R2016/220: Diskuse LK: Dopis komisi k penzím

11. září 2016 | 07.00 |

Udělal jsem první, spíše jen sondážní, krok k tomu, abych si ověřil, jak je v odborné komisi, která pracuje při Ministerstvu práce a sociálních věcí, jejímž vedením je pověřen Martin Potůček a které jsem členem, chápána potřeba zásadnější reformy penzijního systému. Využil jsem diskuse, která zde vznikla k otázce, do jaké míry respektujeme princip zásluhovosti, a upozornil na jeden z důležitých momentů, který se stal politicky aktuální a kterému jsme nevěnovali dostatečnou pozornost. Tj. jak samotné fungování penzijního systému z hlediska míry a způsobu jeho zásluhovosti ovlivňuje otázku stanovené tzv. doby odchodu do důchodu. Zde je dopis, který jsem rozeslal všem členům komise a dalším osobám:

0001pt;line-height: normal" class="MsoNormal">Vážená paní ministryně, vážená paní náměstkyně, vážený pane řediteli, vážený pane předsedo odborné komise, vážené členky a členové PT3,

děkuji všem, kteří se vyjádřili k dopisu předsedy naší komise prof. M. Potůčka. Každá takováto diskuse posouvá společné vidění problémů dál. Proto přidávám také pár poznámek:

1. Podle mě není "mandát komise překrucován", to je příliš silné tvrzení, které patrně nemá oporu ve faktech. Formulace "Odborná komise navrhne, posoudí a následně doporučí změny důchodového systému, které zajistí přiměřené a důstojné důchody, posílení principu zásluhovosti, narovnání transferu mezi rodinou a společností a principy nastavení věku odchodu do důchodu " dává prostor různým interpretacím a spory o váhu či míru naplnění jednotlivých požadavků jsou přirozené.

2. Tváří v tvář líté diskusi o "zastropování" hranice odchodu do důchodu, která propukla v naší vládě (a to diskuse načasované před "malými", "přípravnými" volbami, což nastoluje otázku, jak se situace bude vyvíjet s blížícími se "velkými" volbami), mě spíše překvapuje, že se neotevřela diskuse k otázce, zda jsme (jako OK) dostatečně definovali "principy nastavení věku odchodu do důchodu", resp. zda při vyjednávání stanoviska vlády k této otázce mají strany konfliktu dostatečnou oporu v našich výstupech.

3. Konkrétně mám na mysli souvislost s podkladovou studií J. Vostatka "Možné cesty rozvoje českých osobních penzí" (pro MPSV/OKDR, srpen 2016) a pochopitelně i jeho fundamentální knihou "Penzijní teorie a politika", která právě vyšla. Pokud by totiž došlo k reformě, jejíž zásluhovost by vycházela z posílení principu NDC u nás, ocitla by se otázka "zastropování" doby odchodu do důchodu v úplně jiném světle (tj. ztratila by současný konfliktní náboj).

4. Možná se mýlím, ale zdá se mně docela pravděpodobné, že před "velkými" volbami dojde (nejen v rámci naší OK) k schizmatu právě v této otázce. Ta se může vyhrotit i do zideologizované podoby, kdy jedni se budou snažit vytvořit zázemí pro sliby, že udržení hranice odchodu do důchodu v 65 letech je realizovatelné nějakou deklarací, která má podobu zákona, druzí dají přednost cestě spočívající v odstraňování zmateností v našem penzijním systému a posilování principu NDC, tj. provedení zásadnější penzijní reformy (která je dle mého skromného názoru skutečně na místě). Pokud se budeme tvářit, že toto riziko nehrozí, můžeme zbytečně znehodnotit dosavadní výsledky naší práce.

Potud oficiální část mého dopisu. V příloze odkazuji na miniseriál, ve kterém jsem se z trochu jiného úhlu a trochu více radikálně i s fantazií pokusil vyjádřit to, o co v otázce penzijního systému dnes (a to i z hlediska blížících se voleb) jde. (Kdo mě zná, tak ví, že radikálnější vyjadřování mám zrovna tak rád, jako snahu racionální výměnou názorů dosáhnout konsensu – ono asi obé souvisí, mlžením překrývané rozpory vedou k jejich nekonsensuálnímu propuknutí ve vyhrocené podobě.)

S pozdravem

doc. Radim Valenčík, CSc.

Příloha: Odkaz na pět navazujících článků na téma penze a volby

http://radimvalencik.pise.cz/3782-nesmyslny-stret-cssdxano-o-penzich-otevira-cestu-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/3783-nesmyslny-stret-cssdxano-o-penzich-otevira-cestu-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/3786-nesmyslny-stret-cssdxano-o-penzich-otevira-cestu-3.html

http://radimvalencik.pise.cz/3795-nesmyslny-stret-cssdxano-o-penzich-otevira-cestu-4.html

http://radimvalencik.pise.cz/3797-nesmyslny-stret-cssdxano-o-penzich-otevira-cestu-5.html

Připojil jsem odkaz na pět navazujících článků, ve kterých je podrobně popsáno, jak penzijní systém reformovat.

Ještě před odesláním dopisu jsem jeho obsah konzultoval se dvěma významnými členy komise. Jeden mi doporučil jeho odeslání, druhý mi odpověděl, že některé detaily jsou na osobní pohovor, ale když jsem dopis odeslal, podpořil mě. Jsem docela zvědav, jaké budou reakce na příštím jednání komise. Zatím jsem zaznamenal jen některé povzbudivé reakce k uvedené otázce na Facebooku.

(Pokračování navazujícím tématem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář