?

14. září 2016 | 16.25 |

Z návštěvy Hofera u Zemana – shodou okolností v den 333. výročí vyhnání Turka od Vídně – se vyvinula nepochybně podnětná diskuse "na dálku" mezi rakouským prezidentským kandidátem a naším premiérem.

Hofer ji odstartoval slovy: "Shodli jsme se, že chceme mít silnou střední Evropu, musíme držet spolu. Chceme unii v Unii".

Viz: https://www.novinky.cz/domaci/414421-udelejme-unii-v-unii-shodli-se-zeman-s-hoferem.html

"Podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka projekt unie v unii zhruba koresponduje s představou rozšířené visegrádské skupiny. Zeman v minulosti mluvil o možnosti užší spolupráce Visegrádu s Rakouskem nebo Slovinskem několikrát."

Viz: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/sobotka-odmitl-napad-zemana-a-hofera-na-vytvoreni-unie-v-eu_397643.html

0pt;font-family:F1;mso-bidi-font-family:F1">Do toho neomaleně vstoupil lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn, který předvedl další ukázku arogance současných eurošíbrů a jejich pohrdání eurounijními státy "druhé kategorie":

"Podle šéfa lucemburské diplomacie udělal maďarský premiér Viktor Orbán při řešení uprchlické krize řadu chyb. "Jsou tu lidé, kteří prchají před válkou, ale zachází se s nimi skoro hůř než s divokými zvířaty." - Kritizoval i plot na maďarských hranicích, který letos Budapešť začala vylepšovat. "Plot, který Maďaři postavili, aby odradil uprchlíky, se stává delším, vyšším a nebezpečnějším. Maďarsko není daleko od toho, aby vydalo rozkaz zahájit palbu do uprchlíků. Kdokoli, kdo chce přejít přes plot, musí očekávat nejhorší," prohlásil... - EU by neměla tolerovat "tak nepřijatelné chování" a že jakýkoli stát, který tak porušuje základní hodnoty, "by měl být z EU dočasně vyloučen, a bude-li to nutné, tak i trvale". Podle něj "je to jediná možnost, jak ochránit kohezi a hodnoty EU”."

Viz: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/414478-lucembursky-ministr-chce-vyloucit-madarsko-z-eu-pry-by-uprchliky-klidne-strilelo.html

Taková absurdita, která mj. svědčí o tom, jaké osoby byly dosazeny do vedení EU, jak jsou ovládány vydíráním, jak se zapouzdřily, že zcela ztratily smysl pro realitu, uvedla do složitého postavení premiéra Sobotku. A tak to řešil typicky kompromisně ústupovou reakcí, kterou řada hlavních zpravodajských serverů raději ani necitovala:

"Sobotka v reakci na Asselborna, ve které odmítl jeho vyjádření k vyloučení Maďarska, uvedl, že "nebudeme vytvářet žádné unie v Unii, ani nikoho vylučovat". "Evropa musí spolupracovat a zůstat soudržná," uvedl."

Viz: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/sobotka-odmitl-napad-zemana-a-hofera-na-vytvoreni-unie-v-eu_397643.html

Domnívám se, že zcela zbytečně odmítl hrát na kartu rozšiřování V4 o Rakousko a Slovinsko. Obnova rakousko-uherského ducha, která bude mít nejen ideový charakter, ale postupně se přetaví i do vytváření tomu odpovídajících institucionálních struktur, je patrně z řady důvodů neodvratná. Pokusím se uvést proč:

1. Degenerace současné vydíratelné a manipulovatelné euroreprezentace je proces, který nelze zastavit a který bude pokračovat poměrně rychle, povede k tomu, že se tato euroreprezentace bude chovat stále více agresívně a diskriminačně k těm zemím EU, které nepatří mezi "vyvolené" a které chápe jako země "druhé kategorie".

2. Hrubou chybou stojící v samotných ideových základech EU je, že nebyla adekvátně připomenuta zkušenost státních (v určitém smyslu i nadstátních) útvarů, které vzniku EU předcházely a na jejichž zkušenost mohla navazovat. Jde zejména o mimořádnou zkušenost Rakouka a později Rakouska-Uherska jako mnohonárodního, mnohojazykového, mnohonáboženského celku, který byl po staletí efektivně spravován. Na něj částečně navázala i bývalá Jugoslávie, jejíž zkušenost EU nejen nevyužila, ale aktivně se podílela na jejím zničení.

3. Přehlíženy jsou i mimořádně cenné historické zkušenosti (a to nejen ty institucionalizované, ale i hayekovsky rozptýlené a uchovávané na základě mezigeneračního přenosu ze vzdálenější a bližší minulosti) z koexistence s islámským světem a s přímým kontaktem s děním na Balkáně. Absence této zkušenosti u "vyvolených" zemí EU se projevuje zcela zřetelně.

4. Na integraci středoevropského prostoru výrazně ovlivněného rakousko-uherským duchem bude mít i vliv dění na Ukrajině, zejména pak vývoj nálad podstatné části ukrajinského obyvatelstva. Obyvatelstvo na Ukrajině pociťuje a bude stále intenzivněji a realističtěji pociťovat, kdo ho vyprovokoval do neuvážených dobrodružství nereálnými přísliby a jaké tím sledoval cíle, resp. komu tím sloužil. Pochopí, že od "vyvolených" zemí EU nemůže nic očekávat. Na rozdíl od toho obdobné historické zkušenosti, a to dokonce pod stejnými státními a nadstátními útvary se středoevropskými zeměmi v EU, mohou vést k podstatnému sblížení s institucionálními systémy, v nichž bude pokračovat rakousko-uherský duch.

5. Posilování spolupráce ve středoevropském eurounijním prostoru bude mít podstatný vliv i na vývoj v severní Itálii (Jižních Tyrolách) jazykově i jinak spřízněných s Rakouskem. A nepochybně umožní i Bavorsku provádět mnohem nezávislejší a mezinárodně významnější politiku.

EU nemusí zaniknout, může se postupně obnovit na mnohem zdravějším základě, přičemž současná zdegenerovaná euroreperezentace, která ztratilo schopnost vlastní reformy a ve které budou nahrazovány zprofanované figury ještě horšími, postupně vyšumí právě tak, jak rychle vyšuměla např. reprezentace bývalého Sovětského svazu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (5x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Sobotka x Hofer: Obnova rakousko-uherského ducha? schneider 14. 09. 2016 - 16:56
RE: Sobotka x Hofer: Obnova rakousko-uherského ducha? jan koňas 14. 09. 2016 - 21:02