Nesmyslný střet ČSSDxANO o penzích otevírá cestu/5

1. září 2016 | 04.34 |

Dávám některé další náměty, jak prodloužit období produktivního uplatnění člověka, které zůstávají mimo pozornost, resp. které si nikdo neumí představit, a proto v důsledku vžitých stereotypů děláme v diskusi na daná téma stále se opakující chyby.

Za čtvrté: Vycvičení, procvičování a zdokonalování schopnosti přesahu

O jaké schopnosti vůbec jde? Když hovoříme o tom, jak dlouho se může člověk uplatňovat na profesních trzích, měli bychom mít představu o tom, co je vlastně základem těch lidských schopností, které jsou v podmínkách současného stavu společnosti (a zde klidně můžeme pracovat s představou Průmyslu 0.4) potřebné a využitelné.

Patrně nejde především o schopnosti fyzické ve smyslu výkonů, které hodnotí lehká a těžká atletika. Vyjdu ze zkušeností úspěšného projektu "ARNOLD: Postgraduální kurzy zhodnocení životních zkušeností – předpoklad prodloužení horizontu dobrovolného produktivního uplatnění člověka na profesních trzích" (realizovaného v létech 2006-2008, většina z 28 účastníků těchto kurzů, tehdy jim bylo přes 60, je dodnes produktivně činná), viz:

http://www.vsfs.cz/?id=2047-arnold

Podrobný popis projektu:

http://www.vsfs.cz/prilohy/arnold-shrnuti.pdf

Rozlišili jsme schopnosti člověka na čtyři typy:

- Inovační (schopnost přicházet s inovacemi)

- Systematizační (schopnost spojovat poznatky v ucelený systém)

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">- Komunikační (schopnost poznatky srozumitelně sdělovat druhému a schopnost naslouchat druhému a přejímat od něj poznatky)

- Realizační (schopnost poznatek využít v praxi, překonat nejrůznější překážky mezi teoretickým řešením a praktickou realizací)

Toto rozlišení nebylo náhodné. Za základ těch schopností, které dělají člověka člověkem, které jsou člověku vlastní v tom smyslu, že jej v této oblasti nelze ničím nahradit, jsme dali SCHOPNOST PŘESAHU, schopnost přesáhnout hranice dosavadního poznání (ať již poznání na úrovni zkušenostní, tak i odborné):

- Pokud v rámci původního systému poznání platilo "A je B".

- Pak po přesahu platí "A je ne-B".

Především však musíme znát (vymezit), za jakých podmínek platil původní poznatek, a v čem se podmínky změnily, když se dostáváme do oblasti přesahu.

Každý krok v rozvoji lidského poznání je totiž spojen s tím, že:

1. Zjistíme, že to, co se dosud mělo a má tak a tak a ne jinak, může být i jinak.

2. Dáváme tomu, jak jinak to může být konkrétní interpretaci.

3. Rozlišíme podmínky, za kterých platil původní poznatek, a podmínky, za kterých platí popření původního.

Jak to souvisí s výše uvedenými čtyřmi typy schopností? Takto:

- Inovační schopnost je spojena se schopností přesahu zcela zjevně.

- Systematizační schopnost je dána tím, že musíme nové zahrnout do stávajícího systému poznatků, tj. vědět, za jakých podmínek platí to původní a za jakých podmínek nové.

- Komunikační schopnost (mj. mimořádně významná při týmové práci) spočívá ve schopnosti sdělovat poznatky s důrazem na předpoklady jejich platnosti, ale také vnímat, na jakých předpokladech ten, kdo nám něco sděluje, staví svá tvrzení. Je to schopnost dobrat se původů odlišného vidění vyjevením předpokladů tvrzení, s nimiž pracujeme. To vždy obohatí obě strany komunikace.

- Realizační schopnost znamená umění překonávat tisíce nejrůznějších nástrah při uvedení jasně zformulované abstraktní myšlenky do praxe, ať již je touto myšlenkou technický či podnikatelský projekt nebo změna ve fungování nějaké součásti společenského systému. I zde jde o vyjevení předpokladů platnosti toho, o čem hovoří abstraktní (teoretické) poznání. Realita má tendenci zaskočit nás různými skrytými předpoklady, jejichž rozpoznání má klíčový význam pro realizaci jakéhokoli projektu.

V některých profesích může někdo udělat v mladém věku zásadní objev (zásadní přesah), a pak už nedokáže překročit stereotyp, do kterého sám upadl. Na konkrétních životech významných osobností lze ukázat, že se jejich schopnost přesahu zdokonalovala s nabytými zkušenostmi (s tím, co lze získat jen vlastní aktivitní činností, co nelze nikdy zcela vyčíst ze sdělení druhých) až do vysokého věku až 80 let, kdy tato schopnost kulminuje. Např. prakticky už úplně slepý Euler, když už mu táhne na 80, dokáže ještě rozvíjet matematickou teorii, ale také položit základy metodiky výuky matematiky v Rusku.

Pokud máme dost pregnantní, dost jasnou představu o tom, v čem je základ těch schopností, o které jde, můžeme tuto schopnost pěstovat, rozvíjet, vycvičit a procvičovat během celého svého života. A to všude tam, kde je týmová invenční práce.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář