R2016/221: Diskuse LK: Od obrany k nápravě

12. září 2016 | 07.00 |

V parlamentní diskusi zformuloval T. Okamura v polemice s B. Sobotkou mimo jiné i následující názor, na který jsem zaznamenal velmi intenzivní, velmi četné, ale také velmi racionální reakce:

"...sám jste potvrdil ve své odpovědi na interpelaci před půl rokem, že jste již vyčlenili několik miliard korun jenom na přijímání a vůbec práci se stávajícími migranty do České republiky. A ty mohly být použity třeba na naše důchodce"

B.

Sobotka se v odpovědi na šířeji koncipovanou interpelaci právě tomuto velmi citlivému aspektu problému vyhnul, což T. Okamura využil k tomu, aby daný moment ještě více zdůraznil:

Pane premiére, děkuji za "skvělou odpověď". Tak teď jste ukázal priority vaší vlády. Radši dáte půl miliardy korun na 6 000 migrantů místo toho, abyste integroval do normální slušné společnosti dva miliony našich seniorů, kteří těžko přežívají.

V závěrečné reakci se B. Sobotka opět tomuto problému vyhnul a reagoval jen na další výtky T. Okamury:

Já mám skoro pocit z vystoupení pana poslance Okamury, že ho mrzí, že jsme šestá nejbezpečnější země na světě. Pane poslanče, je to tak! Možná vás to štve, možná byste si přál jiný výsledek, ale podle mezinárodního srovnání Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě! Zůstane to tak, pane poslanče Okamuro, prostřednictvím paní předsedající. Budeme chtít zůstat šestou nejbezpečnější zemí na světě. Chováme se podle toho. Jak naše bezpečnostní, tak naše azylová politika, naše migrační politika je nastavena tak, abychom zůstali bezpečnou zemí a garantovali to občanům.

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/168056-duchodci-nemaji-penize-a-vy-je-cpete-upchlikum-poslanci-se-poradne-pohadali-se-sobotkou/

Poučné. Výše uvedený problém je totiž jednou z cestiček, přes které se lze rozumem dobrat toho, jak se efektivně bránit tomu, co se odehrává, a jak pochopit celý komplex reforem, které bude nutné v rámci nápravy stavu realizovat.

Důležité přitom je, že konkrétnější a šířejí sdílená představa o programu nápravy je základním předpokladem účinné obrany.

Proto jsem k informaci o tomto střetu na Facebooku připojil následující komentář:

Jediné řešení - plně zásluhový a plně uzavřený penzijní systém. Nic lepšího nevymyslíte... A taky ať každý ví, do čeho jde! (Platí i pro imigranty). Viz:

Odkaz na pět navazujících článků na téma penze a volby

http://radimvalencik.pise.cz/3782-nesmyslny-stret-cssdxano-o-penzich-otevira-cestu-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/3783-nesmyslny-stret-cssdxano-o-penzich-otevira-cestu-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/3786-nesmyslny-stret-cssdxano-o-penzich-otevira-cestu-3.html

http://radimvalencik.pise.cz/3795-nesmyslny-stret-cssdxano-o-penzich-otevira-cestu-4.html

http://radimvalencik.pise.cz/3797-nesmyslny-stret-cssdxano-o-penzich-otevira-cestu-5.html

Na tento svůj příspěvek na Facebooku jsem v krátké době zaznamenal 24 reakcí, což je poměrně hodně a svědčí to o tom, že tento problém lidé vnímají, viz:

https://www.facebook.com/radim.valencik/posts/10205494194274766

Z řady komentářů vybírám jeden:"Proč by jako měl platit pro migranty, když je tady nechceme a nedovolíme to?"

Moje odpověď:

My zde nechceme ty imigranty, kteří sem přicházejí devastovat a odmítají se začlenit do systému fungování naší většinové společnosti. Do té společnosti, která se se svým institucionálním systémem, systémem hodnot, mezilidských vztahů, zákony i zvyklostmi vyvinula v našich podmínkách. Ti, kteří přicházejí, aby se stali součástí naší komunity (ať již jsou z Vietnamu, Kazachstánu, Ukrajiny, Sýrie apod.) nemáme důvod odmítat.

Musíme se bránit jen organizovanému devastačnímu zlu, které je nám vnucováno a k prosazení kterého jsou i z vrcholových pozic EU vydíratelnými osobami na nás vyvolávány bezprecedentí tlaky.

A abychom uměli rozlišovat, abychom byli schopni bránit se efektivně, abychom rozpoznali jak zlo, tak i spojence, musíme i v rámci obrany mít představu o programu nápravy, a to v celé jeho perspektivně. Například jde o to, abychom pochopili následující:

Transformovat současný systém sociálního zabezpečení a pojištění v ČR v plně zásluhový a plně uzavřený průběžný systém penzijního pojištění s jednotnou základní dávkou lze provést s minimálními riziky a plynule prostřednictvím postgraduální nadstavy tohoto systému a jejího postupného rozšiřování. Tato trasformace zabezpečí nejen stabilitu tohoto (penzijního) systému, ale také vytvoří dostatečné zdroje, dostatečnou ekonomickou základnu pro rozvoj (a ekonomickou expenzi) produktivních služeb působících na prodloužení doby výdělečného uplatnění člověka (celoživotní vzdělání, péči o zdraví, lázeňství, rekreační a relaxační aktivity apod.). Vyplývá z toho mj. o to, že konstituování ekonomiky, ve kterém by byl dominantním sektorem sektor produktivních služeb (služeb napomáhajících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu) je reálné.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář