R2016/219: Diskuse LK: Cesta k reformám otevřena/6

10. září 2016 | 07.00 |

Toto mělo být původně uveřejněno jako 4. pokračování této minisérie. Nějakým technickým nedopatřením vypadlo, takže uveřejňuji dodatečně a omlouvám. Je to mj. dost důležité, protože právě na toto navazuje část o týmovsti.

Dávám některé další náměty, jak prodloužit období produktivního uplatnění člověka, které zůstávají mimo pozornost, resp. které si nikdo neumí představit, a proto v důsledku vžitých stereotypů děláme v diskusi na daná téma stále se opakující chyby.

Za druhé: Absolventské sítě univerzit – zásadní změna produktu vysokoškolského vzdělání

Nejdříve situace, jaká nás čeká:

V důsledku toho, že se nepodařilo přejít k ekonomice založené na produktivních službách, což nutně vedlo k drastické ekonomické segregaci v národním i mezinárodním měřítku, bude rychle narůstat masová exkluze. V enklávách oddělených od většinové společnosti způsobem života bude žít postupně až třetina obyvatelstva (vyloučená etnika, migranti, lidé deprimovaní chudobou, drogově závislí apod.). Bude se stupňovat nátlakové "sociální" nárokování, kterému sice v důsledku technologického pokroku bude možné částečně vyhovět, které však nebude řešit problém narůstající agresivní deprivace pocházející ze ztráty smyslu. V těchto  podmínkách bude muset většinová společnost maximálně využít svůj potenciál a postupně silou vlastního příkladu (již v podmínkách ekonomiky založené na produktivních službách) řešit nelehkou historickou úlohu inkluze.

Změna role univerzit:

Nejde ani tak o to, že poroste role vysokoškolského vzdělání. Zejména ne ve směru masifikace, která má za následek drastický pokles jeho úrovně.

Produktem univerzit nebude lidský kapitál, tj. jednotlivec vybavený určitými schopnostmi), ale sociální kapitál v podobě absolventské sítě.

Univerzitní vzdělání bude sloužit především k tomu:

1. Aby člověka "přifázovalo" k absolventské síti, umožnilo plně rozvinout jeho schopnost týmové práce a dosáhnout jeho uplatnění prostřednictvím těch, kteří již jako absolventi dané univerzity dobré uplatnění našli.

2. Aby člověka "přifázovalo" k toku informací a poznatků z oboru jeho profesního uplatnění, aby měl k dispozici nejnovější poznatky (včetně původních, které generuje samotná univerzita a které mu poskytují konkurenční výhodu) a aby mohl permanentně provádět upgrade svých schopností.

Poznámka: Jedná se o zásadní změnu oproti situaci, kdy člověk dostal minimu znalostí, ale velký diplom, mnohdy nastoupil nejen ve státní správě, ale i ve velké soukromé firmě jen jako bílý kůň či přesněji hřebeček, jehož prvním úkolem je krýt tunelování sátu či firmy.

Napojení většiny obyvatelstva většinové (tj. produktivně činné a produktivně žijící) společnosti na univerzitu (či několik univerzit) jako na oporu při vytváření sociálních kontaktů, získávání informací, zprostředkování co nejvhodnějšího uplatnění, permanentní upgrade schopností, mezigenerační přenos zkušeností (mj. zpětně z praxe směrem k univerzitě) povede jak k mnohem bohatšímu života, mnohem vyšší výkonnosti, tak i k zásadnímu prodloužení období postupně rozvolňovaného uplatnění člověka.

(O kolik – o 20 %?)

 (Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář