R2016/222: Diskuse LK: Hušner o "zásluhovosti"

13. září 2016 | 07.00 |

Nejdříve moje úvodní poznámka: Jdeme do turbulencí. Velkých turbulencí. Čím více budeme používat rozum a čím více budeme mít přirozenou lidskou snahu si vzájemně porozumět, aniž bychom tolerovali to, s čím mezi sebou nesouhlasíme, tím větší máme šanci, že "nedáme zahynouti nám ani budoucím". (Jde skutečně o přežití a nejen naše.) Z tohoto hlediska se vyjádřím (zdůrazňuji hned v úvodu, že kriticky) ke komentáři Ing. Karla Hušnera k mému článku "Okamura versus Sobotka: Jak zajistit stabilitu?", viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3817-okamura-versus-sobotka-jak-zajistit-stabilitu.html

Nejdříve celý komentář Ing. Karla Hušnera (v rámečku):

5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-border-insideh: none;mso-border-insidev:none" class="MsoTableGrid">

Jednou už to musím říci natvrdo: Nesouhlasím s tzv. "plně zásluhovým systémem" penzí, protože je tento pojem zcela vágní a za současné situace neuchopitelný!! A to říkám s plným vědomím skutečnosti, že "mě" se tento systém nebude v žádném případě už týkat a patřím ke skupině lidí, kteří mají svůj důchod ve srovnání s průměrnými výdělky z doby cca 10 - 15 let před odchodem do penze na úrovni cca max. 30%. Takže při "plně zásluhovém výpočtu" bych ho měl minimálně o cca 1/4 vyšší. Ale ani tehdy, ani dnes o to nestojím. Ne, že bych nebyl rád za vyšší důchod, ale za takových hanebných podmínek, kdy se důchody a tedy "zásluhovost" hodnotí podle dosažených výdělků, bych to viděl jako opět jiný typ nespravedlnosti!!

Pro vás, kteří máte vysoké platy a relativně pohodlné pracovní prostředí (nedáváte "na trh" své zdraví jako skuteční lidé práce - i proto se také dožíváte/dožíváme vyššího věku než horníci, hutníci, stavaři, zemědělci atd.) je tzv. "plná zásluhovost" manou nebeskou! Filozoficky nemám nic proti jakékoliv odměně (nejen výše penze) podpořené zásluhovostí! Ale kdo a podle čeho bude tu zásluhovost určovat??

Chce snad někdo říci, že např. naši politici si zaslouží "za to, co vykonali pro náš stát a jeho lid" vyšší penze?? Já bych většinu z nich spíše zavřel! Důvody? Vidíme a slyšíme denně. Berou ohromné peníze za bláboly a neumětelství, ale pokud se přijde na jakoukoliv nepravost v jimi řízených organizacích, jsou vždy vinni podřízení úředníci. Oni si "myjí ruce jak ten příslovečný Pilát". Viz: Promopro, Opencard atd. 

A teď k jiným profesím: Vážím si moc dobrých a vzdělaných profesorů, docentů a vůbec učitelů. Ale kdo má větší "zásluhovost"? "Oni" nebo například matka, která vychová k odpovědnosti a morálnímu chování své dvě, tři či čtyři děti, pomůže jim v jejich růstu vzdělanosti jejich plným zajištěním, a to až do chvíle, než jsou schopni se "postavit na vlastní nohy"??  Ona se jim prakticky obětuje, a to tím, že si vše "odnese" na své vlastní profesní kariéře, takže bude mít "nízký důchod"! Ale podle vás "chytrých" "TO" je zásluhovost!! Lidově bych měl říci: "S tímto řešením se jděte vycpat"!

Uvědomuji si ale, že kritizovat umí skoro každý, ale co s tím?? Upřímně: NEVĺM. Asi bychom měli začít od nápravy mezd a platů, ale zejména pak se vrátit k morálním a etickým hodnotám našich rodičů a prarodičů. Nikoliv "doslovně", je jiná doba, jiná technika, jiné pracovní profese a pracovní vztahy. Ale OBSAH hodnot zůstává nezměněn.

Dokud toto nedokážeme, měli bychom zůstat u "zásluhovosti" v současné podobě, pouze by se mělo jednat o uzavřený systém a vláda by měla dělat taková opatření, která by vedla k obnově národa rozením dětí českým matkám a ne to zkoušet řešit přes imigranty (jakékoliv!!), takže by se průběžný systém udržel bezproblémově a trvale!

Možná, že mě někdo řekne, že mzdy a platy jsou "objektivní veličinou", danou trhem práce. To je ale fantastická pitomost! Samozřejmě, že když sem "přitáhne" spousta lidí např. z Ukrajiny (abych se "neotíral" o exodus z Afriky a Asie), tak jsou - aspoň v prvních letech - dělat jednoduché práce v továrnách (montovnách) za méně, než "naši". Ale to se může stát i vám, páni profesoři!!

A když vezmu v potaz skutečnost, že dnes vedení státu, natož EU, ani tak nejde o vysokou úroveň vzdělanosti mladé generace, ale spíše o dosažení stavu, kdy bude další a další generace plně ochotná přijímat a řídit se ve svém jednání a konání myšlenkami a pokyny mainstreamu a vlád (a budou šťastni, že na nich nikdo nechce, aby přemýšleli), tak vlastně proč by vás, schopné naučit další generaci přemýšlet, nemohl nahradit (a za méně peněz) někdo, kdo je sám průměrný či podprůměrný a bude učit jen absolutní minimum, bez důrazu na to, aby o řečeném studenti přemýšleli??

Použiji úsloví Jana Campbella: Souhlasu netřeba!

Dříve, než začnu rozebírat jednotlivá tvrzení K. Hušnera, připomenu jednu z nejdůležitějších myšlenek z článku, na který reaguje:

"Výše uvedený problém je totiž jednou z cestiček, přes které se lze rozumem dobrat toho, jak se efektivně bránit tomu, co se odehrává a jak pochopit celý komplex reforem, které bude nutné v rámci nápravy stavu realizovat.

Důležité přitom je, že konkrétnější a šířeji sdílená představa o programu nápravy je základním předpokladem účinné obrany."
Zdůrazňuji: Je nutné rozlišovat program obrany (tj. z čeho pochází zlo a jak se mu bránit) od programu nápravy (jaké změny bude nutné a možné postupně realizovat, až zvrátíme nepříznivý vývoj a otevře se prostor pro nápravu). To jsou dvě odlišné věci. Nejdříve je nutné je odlišit a pak teprve zdůraznit to, jak spolu souvisejí.

Mimo jiné - mnohem větší pozornost věnujeme PROGRAMU OBRANY (tj. tomu, před čím a jak se bránit), než PROGRAMU NÁPRAVY (tj. co udělat pro to, aby se problémy řešily, a to nejen z hlediska krátkodobých hrozeb, ale i dlouhodobé perspektivy, kdy "jednou bude líp" (a o hodně líp). Přitom platí, že účinnost PROGRAMU OBRANY je bezprostředně závislá na tom, zda a v jaké míře sdílíme společnou představu o PROGRAMU NÁPRAVY.

To, co napsal K. Hušnera, se mně nelíbí právě proto, že plete jedno a druhé, viz:

"Chce snad někdo říci, že např. naši politici si zaslouží "za to, co vykonali pro náš stát a jeho lid" vyšší penze?? Já bych většinu z nich spíše zavřel! Důvody? Vidíme a slyšíme denně. Berou ohromné peníze za bláboly a neumětelství, ale pokud se přijde na jakoukoliv nepravost v jimi řízených organizacích, jsou vždy vinni podřízení úředníci. Oni si "myjí ruce jak ten příslovečný Pilát". Viz: Promopro, Opencard atd."

To je přece výtka, která se týká degenerace současného systému, tj. problému, jak se bránit.

Podobně je tomu i v případě druhé z významných výtek:

"A když vezmu v potaz skutečnost, že dnes vedení státu, natož EU, ani tak nejde o vysokou úroveň vzdělanosti mladé generace, ale spíše o dosažení stavu, kdy bude další a další generace plně ochotná přijímat a řídit se ve svém jednání a konání myšlenkami a pokyny mainstreamu a vlád (a budou šťastni, že na nich nikdo nechce, aby přemýšleli), tak vlastně proč by vás, schopné naučit další generaci přemýšlet, nemohl nahradit (a za méně peněz) někdo, kdo je sám průměrný či podprůměrný a bude učit jen absolutní minimum, bez důrazu na to, aby o řečeném studenti přemýšleli??"

Nevyhýbám se diskusi k těmto otázkám. Sám jsem napsal dost o degeneraci systému, viz např. "Podstata současné moci - úvaha k výročí 28. 10.", zde:

http://radimvalencik.pise.cz/2846-podstata-soucasne-moci-uvaha-k-vyroci-28-10.html

Tak, jak to K. Hušner "napálil" do úplně jiného kontextu, je cesta k vzájemnému nechápání se.

Odvádění pozornosti mimo to hlavní je i v další pasáži:

"A teď k jiným profesím: Vážím si moc dobrých a vzdělaných profesorů, docentů a vůbec učitelů. Ale kdo má větší "zásluhovost"? "Oni" nebo například matka, která vychová k odpovědnosti a morálnímu chování své dvě, tři či čtyři děti, pomůže jim v jejich růstu vzdělanosti jejich plným zajištěním, a to až do chvíle, než jsou schopni se "postavit na vlastní nohy"??  Ona se jim prakticky obětuje, a to tím, že si vše "odnese" na své vlastní profesní kariéře, takže bude mít "nízký důchod"! Ale podle vás "chytrých" "TO" je zásluhovost!! Lidově bych měl říci: "S tímto řešením se jděte vycpat"!"

Otázku ocenění komplexu produktivních služeb, které rodiče (hlavně matka, ale i otec) poskytuje při fyzickém zrodu dítěte i jeho výchově na základě HCC (kontraktů založených na lidském kapitálu), i to, jak ocenění těchto služeb zahrnout do plně zásluhového penzijního systému, máme přece podrobně rozpracovanou již řadu let. Dokonce je součástí standardního učebnicového výkladu Mikroekonomie pro střední kurz (Heissler, Valenčík, Wawrosz vydané v roce 2010 na straně 104-105). K. Hušner to ví. Kdokoli může polemizovat s tím, co navrhujeme. Ale nemíchat tento problém v úplně jiném kontextu. To je opět cesta k neporozumění.

Takže co vlastně zůstává z Hušnerových výtek? Na jedné straně označuje: za "hanebné podmínky" to, když se ""zásluhovost" hodnotí podle dosažených výdělků", což je podle něj jen "jiný typ nespravedlnosti", na druhé straně se ptá "Ale kdo a podle čeho bude tu zásluhovost určovat?". A když má říci, jak to tedy udělat, celkem upřímně říká: "NEVĺM. Asi bychom měli začít od nápravy mezd a platů".

A v tom má pravdu. Ano realizace programu nápravy bude dlouhá. Její součástí bude i náprava mezd a platů. V mnoha směrech. Tak řešme jak. Ale proboha – diskutujme korektně a nedělejme z naší nespokojenosti či někdy i bezradnosti guláš či spíše ten dort, který pekl pejsek s kočičkou (akorát že tam dáme nikoli vše dobré, ale vše špatné). Abychom se v turbulencích vyznali, musíme umět realitu rozklíčovat.

Abych se na závěr vrátil ještě k tomu, čím to začalo. Tvrdím, že právě plně zásluhový a plně uzavřený systém penzijního pojištění je tou ekonomickou základnou, na které může dojít k nápravě platů a mezd v takových odvětvích, jako je poskytování celoživotního vzdělání, péče o zdraví (včetně lázeňství), ale třeba i aktivit spojených s péčí o dítě, jeho výchovou a vzděláním.

(Pokračování dalším tématem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/222: Diskuse LK: Hušner o "zásluhovosti" honza 13. 09. 2016 - 08:20